Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kvalitet i barnehagen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kvalitet i barnehagen

15.08.2016

Når barn og foreldre er i barnehagen skal de oppleve følgende:

Barnehage på barnas premisser

                    BARN                                                               FORELDRE
- Bestemme tempo, rytme og innhold                         -  Barn på tur  
- Ha reell innflytelse i eget liv                                     - Barn og ansatte sammen
- Erfare at drømmer blir oppfylt                                  - Barn får støtte og oppmuntring  
- Få valg, ansvar og tillit 
- Bli stilt forventninger         

Danning og læring 

                    BARN                                                                     FORELDRE 
- Oppleve at "Jeg betyr noe"                                        - Barn gjør seg nye erfaringer 
- Delta i alle gjøremål                                                   - Barn bidrar i praktiske gjøremål 
- Få utforske, spørre og undre                                       - Ansatte gir tydelige tilbakemeldinger 
- Oppdage verden sammen med andre 
- Motta forklaringer 
- Tørre å prøve 
- Hjelpe hverandre

Lek, aktiviteter og gjøremål

               BARN                                                                      FORELDRE                                                                
- Spenning og moro                                                       - Åpne dører  
- Ha noen å leke med                                                     - Barn i aktivitet sammen med andre 
- Minst mulig avbrytelser                                               - Ulike aktiviteter - på ulike steder til ulike tider  
- Reelle valgmuligheter                                                  - Barn på alle sonene, ute og i fellesrommet 
- Tilgjengelige ansatte som sier JA                                - Barn og ansatte som løper 
- Innbydende rom                                                           - Ansatte som leker 
- Tilgjengelig materiell

Språk  

                BARN                                                                       FORELDRE
- Sette ord på undring og ideèr                                       - Barn samtaler
- Gi uttrykk for tanker og følelser                                    - Barn og ansatte samtaler   
- Bli sett ut fra kroppsspråk                                             - Barn spør og undrer 
- Felles aktiviteter                                                            - Barn og ansatte synger, rimer, leser, bruker regler og spilelr spill

Dokumentasjon

              BARN                                                                        FORELDRE 
- Delta i planlegging                                                        - Oppdatert dagsrapport
- Delta i barnesamtale                                                      - Regelmessig "Tilbakeblikk"
- Delta i prosjekter                                                           - Bilder på info-skjerm
- Bilder og materiell i barnehøyde                                   - Bilder og info på Fronter 

Foreldresamarbeid 

                                                                                                    FORELDRE 
                                                                                          - 
Bli sett og hilst på 
                                                                                          - Få info til rett tid 
                                                                                          - Beskjeder videreformidles og følges opp
                                                                                          - Få tilbud om foreldresamtaler