>Vil ha jernbanen i tunneler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vil ha jernbanen i tunneler

15.06.2017

Bane NOR har presentert forslag til mulige jernbanetraseer i Sarpsborg. Bystyret har gitt tilbakemelding om at det ønsker flest mulig tunneler i byen – også gjennom Greåker, Brevik og under E6.

Først skisserte Bane NOR fire alternative jernbanetraseer i fem ulike delområder gjennom Fredrikstad og Sarpsborg. Disse finner du detalj her: http://www.banenor.no/fredrikstad-sarpsborg

Her finner du dokumentene til saken som ble handlet i bystyret torsdag 15. juni.

For at utredningsarbeidet ikke skal bli mer omfattende enn nødvendig, har bystyret nå fått mulighet til å gi tilbakemelding til utbyggeren Bane NOR om hva bystyret ønsker videre.

Endelig korridor for InterCity dobbeltspor, ny riksvei 110 og ny fylkesvei 118 blir fastsatt gjennom vedtak av kommunedelplan. Traseene vil bli videre optimaliserte og endelig fastsatt gjennom reguleringsplan.

For Sarpsborg sin del behandlet bystyret disse to områdene:

  • Kryssing av Rolvsøysund og gjennom Greåker. Her ønsker bystyret å få utredet nærmere en trasé nord i landskapet ved Greåker IFs anlegg, og en trasé som går sør og øst for dagens jernbanebru. De to midterste alternativene ønskes ikke konsekvensutredet.
  • Fra E6 til Borg bryggerier ønsker ikke bystyret at det sørligste alternativet utredes. Bystyret ønsker derimot at to andre alternativer utredes, med kryssing både over og under E6.

Ettersom bystyret ønsker å få utredet alternativer under E6 er tilbakemeldingen til Bane NOR klar på at politikerne ønsker mest mulig jernbane i tunnel gjennom Sarpsborg.

Kryssing over Glomma behandles senere.

Slik er bystyrets vedtak:

  • 1. Delområde 10 Seut – Kjæråsen: Bane NOR og Statens vegvesen sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 6b og to vegalternativer, 1 og en kombinasjon av 2 og 3, støttes.
  • 2. Delområde 20 Kjæråsen – Østfoldhallen: Bane NOR sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 2a i søndre korridor og 4a i nordre korridor støttes.
  • 3. Delområde 30 Østfoldhallen – E6: Bane NOR sin vurdering om å konsekvensutrede jernbanealternativ 1a i søndre korridor og jernbanealternativ 4b i nordre korridor støttes.
  • 4. Delområde 40 E6-Borg bryggerier. 1a – 20 i søndre korridor konsekvensutredes ikke. 4b i nordre korridor og 1a – 10 i midtre korridor konsekvensutredes begge både over og under E6.
  • 5. Delområde 50 Borg bryggerier – Klavestad: Når tilleggsutredninger foreligger fremmes en ny sak som beslutter hvilke alternativer for veg og jernbane som skal konsekvensutredes.