Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Næringsutvikling

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Næringsutvikling

04.01.2021

Sarpsborg inngår i et felles bo- og arbeidsmarkedi Nedre Glomma, og har inngått et samarbeid om næringsutvikling med Fredrikstad, Hvaler og Rakkestad om å skape flere arbeidsplasser og legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet.

Sarpsborg kommunes næringsrådgiver er Thomas Engh, tlf: 958 58 044.

Kommunene Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad samarbeider tett innenfor næringsutvikling. Østfold fylkeskommune er også en sentral part i næringsarbeidet i fylket. Andre ressurser i regionen er Sarpsborg Næringsforening, Fredrikstad næringsforening og Mosseregionens Næringsutvikling AS.


Kontaktpersoner:
Sarpsborg kommune ved Thomas Engh

Fredrikstad kommune ved Helge Hasvold 

Hvaler kommune ved Bjørn Winther Johansen 

Østfold fylkeskommune ved Anne Katrine Wold 

 

Bedrifter er hjertelig velkommen til å etablere seg i Sarpsborg.

Ønsker du å starte egen virksomhet kan du få hjelp av Etablererservice Østfold, som har kontor i Sarpsborg sentrum.

Hos Mulighetsriket Østfold  finner du en stor oversikt ove rhvor du kan søke hjelp, uansett om du er i etableringsfasen, vil vite mer om gründermljøene i Østfold, finne noen å samarbeide med eller viderutvikle bedriften din på en annen måte. 

Næringsliv i Sarpsborg

Etablering av virksomhet i Sarpsborg gir tilgang til et voksende nærmarked med 125 000 mennesker i byområdet og betjener hele Østfold som kunder og ansatte innenfor en reiseavstand på inntil en time. Sarpsborg har en stabil og kompetent arbeidsstyrke med erfaring og kompetanse særlig innen offentlig og privat tjenesteyting, handel, industri og teknologi.

God infrastruktur gir raske forbindelser til hele fylket, Oslo og internasjonalt.

Kontor-, forretnings- og produksjonslokaler er tilgjengelig i sentrum og i byens nærhet. Tomter for utbygging og transformasjon er tilgjengelige. Eksisterende bedrifter bidrar med sin kompetanse og erfaring gjennom Sarpsborg Næringsforening.

Sarpsborgs byselskap isarpsborg skal gjøre Sarpsborg til et bedre sted å bo, jobbe og besøke.

Næringsareal

Du finner mer informasjon om nye næringsarealer i Sarpsborg i kommunens arealplan med plankart. Du finner den gjeldene planen under "arealplanlegging" på denne siden. For tiden reviderer vi arealplanen. Vi forventer at ny arealplan blir vedtatt i 2019.

I Sarpsborg har vi en egen kommuneldeplan for sentrum. Du finner mer informasjon om sentrumsplanen på denne siden.

Kommunen har normalt også noen tilgjengelige næringstomter. 

Miljøsertifisering

Miljøfyrtårn er en offisiell, norsk miljøsertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, samt offentlige virksomheter.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Gode grunner til å bli Miljøfyrtårn

 • Erfaringer viser at Miljøfyrtårn-virksomheter sparer driftsutgifter ved å tenke miljø.
 • Stadig flere kunder etterspør miljøvennlige varer og tjenester.
 • En Miljøfyrtårnvirksomhet får en tydelig miljøprofil som gir konkurransefortrinn: Virksomheten kan få flere kunder og den kan styrke sin posisjon som underleverandør.
 • De ansatte får et bedre arbeidsmiljø. Virksomheten bidrar til mindre belastning på naturen og er med på å ta et ansvar for bruk av ressurser.
 • Miljøfyrtårn-virksomheter som vil gå videre mot andre miljøsertifiseringsordninger, har et meget godt grunnlag.
 • Vikrsomheten vil lettere møte krav til omstillinger i fremtiden.

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Stiftelsen Miljøfyrtårn er opprettet av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Hvordan bli Miljøfyrtårn-sertifisert?

Sammen med en godkjent konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri bransjekravene i Miljøfyrtårn-ordningen. Bransjekravene sier noe om hvilke krav bedriften skal oppfylle innen temaene:

 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Arbeidsmiljø
 • Energi
 • Avfall
 • Transport
 • Innkjøp
 • Utslipp til luft og vann

Kostnadene til konsulentbistand varierer og avhenger bl.a. av driftens kompleksitet og hvilken konsulent bedriften velger.

Når virksomheten har oppfylt bransjekravene, sertifiseres den som Miljøfyrtårn av en godkjent sertifisør og tildeles Miljøfyrtårnlogo og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år.

Sarpsborg kommune er sertifiseringsinstans og har avtale med tre lokale sertifisører som utfører sertifiseringer på vegne av kommunen. Send en e-post til Elizabeth Austdal Paulen  i Sarpsborg kommune, så videreformidles kontakt med sertifisør. Virksomheten betaler selv honoraret som per januar 2014 er kr. 7 000,- eks mva. Dersom sertifiseringsmøtet avdekker mange avvik som må følges opp av sertifisør, kan beløpet bli høyere. Dette avtales i tilfelle direkte mellom bedrift og sertifisør. Timepris er da kr. 850,-.

En Miljøfyrtårn-virksomhet forplikter seg til årlig å gjennomføre nye miljøtiltak. Miljøhandlingsplan sendes Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år.

Se også www.miljofyrtarn.no. Her finner du blant annet oversikt over bransjekravene og godkjente konsulenter og sertifisører.