Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vedtak i bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtak i bystyret

27.02.2020

En rekke reguleringsplaner og interpellasjoner ble behandlet i bystyret torsdag.

Blant sakene som skapte størst debatt, var sluttbehandlingen av reguleringsplanen i Gaupefaret 20 på Grålum. Denne saken har pågått lenge og særlig har mange av naboene protestert kraftig. Sist gang bystyret behandlet planen, i mai i fjor, ble den ikke vedtatt med beskjed om at utbyggingen må tilpasses tomten og omgivelsene bedre. Etter dette er planen endret fra blokkbebyggelse til tre frittstående boligbygg. Bystyret vedtok planen mot deler av opposisjonens stemmer.

Bystyret vedtok også fortetting i Kulås Terrasse nord med en blokk på maksimum 10 boenheter. Dette ble vedtatt mot fire stemmer. En annen reguleringsplan som ble vedtatt gjaldt utbygging av Baterød vannverk. Formålet med planen er å sikre god nok drikkevannsforsyning.

Det var også mye engasjement om Nasjonal transportplan 2022-2033. Det var enighet om at ny Sarpebru får høyeste prioritet. Riksvei 22 mellom Hafslund og Dondern og fylkesvei 109 mellom Råbekken og Torsbekkdalen ble også prioritert. Utbygging av jernbanenettet og Borg Havn ble prioritert på de neste plassene. Bystyrets vedtak sendes til Viken fylkeskommune som innspill til transportplanen.

Det var fremmet fem interpellasjoner, det vil si spørsmål fra enkeltrepresentanter til ordføreren. Ett av spørsmålene gjaldt muligheten for å betale kommunale avgifter hver måned i stedet for hvert kvartal. Ordføreren ba administrasjonen om å vurdere om dette lar seg gjøre fra 2021. I en annen interpellasjon ble administrasjonen bedt om å utrede om det kan være grunnlag for å innføre begrensninger eller forbud mot privat fyrverkeri i deler av Sarpsborg sentrum.