>Vedlikehold på Trøskenbrua fra 15. august

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedlikehold på Trøskenbrua fra 15. august

Publisert: 23.05.2022

Arbeidene på Østre Trøsken bru vil starte opp fra 15. august i år. Anleggsperioden vil vare i ca. ett år.

Helt stengt i perioder

I hele anleggsperioden vil brua stenges for kjøretøy på over 3,5 tonn.

I tillegg må brua stenges helt i flere perioder på tre døgn av gangen.

Omkjøring og skoletransport

Viken fylkeskommune melder om at omkjøringsveier vil bli skiltet, og de helstengte periodene vil bli varslet på forhånd med skilt ca. en uke før brua stenges.

Omkjøring vil skje via:

  • Grålumveien (fv. 118)
  • Missingmyrveien (fv. 279)
  • Svinndalsveien (fv. 115)
  • Agnaltveien (fv. 1088)


For skoletransport vil det bli det satt inn minibusser på hver side av brua, mens øvrige bussruter må legges om i anleggsperioden.

Om brua og vedlikeholdet

Østre Trøsken bru ligger på fylkesvei 114 i Sarpsborg kommune, og går over sundet mellom Mingevannet og Vestvannet. Brua er fra 1967, og er ei stålbjelkebru med betongdekke.

Brua skal forsterkes ved å etablere samvirke mellom betongdekket og stålbjelkene, og ved å forsterke stålbjelkene med nye påskrudde stålprofiler.

I tillegg ønsker Viken fylkeskommune å gjøre en del annet vedlikehold på brua. Men hva som kan utføres vil avhenge av budsjett og faktiske kostnader. Vedlikehold som er ønskelig, er å gi alt konstruksjonsstål en ny overflatebehandling, reparere skader på betongkonstruksjoner (bruoverbygning, kantdragere, landkar og pilarer), skifte ut brufuger og legge membran og asfalt på brudekket.

Viken fylkeskommune beklager alle ulemper arbeidene vil medføre.