Start Kari chatbot Spør meg

>Vil sikre kommunen nok vikarer innen helse og omsorg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vil sikre kommunen nok vikarer innen helse og omsorg

13.03.2018 av Ole Christian Foss

For å sikre at Sarpsborg kommune har nok sykepleiere, anbefaler rådmannen at kommunen går vekk fra kravet om at vikarer innen helse og omsorg må være fast ansatt med lønn i bemanningsbyråene.

Saken kommer opp for både Administrasjonsutvalget og Formannskapet 22.mars.

Bakgrunnen for rådmannens forslag er at kommunen i desember 2017 la ut konkurranse på rammeavtale for vikartjenester innen helse og omsorg, med krav om nettopp fast ansettelse med lønn mellom oppdrag i bemanningsbyrået. 22 bemanningsbyråer meldte interesse i konkurransen, men kun to leverte tilbud, og ingen av dem kunne oppfylle det nevnte kravet. Konkurransen ble dermed avlyst.

Stort behov om sommeren

I løpet av 2017 er det innenfor Kommuneområde velferd kjøpt tjenester for til sammen kr 6 507 943 kroner. Det er omsorgstjenestene som har sett seg nødt til å kjøpe tjenester fra ulike vikarbyråer for å kunne dekke opp tilbudet til pasientene på en forsvarlig måte.

Blant annet har Enhet omsorgstjenester Haugvoll vært nødt til å kjøpe inn sykepleiekompetanse og fagarbeiderkompetanse for å sikre faglig forsvarlig hjelp til hjemmetjenestens brukere gjennom sommeren. Hjemmetjenestene i enheten har en stor økt pågang av brukere gjennom sommeren, da innbyggertallet i enhetens distrikt øker kraftig i sommerhalvåret ved at mange kommer midlertidig flyttende fra andre deler av landet og ut til hyttene sine langs kysten.

Viktig for kommunen

– Med bakgrunn i det som har oppstått i denne konkurransen, anses det som lite sannsynlig at Sarpsborg kommune vil motta tilbud i ny konkurranse dersom ikke nevnte kontraktsvilkår endres. Det er viktig at kommunen har rammeavtaler på bestilling av sykepleiervikarer for å håndtere de utfordringene driftsenhetene har med å rekruttere nok sykepleiere. Det er særlig i forbindelse med ferier og sykdom, heter det fra rådmannen.

Driftsbudsjettet for velferd er i 2018 på 1,5 milliarder kroner. I 2017 var det på 1,4 milliarder kroner.

Hovedutgiftene er lønn, og det utgjorde 1,250 milliarder kroner i 2017.

Klikk her for å lese saksdokumentet om Sarpsborg kommunes bruk av vikarbyrå i 2017 (PDF)

Klikk her for å lese saksdokumentet "Rammeavtale om vikartjenester – fravikelse av krav om lønn mellom oppdrag" (PDF)