>Videre arbeid med drift og struktur ved kirkene i Sarpsborg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Videre arbeid med drift og struktur ved kirkene i Sarpsborg.

09.06.2017

I går vedtok formannskapet tiltak for å tilpasse driften av kirken til de økonomiske forutsetningene som kommunen legger til grunn.

Formannskapet vedtok i høst at kirkens drift og struktur skulle gjennomgås med sikte på å redusere kostnadene. I etterkant av dette har Kirkelig fellesråd og kommunen hatt en slik gjennomgang.

24 millioner til kirken

Bystyret vedtar årlig overføring av driftsmidler til Den norske kirke og andre trossamfunn, samt vedtar investeringer i kirkelige formål. I 2017 blir det overført i overkant av 24 millioner kroner til kirken og i overkant av 3 millioner kroner til andre trossamfunn.

En nedgang i antall medlemmer i kirken vil måtte gjenspeiles i lavere overføringer fra kommunen, slik at kommunens samlede kostnader til trossamfunn ikke øker.

Brukerbetaling og vurdering av struktur

I tråd med rådmannens anbefaling, gikk formannskapet inn for å be Kirkelig fellesråd vurdere å øke brukerbetalingene. Slik brukerbetaling kan være kremasjonsavgift, leie av kirkebygg eller festeavgift.

Formannskapet ønsker også at Kirkelig fellesråd gjør en vurderingn av framtidig kirke- og kirkegårdsstruktur for å håndtere driftskostnader og investeringsbehov. Denne vurderingen skal legges fram innen sommeren 2018.