>Vedtok ny lærlingstrategi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedtok ny lærlingstrategi

15.02.2018 av Ole Christian Foss

Sarpsborg kommune har satset på lærlinger i mange år, og vil fortsette å gjøre dette også i tiden som kommer. Nå er strategidokumentet for kommunens arbeid med lærlinger oppdatert.

De siste årene har det vært et økt fokus på lærlinger, ikke minst politisk, både lokalt og nasjonalt. Fylkeskommunen har som mandat å formidle enda flere elever ut i læreplass, og dette er bakgrunnen for intensjonsavtalen med kommunen om en økning til 2 læreplasser pr. 1000 innbyggere.

Fornyet strategi

I 2002 utarbeidet Sarpsborg kommune sitt første strategidokument for arbeid med lærlinger. Flere av målsettingene fra 2002 er fremdeles aktuelle, men det har også vært behov for en fornyet strategi som er mer tydelig på målgruppene, forventningene og mulighetene kommunens lærlingsatsning legger opp til – og som rigger kommunen som lærebedrift til å mestre de utfordringene som kommer.

Dette er bakgrunnen for at Administrasjonsutvalget 15.februar vedtok at læringstrategien nå skal rulleres etter behov (i hovedsak hvert fjerde år).

Målgrupper

Det er søkere med ungdomsrett, bosatt i Sarpsborg, som er hovedmålgruppen for kommunens lærlingsatsning. De skal prioriteres ved inntak. I enkelte tilfeller kan søkere med voksenrett eller søkere fra andre kommuner likevel tilbys læreplass dersom de blir vurdert som bedre egnet til å fylle en læreplass enn lokale, unge søkere.

Se den oppdaterte lærlingstrategien for Sarpsborg kommune her.

Les mer om lærlinger i Sarpsborg kommune her.