>Vil sikre langtidsplasser med Kruseløkka sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vil sikre langtidsplasser med Kruseløkka sykehjem

21.04.2017 av Christian Nicolai Bjørke

Rådmannens forslag om å pusse opp sykehjemmet vil sikre enerom for alle langtidsplasser i Sarpsborg.

Rådmannen foreslår at det bevilges 18 millioner kroner til utbedring av Kruseløkka sykehjem.

Presset på heldøgnsplasser i omsorgstjenestene er stort. I 2016 var det nødvendig å etablere 15 ekstra langtidsplasser ved ulike sykehjem i Sarpsborg. Noen av disse er dobbeltrom.

Inneholder 28 rom

For å legge ned disse midlertidige langtidsplassene og innfri bystyrets løfte om eneromsdekning for langtidsbeboere, foreslår derfor rådmannen å ta i bruk Kruseløkka sykehjem.

Sykehjemmet har stått tomt etter at kortidsplassene ble flyttet til Helsehuset i februar 2016. Sykehjemmet har 28 tilrettelagte rom, 13 i første etasje og 15 i andre etasje.

Står klart i januar 2018

Pengene som kreves for å sette i stand Kruseløkka sykehjem hentes fra disposisjonsfond (15 millioner) og fra merverdikompensasjon (3 millioner). Sykehjemmet har ikke blitt utbedret siden det ble tatt i bruk i 1985.

Kruseløkka kan tas i bruk i løpet av januar 2018. Rådmannen forventer at det da skal være mulig å avvikle ekstraplassene. Med en slik løsning vil kommunen ha full eneromsdekning fra 2018.