Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vil du være med på å skape det gode hjemstedet?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vil du være med på å skape det gode hjemstedet?

09.01.2020

Uansett om du jobber i barnehage, skole, kultur, annet i næringslivet, har et verv i et lag eller forening, så bidrar du til å styrke lokalsamfunnet. Kommunen ønsker å styrke nærmiljøene og inviterer alle som bidrar i dette viktige arbeidet til frokostsamling.

Tid: 17. januar kl. 8.00 - 10.00.

Sted: Glenghuset

Det er gratis å delta. Påmelding til hanne-margrethe.rosbach@sarpsborg.com eller maria-skundberg.stroem@sarpsborg.com innen onsdag 15. januar

Hvem passer dette for?

Jobber du tett opp mot nærmiljøene, er dette noe for deg. Kommunen ønsker å lage en arena der alle som jobber for å styrke nærmiljøene, kan møtes.

- Tanken er at vi kan møtes på tvers av roller, fagfelt og områder, dele erfaringer med styrkebasert arbeid, medvirkning og utvikling, gjennomføre workshops og etablere nye samarbeidsformer, forklarer Hanne M. Rosbach i kommunen.

Inviter gjerne med deg flere fra ditt nettverk!

Tema for dagen:

  • Hvordan kan ABCD (styrkebasert lokalsamfunnsutvikling) bli en naturlig del av vår måte å tenke og handle på i møte med andre mennesker?
  • Hva kan vi bruke dette nettverket til?

Det blir servert frokost, og vi ber derfor om at du melder deg på innen 15. januar.

17. januar, 27. mars og 29. mai 2020. Alle kl 8-10 på Glenghuset.

Bakgrunn

ABCD (asset based community development) er en tilnærming til utvikling av nærmiljø og lokalsamfunn, hvor man fokuserer på evner og ferdigheter framfor problemer og utfordringer. Det som skiller ABCD fra annet styrkebasert arbeid, er at man tar utgangspunkt i et helt nærmiljø i stedet for kun å rette innsatsen mot utsatte grupper. Styrker i nærmiljøene kan for eksempel være kommunale institusjoner som ligger der, organisasjoner, lag, foreninger, lokalt næringsliv, lekeplasser og grøntområder. Sist, men ikke minst, interesser, engasjement og egenskaper ved enkelte barn, unge, voksne, mødre, fedre, enslige, eldre som bor eller jobber i akkurat det nærmiljøet.

I Sarpsborg kommune brukes tilnærmingen på Alvim og i sentrum, gjennom prosjektet "Sammen skaper vi det gode hjemstedet". Her praktiserer vi ABCD på ulike måter for å finne ut om dette er en god måte for kommunen å styrke nærmiljøene på, i samarbeid mellom kommunale virksomheter og innbyggerne. Dette er folkehelsearbeid og forebygging på universelt nivå.

I november 2019 ble det arrangert to dagers ABCD-workshop/kurs for kommunalt ansatte og innbyggere, med Cormac Russel fra Nurture Development som kursholder. Det var i forbindelse med dette kurset at det ble bestemt å etablere et ABCD-nettverk.

Noen av deltakerne på kurset sier dette:

Jeg ønsker å delta på ABCD – nettverk fordi med samarbeid tvers av fag og områder gjør vi hverandre gode. Vi fokuserer ikke på det negative, men finner styrke til det positive.

Tror det er i møte mellom mennesker at utvikling skjer, så derfor mener jeg det er viktig å delta i relevante nettverk både lokalt og regionalt.

ABCD handler om å tenke nytt sammen med andre, prøve ut idéer og handle på nye måter.


Nettverket tar «sammen skaper vi» på alvor nettopp ved at vi samles på tvers og har til hensikt å dele med og lære av hverandre

Jeg har tro på at det å fokusere på ressursene, styrkene og løsningene gir så mye bedre utvikling enn å rette fokuset mot problemene – derfor tror jeg ABCD-nettverket er rett for meg.

Jeg ønsker å delta i nettverket for å knytte kontakter på tvers i kommunen, få et felles verktøy for samhandling som vil føre til økt aktivitet med fokus på bl.a. bærekraftsmål.