Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommunalt næringsfond

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunalt næringsfond

17.09.2020

Sarpsborg kommune har fått tildelt kr. 2,1 millioner i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond.

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Kort om ordningen:

  • Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
  • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75%
  • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
  • Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
  • Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges
  • Søknadsfrist: 31. desember 2020
  • Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no


I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
  • I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang


For mer informasjon, ta kontakt med Sarpsborg kommune:
Thomas Engh, næringsrådgiver, tlf. 95858044