Fritznerbakken barnehage

Fritznerbakken barnehage

Nyheter

  • Velkommen til Fritznerbakken barnehage!

    I Fritznerbakken barnehage gir vi barna gode opplevelser ute som inne. Med vår beliggenhet i sentrum av Sarpsborg, har vi gode muligheter for å gi barna varierte erfaringer og turopplevelser! Barnas drømmer, interesser og spor er utgangspunkt for våre aktiviteter og prosjekter.

  • Ut på tur

    Fritznerbakken er mye ute på tur for at barn og voksne sammen kan få oppdage og erfare verden. Gjennom deltakelse, lek og eksperimentering ønsker vi å utvikle barnas kompetanse om bærekraftig utvikling. Ved å bli kjent med naturen og det rundt seg er det lettere å få en forståelse for hvorfor det er så viktig at vi tar vare på den.

  • LEK

    Fritznerbakken barnehage jobber for å bli en helsefremmende barnehage, og i den forbindelse har vi deltatt på et prosjekt sammen med Styd. Her har vi fått ny kunnskap rundt det å tilrettelegge for psykisk helsefremmende lekemiljøer for barn, og hvor viktig dette er for barnets selvfølelse.

Fritznerbakken barnehage

Fritznerbakken barnehage er en sentrumsbarnehage med et stille nærmiljø - og med korte avstander til Kulåsparken, Glengshølen, biblioteket og Sarpsborgmarka.