Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Viktige dokumenter, tilsyn og brukerundersøkelser i barnehager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Viktige dokumenter, tilsyn og brukerundersøkelser i barnehager

21.10.2021

Her finner du vedtekter for kommunale barnehager, informasjon om tilsyn, brukerundersøkelser, hvordan du klager og andre viktige dokumenter.

Vedtekter for kommunale barnehager

Her finner du vedtektene for de kommunale barnehagene i Sarpsborg:

Viktige dokumenter som gjelder barnehage

Se oppvekstplan, kvalitetsmeldinger og handlingsprogram for digital oppvekst her:

Tilsyn i barnehager

Les mer om kommunens tilsynsarbeid i barnehagene her:

Barnehagelovens §16 om tilsyn danner grunnlaget for kommunens tilsynsarbeid. Tilsynsansvaret innebærer at kommunen gjennom veiledning og pålegg skal se til at virksomheter som omfattes av barnehageloven drives etter denne og ellers er forsvarlige.

Brukerundersøkelser

Foreldreundersøkelsen i barnehager:

I Utdanningsdirektoratets «Foreldreundersøkelsen» får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen, men de fleste barnehagene i Sarpsborg deltar hvert år.

Klage

Her finner du ulike klageskjemaer:

Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass - og søkere som verken får sitt 1. eller 2. ønske om barnehageplass oppfylt, kan kreve en skriftlig begrunnelse for avgjørelsen. Her finner du skjemaet:
Forespørsel om begrunnelse for avslag / tildelt plass ved barnehageopptak - PDF.

Avslag til hovedopptak gir klagerett. Man har også klagerett om man ikke får plass i barnehagen på sitt 1. eller 2. valg på søknaden. Utenom hovedopptak er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven § 13. Klagekjema for tildelt barnehageplass / avslag på søknad finner du her - PDF.

Her finner du skjemaer for å klage generelt på tjenester og utvalgte typer vedtak. Du kan også melde fra om ulike feil på denne siden.