Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Velkommen til Varteig barnehage!

Innhold

Varteig barnehage

Besøksadresse:

Ingaveien 33
1735 Varteig

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Velkommen til Varteig barnehage!

05.01.2021

Varteig barnehage ligger landlig til, midt i "smørøyet" i Varteig.

Vi har gangavstand til skolen, idretts- og fotballbanen, kirken og skogen, som gir oss mange flotte turmuligheter. Vi besøker også gårdene som ligger rundt oss, og er aktive brukere av nærmiljøet.

I Varteig barnehage tar vi barnas behov, meninger og interesser på alvor. Trygghet og tilknytning er grunnmuren i alt vi gjør. Alle skal føle tilhørighet, bli sett, hørt og respektert for den de er. Varteig barnehage er et godt sted å være og en god læringsarena for barna.

Avdelingene våre

Varteig barnehage åpnet i 2007, og har to avdelinger med til sammen 27 plasser:

  • Ingastua har 9 plasser for barn fra 0-3 år.
  • Birkebeinerne har 18 plasser for barn fra 3-5 år.

Åpningstid

Åpningstiden er fra 06.30-16.45. Vi holder åpent alle hverdager bortsett fra jul-og nyttårsaften og fem planleggingsdager som fastsettes for hvert barnehageår. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. Noen uker om sommeren slår vi oss sammen med Hafslundsøy barnehage.

Planleggingsdager

Barnehagen er stengt følgende dager:

  • Mandag 17. august 2020
  • Fredag 13. november 2020
  • Mandag 4. januar 2021
  • Fredag 12. mars 2021
  • Fredag 14. mai 2021


Plandagene brukes til planlegging og evaluering av det pedagogiske arbeidet, for å heve personalets kompetanse.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til Varteig barnehage finner du her.

Barnehagen er en del av Virksomhet Raet barnehager.

Våre satsningsområder i Raet barnehager:

I Raet barnehager er vårt hovedsatsningsområde trygghet, tilknytning og gode relasjoner.

For oss er det å skape trygghet og gode relasjoner til barna noe av det viktigste vi gjør i barnehagen. Trygghet er fundamentet for å kunne lære. Trygge barn er nysgjerrige på verden og andre mennesker. Barna søker støtte til utforskning og søker omsorg og hjelp til å håndtere følelsene sine når de trenger det. Trygghet er en viktig forutsetning for utvikling av barns hjerne, selvfølelse og mestring.

"Circle of security" er et viktig verktøy for oss i jobbingen med dette satsningsområdet.

Det å hindre utenforskap og mobbing er også en del av dette satsningsområdet. Vennskap og gode relasjoner mellom barna er sentralt i dette arbeidet. Leken er barnas viktigste arena, og vi i Raet barnehager er opptatt av å gi barna god lekekompetanse i et inkluderende og stimulerende lekemiljø.

Årsplan

Her finner du Varteig barnehages årsplan.