Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vil ha øvingsområde for brannvesenet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vil ha øvingsområde for brannvesenet

24.10.2018

Rådmannen vil bruke 7,7 millioner kroner til å gi Sarpsborg brannvesen et øvingsområde i en ubenyttet del av Gatedalen miljøanlegg.

Saken skal behandles av politikerne i utvalget for plan, miljø og teknikk 31. oktober, deretter i formannskapet 7. november og til sist i bystyret 15. november.

I dag har ikke brannvesenet et eget eller egnet område for øving og trening. For å ivareta de kompetanse- og øvingskrav som stilles til etaten har Sarpsborg Brannvesen behov for et område egnet for øving og trening. Oppdrag brannvesenet er involvert i, har over tid endret seg mye og i takt med samfunnets utvikling for øvrig. Disse preges av økt kompleksitet og store krav og forventninger til kompetanse og innsats.

Øving og trening med utstyr under ulike forhold og scenarier er helt avgjørende for å løse oppdragene på en god og effektiv måte hvor liv, helse og miljø er truet, og hvor tidskritiske beslutninger basert på kunnskap og erfaring representerer det viktigste suksesskriterium. Det er også avgjørende for innsatspersonellets egen sikkerhet at man har øvd og trent på det som vil kunne møte en under en uønsket hendelse på et skadested.

Sarpsborg kommune har på mange måter litt av alt hva gjelder utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Her er små og mellomstore bedrifter samt industri med storulykkepotensial, tettbebyggelse, by og landbruk/skogbruk, kritisk infrastruktur og skjermingsverdige objekter, innlandsskog og kyststripe, sommerturisme og større kultur- og idrettsarrangement, verneverdige bygg/områder, jernbane og skipstrafikk, i tillegg til E6 som går gjennom kommunen og representerer hovedfartsåren for gods- og persontrafikk inn og ut av landet.

Området tiltenkt øvingsområde for brann- og redningstjenesten er på cirka seks mål og ligger innenfor området til Gatedalen miljøanlegg.