>Vi legger nye planer!

Innhold

Gågata

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vi legger nye planer!

09.01.2018

Hva mener du om Sarpsborg i framtida? Nå jobber vi med å revidere flere av de store planene for Sarpsborg-samfunnet. Gi oss dine innspill, eller kom med spørsmål!

Samfunnsplanen 

Hva er våre ønsker og ambisjoner for de neste 1000 år? Samfunnsplanen legger de overordnede føringene for hvor vi skal utvikle oss videre. Denne planen er på høring fram til 6. februar 2018. Det er viktig at du som innbygger sier din mening om hvordan vi sammen skal utvikle Sarpsborg. Du kan lese mer om planen, og laste ned høringsutkastet her.

Vi holder "Åpent kontor" for alle som er opptatt av sarpsborgsamfunnet på Sarpsborgkontoret, adr Torget 5.

  • Onsdag 24. januar kl 16 – 20. Innlegg ved Harald Rønneberg kl 18
  • Fredag 26. januar kl 11 – 16
  • Tirsdag 30. januar kl 11 – 16

Det er Kjersti Aune som er saksbehandler for samfunnsplanen. Harald Rønneberg er saksordfører.

Arealplanen og kystsoneplanen

Arealplanen og kystsoneplanen skal revideres nå. Planprogrammet, som legger føringene for hvordan revideringen skal foregå er på høring nå. Les mer her. Det er Linda Engsmyr som er saksordfører,

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som blant annet viser hvor man får lov til å bygge boliger, næringsbygg, skoler, barnehager, mm. Planen viser hvor Sarpsborg skal vokse og legger føringer for hvordan det skal skje. Kommunedelplan for kystsonen tar for seg kystsonen, mens kommuneplanens arealdel tar alle områder i Sarpsborg kommune med unntak av sentrum og kystsonen.

Har du spørsmål, ønsker å gi innspill eller om du er nysgjerrig kan du komme på "åpent kontor" på Sarpsborgkontoret, adr Torget 5. Du vil møte Emilie Cosson-Eide og Ole Ringsby Førland som er prosjektledere.

  • Torsdag 18. januar kl. 09-16
  • Onsdag 24. januar kl. 09-16 
  • Onsdag 31. januar kl. 09-15 Innlegg kl. 15.00 og kl. 18.00

For utbyggere og andre næringsaktører:

Er du utbygger eller en annen næringsaktør med engasjement for Sarpsborg sin utvikling i framtida? Da kan du komme til åpent møte torsdag 25. januar 2018, kl. 09-12. Møtet finner sted på Wegnerbrakka på Borgarsyssel museum. Fint om du kan melde din interesse til arealplan@sarpsborg.com

Sentrumsplanen

Arbeidet med sentrumsplanen er i full gang, og denne vil bli sendt ut på høring i løpet av våren. Sentrumsplanen bygger på målsettingene i Samfunnplanen om at Sarpsborg skal være et attraktivt sted å jobbe, bo og besøke. For å nå dette målet legger planen opp til at sentrum skal være samlingspunktet og en drivkraften for Sarpsborgs attraktivitet gjennom:

  • Byen skal oppfordre til økt byliv
  • Den moderne byen bygges på historisk identitet og bærekraftige blågrønne løsninger.
  • Myke trafikanter settes først i sentrum

Du kan lese mer om arbeidet med sentrumsplanen på denne siden.

Kontaktperson for sentrumsplanen er Anne Elisabeth Ramtvedt.