Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Pedagogisk ståsted

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Pedagogisk ståsted

15.08.2016

Valaskjold barnehage - pedagogisk ståsted:

PEDAGOGISK STÅSTED

Barnets spor, ønsker og drømmer er utgangspunkt for pedagogisk praksis.

Barnet skal få definere seg selv gjennom sin oppfatning av verden.

Verdighet skapes gjennom å la barnet bruke kroppen,
tenke og undre seg i sitt eget tempo og sin egen rytme. 
 
Danning skjer når barnet oppdager verden, får nye erfaringer og er ute på tur.  

Læring skjer når barnet får valg, tillit, ansvar og blir stilt forventninger til. 

Utvikling skjer gjennom lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter.

 

Barnehage på barnas premisser

- Bestemme tempo, rytme og innhold
- Ha reell innflytelse i eget liv 
- Erfare at drømmer blir oppfylt
- Få valg, ansvar og tillit 
- Bli stilt forventninger

Danning og læring

- Oppleve at "Jeg betyr noe"
- Delta i alle gjøremål
- Få utforske, spørre og undre 
- Oppdage verden sammen med andre 
- Motta forklaringer 
- Tørre å prøve 
- Hjelpe hverandre

Lek, aktiviteter og gjøremål

- Spenning og moro
- Ha noen å leke med 
- Minst mulig avbrytelser 
- Reelle valgmuligheter 
- Tilgjengelige ansatte som sier JA 
- Innbydende rom 
- Tilgjengelig materiell

Språk

- Sette ord på undring og ideèr 
- Gi uttrykk for tanker og følelser 
- Bli sett ut fra kroppsspråk 
- Felles aktiviteter

Dokumentasjon

- Delta i planlegging 
- Delta i barnesamtale 
- Delta i prosjekter 
- Bilder og materiell i barnehøyde