>Vil tilby alle 6. klassinger i Sarpsborg leirskoleopphold i Ullerøy

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vil tilby alle 6. klassinger i Sarpsborg leirskoleopphold i Ullerøy

02.03.2018 av Eva Rekvin

Rådmannen anbefaler å utvide kapasiteten ved Ullerøy leirskole - slik at alle elevene på 6. trinn i Sarpsborg kommune kan få være på leirskole der.

I dag er det kapasitet ved Ullerøy leirskole til å ta imot halvparten av elevene på 6. trinn. Ved utvidelse av leirskoletilbudet i Ullerøy, vil alle elevene få et likt tilbud.

Leirskolen har i dag kapasitet til å ta imot opp til 32 elever. Det er overnattingsbygget og kapasiteten i spisesalen som setter disse begrensningene. Overnattingsbygget har en kapasitet på 32 elever og to voksne. Det er ikke dusj/toaletter for voksne i overnattingsbygget, så de voksne må benytte et rom i verkstedbygget. Dette er ikke en holdbar løsning i lengden. Spisesalen har kapasitet til ca. 40 elever.

Saken "Underveismelding 2: Ullerøy leirskole, driftsmuligheter" skal behandles i Utvalg for kultur og oppvekst 13. mars 2018.

Rådmannen anbefaler at alternativet med å utvide kapasiteten slik at det kan tilbys leirskole for alle elevene på 6. trinn i Sarpsborg kommune legges til grunn for det videre arbeidet. Det jobbes videre med å konkretisere arealbehov og kostnader for utvidelsen før saken fremmes til sluttbehandling i bystyret.