>Vigsel - skal du gifte deg borgerlig?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vigsel - skal du gifte deg borgerlig?

24.10.2017

Fra 01.01.2018 overtar Sarpsborg kommune vigselsmyndigheten fra tingretten. Det betyr at borgerlige vigsler gjennomføres av kommunen.

Begrunnelsen for at vigselsmyndigheten er flyttet over til kommunene, er blant annet at dette vil gi bedre tilgjengelighet, både ved at vigsler kan gjennomføres så nær innbyggerne som mulig og at det kan gjøres lokale tilpasninger.

Skjema må sendes folkeregisteret

Det første som må gjøres er å sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og eventuelle attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Klikk her for lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hvor og når kan vi gifte oss, og hva koster det?

Dere kan gifte dere borgerlig i eget distrikt, i et annet distrikt i Norge, ved norske utenriksstasjoner som har vigselsrett eller for utenlandske myndigheter. I Sarpsborg kommune er det fortrinnsvis lagt opp til at vigsler gjennomføres fredager, i Sarpsborg rådhus eller i Kulåsparken.

Vigsler lagt til Sarpsborg rådhus/Kulåsparken på fredager vil være gebyrfrie, så fremt brudeparet er hjemmehørende i kommunen. Det vil påfalle et gebyr for vigsler som gjennomføres andre steder enn i Sarpsborg rådhus eller Kulåsparken, og/eller foregår utenfor alminnelig arbeidstid.

For alle vigsler av brudepar som ikke er bosatt i kommunen vil det kreves et administrasjonsgebyr. For alle vigsler som skal faktureres vil det også påløpe et faktureringsgebyr.

Størrelsen på gebyrene fastsettes i årsbudsjettet, som vedtas i desember 2017. 

Spørsmål og bestilling

Kontakt servicetorget i Sarpsborg kommune for mer informasjon og bestilling.
Telefon: 69108000 e-post: servicetorget@sarpsborg.com