Start Kari chatbot Spør meg

>Næringsutvikling

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Næringsutvikling

02.01.2018

Et av Sarpsborg kommunes langsiktige mål er et allsidig, variert og konkurransedyktig næringsliv i regionen, preget av høy kompetanse og spennende jobbmuligheter.

Bedrifter er hjertelig velkommen til å etablere seg i Sarpsborg.

Sarpsborg kommunes næringsrådgiver er Thomas Engh, 958 58 044. Han er organisert i Enhet plan og samfunnsutvikling.

Ønsker du å starte egen virksomhet kan du få hjelp av Etablererservice Østfold, som har kontor i Sarpsborg sentrum.

Næringsliv i Sarpsborg

Etablering av virksomhet i Sarpsborg gir tilgang til et voksende nærmarked med 125 000 mennesker i byområdet og betjener hele Østfold som kunder og ansatte innenfor en reiseavstand på inntil en time. Sarpsborg har en stabil og kompetent arbeidsstyrke med erfaring og kompetanse særlig innen offentlig og privat tjenesteyting, handel, industri og teknologi.

God infrastruktur gir raske forbindelser til hele fylket, Oslo og internasjonalt.

Kontor-, forretnings- og produksjonslokaler er tilgjengelig i sentrum og i byens nærhet. Tomter for utbygging og transformasjon er tilgjengelige. Eksisterende bedrifter bidrar med sin kompetanse og erfaring gjennom Sarpsborg Næringsforening.

Sarpsborgs byselskap isarpsborg skal gjøre Sarpsborg til et bedre sted å bo, jobbe og besøke.

Næringsareal

Framtidige næringsarealer i Sarpsborg er beskrevet i kommunens arealplan med plankart. Kommunen har normalt også noen tilgjengelige næringstomter. 

Ønsker bedre utnyttelse av sentrum

I en næringsanalyse (PDF) utført av Econ Pöyry i 2008 foreslås det blant annet større og mer variert arealutnyttelse i sentrum for at Sarpsborg skal sikre en robust og attraktiv næringsstruktur fram mot 2020

I analysen heter det videre at nærhet til bokvaliteter er viktigere enn nærhet til arbeidssted. Derfor blir stedsutvikling en viktig og integrert del av næringsutviklingen. Et trivelig og aktivt sentrum blir avgjørende for hvor attraktiv Sarpsborgs skal være. Ser man på utviklingen i ulike næringer viser det seg at handel med bil og motorkjøretøyer trives i Sarpsborg.

Les også: Handlingsprogram for næringsutvikling-PDF

Miljøsertifisering

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, samt offentlige virksomheter.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Gode grunner til å bli Miljøfyrtårn

 • Erfaringer viser at Miljøfyrtårn-virksomheter sparer driftsutgifter ved å tenke miljø.
 • Stadig flere kunder etterspør miljøvennlige varer og tjenester.
 • En Miljøfyrtårnvirksomhet får en tydelig miljøprofil som gir konkurransefortrinn: Virksomheten kan få flere kunder og den kan styrke sin posisjon som underleverandør.
 • De ansatte får et bedre arbeidsmiljø. Virksomheten bidrar til mindre belastning på naturen og er med på å ta et ansvar for bruk av ressurser.
 • Miljøfyrtårn-virksomheter som vil gå videre mot andre miljøsertifiseringsordninger, har et meget godt grunnlag.
 • Vikrsomheten vil lettere møte krav til omstillinger i fremtiden.

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Stiftelsen Miljøfyrtårn er opprettet av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Hvordan bli Miljøfyrtårn-sertifisert?

Sammen med en godkjent konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri bransjekravene i Miljøfyrtårn-ordningen. Bransjekravene sier noe om hvilke krav bedriften skal oppfylle innen temaene:

 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Arbeidsmiljø
 • Energi
 • Avfall
 • Transport
 • Innkjøp
 • Utslipp til luft og vann

Kostnadene til konsulentbistand varierer og avhenger bl.a. av driftens kompleksitet og hvilken konsulent bedriften velger.

Når virksomheten har oppfylt bransjekravene, sertifiseres den som Miljøfyrtårn av en godkjent sertifisør og tildeles Miljøfyrtårnlogo og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år.

Sarpsborg kommune er sertifiseringsinstans og har avtale med tre lokale sertifisører som utfører sertifiseringer på vegne av kommunen. Send en e-post til Charlotte Iversen i Sarpsborg kommune, så videreformidles kontakt med sertifisør. Virksomheten betaler selv honoraret som per januar 2014 er kr. 7 000,- eks mva. Dersom sertifiseringsmøtet avdekker mange avvik som må følges opp av sertifisør, kan beløpet bli høyere. Dette avtales i tilfelle direkte mellom bedrift og sertifisør. Timepris er da kr. 850,-.

En Miljøfyrtårn-virksomhet forplikter seg til årlig å gjennomføre nye miljøtiltak. Miljøhandlingsplan sendes Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år.

Se også www.miljofyrtarn.no. Her finner du blant annet oversikt over bransjekravene og godkjente konsulenter og sertifisører.

Lenker til andre nettsteder

Regelhjelp.no - veiviser til bransjerelatert regelverk

Hva er en design?

Hvordan beskytte ideen min?

Domeneregistrering

Elektronisk registrering av enhet/foretak

Hva er konkurs?

Manglende utbetaling av lønn og feriepenger

Blanketter fra Brønnøysundregistrene

Oppslag i registrene

Hva er et patent?

Standardisering i Norge

Hva er et varemerke?