Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Velkommen til St. Olavs barnehage!

Innhold

St. Olavs barnehage

Besøksadresse:

Hjalmar Wessels vei 26
1721 Sarpsborg

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Velkommen til St. Olavs barnehage!

02.01.2019

St. Olavs barnehage ligger på det gamle Borregaardsjordet i Sarpsborg sentrum - ved krysset Oscar Pedersens vei / Hjalmar Wessels vei, med Kulåsparken som nærmeste nabo.

Antall plasser

Totalt er det 126 barnehageplasser i St. Olavs barnehage:

  • 0 - 3 år: 42 plasser
  • 3 - 5 år: 56 plasser
  • Åpen barnehage 1 - 5 år: 20 plasser. 

Les mer om personalet og basene her.

Åpningstid

Barnehagen er åpen på hverdager fra kl. 06.45-17.00.

Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften, samt fem planleggingsdager som fastsettes for hvert barnehageår. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

 

Det er fem plandager i løpet av barnehageåret. Disse dagene er barnehagen stengt i barnehageåret 2018/2019:

  • 15. august
  • 16. august
  • 12. november
  • 2. januar
  • 31. mai

St. Olavs barnehage er en del av Virksomhet Fossen barnehager

Kvalitet i barnehagen - pedagogisk grunnsyn 

Alle barn i St. Oaavs bhg skal oppleve:

- Reell innflytelse i egen hverdag
- Bli inkludert i alle gjøremål i barnehagen.
- Å tilegne seg kunnskap ut fra egne premisser
- At all pedagogisk praksis er tuftet på barnas drømmer, interesser og spor
- Å få et bredt turtilbud

Menneske- og læringssyn: 

- Alle har styrkesider
- Vi lærer på ulike måter 
- Vi utvikler oss i ulikt tempo 
- Opplevelser og erfaringer er utgangspunkt for danning 

- Barn lærer av hverandre 
- Barn lærer når de blir inkludert 
- Barn lærer i utfordrende og tilrettelagte rom 
- Barn lærer av voksne som byr på seg selv 

Prosjekter

Hvert barn skal bli sett og oppdaget ut fra sine drømmer, interesser og spor.
Dette blir utgangspunktet for små og store prosjekter, på basen og på tvers av basene.
Prosjektarbeid er barnehagens primære arbeidsmetode.

Tur og uteliv

Det skal være et jevnlig og mangfoldig ute- og turtilbud, som vil foregå i små og store grupper,
på basen og på tvers av basene.

Organisering

Barnehagen har tre ordinære baser og en base med Åpen barnehage. Hvert barn har sin faste base, men har mulighet til å bruke hele barnehagen.

Barnehagen har fire temarom - for musikk, gym, forming og vann.

Det vil jevnt over finne sted naturlige gruppeinndelinger, på basene og på tvers av basene, hvor barna i utgangspunktet selv velger hva de vil gjøre.

Basen har det overordnete ansvaret for sine «basebarn», samtidig som alle ansatte har ansvar der de er.
På basen vil hvert barn bli ansvarsplassert hos en ansatt – som et utgangspunkt.

Mat og måltider

Frokost:
Barna får servert frokost i barnehagen hver dag, som et prøveprosjekt frem til 31.12.18.

Lunsj:
Barna får lunsj i barnehagen.
Det er utgangspunktet ett varmt måltid i uka.

Frukt:
Barna har selv med frukt som inntas på ettermiddagen.

Barnehagen skal tilrettelegge for variert, spennende og sunn kost.
Barna får være med på å velge mat, samtidig som de skal bli introdusert for ny mat.
I utgangspunktet spiser barna når de er sultne.

Faste aktiviteter - for de barna som ønsker 

Mandag: Hinderløype i Fellesrommet 
Tirsdag: Eventyr i Fellesrommet
Onsdag: Matlaging ute på bål
Torsdag: Tur
Fredag: Musikk 

Infoskriv fra barnehagen

Informasjon fra St. Olavs barnehage.

Mål

Barnehagen skal tilrettelegge, utfordre og stimulere barnet på dets individuelle danningsreise. 
Barnet skal oppleve livsglede.