>Viktig informasjon om hovedopptak til barnehager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Viktig informasjon om hovedopptak til barnehager

03.02.2017

Regjeringen har lagt fram et nytt forslag for opptak til barnehager som vil gi flere barn rett til barnehageplass fra høsten 2017.

Dersom forslaget vedtas, vil dette gjelde:

Barn som fyller ett år innen utgangen av november - og søker barnehageplass innen fristen 1.mars - har rett til plass i bostedskommunen fra måneden barnet fyller ett år. Har du barn som oppfyller disse kravene, er det viktig at du søker innen fristen!

Hvis forslaget ikke vedtas, gjelder gamle opptaksregler etter barnehageloven § 12a:
Da er det barna som fyller ett år innen utgangen av oktober som har rett til barnehageplass.