>Ønsker du å klage til kommunen?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ønsker du å klage til kommunen?

02.01.2018

På denne siden finner du skjemaer der du kan klage på kommunale tjenester, kommunale vedtak, samt melde fra om feil.

Klage på tjenester

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten.

Du kan velge å sende klagen anonymt. Men dersom du oppgir kontaktinformasjon, vil du motta et svar fra kommunen med informasjon om resultatet av klagen, eventuelt om videre saksbehandling og når klagen vil være ferdigbehandlet. Her er skjemaet: 

Klageskjema for kommunale tjenester

Klage på kommunale vedtak

De fleste søknader til kommunen avgjøres som regel med et enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan påklages. I vedtaket du mottar vil det opplyses om hvor en eventuell klage skal sendes. I det elektroniske skjemaet du finner under, kan du klage på vedtak som gjelder:

  • Byggesak
  • Kultur
  • Parkeringstillatelse for forlytningshemmede
  • Permisjon fra undervisning
  • Redusert foreldrebetaling SFO og barnehage
  • Skjenke- og serveringsbevilling

Klageskjema for kommunale vedtak

Feilmeldingen

Hull i veien? Søppeldunk som ikke har blitt tømt? Hekk som vokser utover fortauet? I Feilmeldingen kan du melde fra om det meste når det gjelder vann og avløp, miljø og forsøpling, parker, friområder, veier, renovasjon og gatelys. Meldingen havner direkte hos rette instans i kommunen:

Feilmeldingen - www.sarpsborg.com/feilmeldingen

Parkeringsbot

Klage på parkeringsbot? Benytt dette skjemaet:

Klage på parkeringsbot