Start Kari chatbot Spør meg

>Vedlikehold på Sarpsbrua

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedlikehold på Sarpsbrua

01.11.2017 av Maren Lunde

Statens vegvesen skal starte vedlikehold av veien over Sarpsbrua i begynnelsen av november.

Lysregulering på kveld og helg

Vedlikeholdet skal pågå fram til sommeren. I perioder vil ett kjørefelt være stengt. Så langt det lar seg gjøre vil dette skje etter kl. 21 og på helg for å opprettholde normal trafikkflyt når brua er tyngst trafikkert.

Arbeidene vil i hovedsak foregå under selve brudekket, og vil i liten grad være synlig eller påvirke trafikken på fv. 118 over Glomma. 

Som kjent planlegges det ny kryssing for fylkesvei 118  over Glomma. Dette vedlikeholdsarbeidet er nødvendig for at veien skal være trygg fram til den nye brua er klar. 

Du kan lese mer om arbeidet med dobbeltsporet og den nye brua her.

Hva skal gjøres?

Stålkonstruksjonene som holder kjørebanen oppe er sterkt rustangrepet etter mange års påvirkning av salt og fuktighet, og mye av dette stålet skal nå skiftes ut. For å få tilgang til stålet må man noen steder fjerne betong på undersiden av brua.

Kontaktpersoner:

Det er Statens vegvesen som gjennomfører av vedlikeholdsarbeidet. Østfold fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, og avgjør hvilke prosjekter som skal  prioriteres.

Steven Skjekkeland
Byggeleder, Statens vegvesen
Tlf: 951 27 326

Espen Frøisland
Teknisk Byggeleder, Statens vegvesen
Tlf: 910 00 370