>Boveiledning Tune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Boveiledning Tune

03.01.2019

Enhet Boveiledning Tune skal gi tjenester til personer med utviklingshemming, enslige mindreårige asylsøkere og til unge voksne som har behov for praktisk og personlig bistand og opplæring for å kunne fungere i en selvstendig bosituasjon.

Enhetsleder:
Mona Jansen
Tlf. 952 97 289

Fellestjenester:
Tone Braathen rådgiver Tlf: 400 21 340
Tone Hagstrøm rådgiver Tlf: 906 33 255
Bjørg Jakobsen førstesekretær Tlf: 478 80 505

Adresse: Sigvat Skaldsgate 1, 1706 Sarpsborg

Uteteamet, ambulerende tjenester

Uteteamet- ambulerende tjenester - dekker hele Sarpsborg kommune

Brukergruppen er unge voksne som har behov for praktisk og personlig bistand og opplæring, for å kunne fungere i en selvstendig bosituasjon.

Besøksadr: Sigvat Skaldsgt. 1 (1. etg.), 1706 Sarpsborg
Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Vakttlf: 917 47 135
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Marianne Nordstrand, tlf. 456 38 401 

Baterød bosenter

Baterød bofellesskap

Bofellesskapet er for mennesker med psykisk utviklingshemning og består av åtte leiligheter.

Besøksadresse: Vannverksveien 113, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Team 1: 474 65 263
Team 2: 489 56 675

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Team 1: Teamleder Simen Wehler Tlf. 474 65 263

Team 2 : Teamleder Merethe Signebøen Tlf. 959 11 102

Madam Arnesens vei bofellesskap

Madam Arnesens vei bofellesskap

Bofellesskapet er for mennesker med psykisk utviklingshemning og består av ni leiligheter.

Tlf: 69 11 48 01/ 489 56 775 

Besøksadresse: Madam Arnesens vei 27, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Kenneth Helgeland Andersen   Tlf. 69 11 48 01 / 932 45 914

Hannestadfjellet en bofellesskap

Hannestadfjellet en bofellesskap

Bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemning og består av syv leiligheter.

Telefonnummer: 489 56 727 

Besøksadresse: Hannestadfjellet 1, 1715 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Hege Eileen Nilsen Meum, tlf.  404 37 391

Hannestadfjellet fire bofellesskap

Hannestadfjellet fire bofellesskap

Bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemning  og består av fem leiligheter.

Tlf: 69 10 34 66/ 489 56 739 

Besøksadresse: Hannestadfjellet 4, 1715 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Malin Wichstrøm Johansen Tlf. 69 10 34 66 / 415 32 828

Enslige mindreårige Vest

Enslige mindreårige vest

To bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere

Besøksadresse: Nesleveien bofellesskap
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse: Klokkergårdsveien bofellesskap
Postadresse: Pb. 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com
Teamleder: Malin Wichstrøm Johansen, telefonnummer 415 32 828

Enslige mindreårige Øst

Enslige mindreårige Øst

To bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere.

Besøksadresse: Brattveien bofellesskap
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Besøksadresse: Ordfører Juul-Olsens vei bofellesskap
Postadresse: Pb. 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com
Teamleder: Lillian Sundsby Tlf: 489 47 815

Kart

Boveiledning Tune

Besøksadresse:

Sigvat Skalds gate 1
1706 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg