Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kemner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kemner

02.01.2020

NB: Noe av innholdet på denne siden kan være utdatert!

Den pågående korona-pandemien har ført til at mange av kommunens tjenester og virksomheter er stengt eller har redusert kapasitet. 

Her finner du oppdatert informasjon om hvordan kommunens tjenester berøres av pandemien.

Kemnerkontoret skal sørge for at alle skyldnere betaler skatter og avgifter politiske myndigheter har vedtatt. Kemnerkontoret har som mål at skattebetalere, arbeidsgivere og betalere av kommunale krav skal få god informasjon og veiledning.

Kommunale krav

Har du spørsmål til team kommunale krav, send oss en e-post ved å klikke her

Team kommunale krav

KOMMUNAL INKASSO 
Hvis du ikke betaler et inkassovarsel innen fristen, kan kravet bli sendt til innfordring.
Vi krever inn ubetalte krav for Sarpsborg kommune, går kravet til inkasso, må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet videre til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.

Vi krever inn ubetalte krav for:

 • Kommunale eiendomsgebyr
 • Kommunale barnehager
 • SFO
 • Bibliotek
 • Kulturskolen
 • Opphold på sykehjem
 • Egenandel hjemmetjenester
 • Husleie
 • Kommunale idrettsanlegg
 • Gatedalen miljøanlegg
 • Andre fakturakrav fra kommunen 

Slik kan du betale et inkassokrav fra Sarpsborg kommune.

Har du ikke giroen tilgjengelig, kan du betale slik:

 • Betal til kontonummer: 1506 05 84041

Har du ikke KID-nummer må du skrive i meldingsfeltet hvilket saksnummer betalingen gjelder, evt fullt navn og fødselsnr.

På sarpsborg.com Min side finner du dine fakturaer. Her kan du:

 • se saldo for alle dine fakturaer

 

HVIS DU IKKE KAN BETALE INNEN BETALINGSFRISTEN
Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betaling.

 

HVIS DU IKKE BETALER
Dersom du ikke betaler frivillig, vil vi starte tvangsinnfordring. Mener du kravet er feil (du bestrider kravet), må du sende en skriftlig klage innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, sender vi saken til behandling i forliksrådet for å få avgjort om kravet er riktig.

Hvis du ikke har sendt oss en skriftlig klage innen fristen, eller vi har fått medhold i forliksrådet, sender vi en begjæring om utlegg til Namsmannen hvis vi tror vi kan få dekket kravet. Dette kan medføre:

 • utleggstrekk i lønn/trygd
 • pant i bil
 • pant i bolig

Kontroll/Arbeidsgivere

Har du spørsmål til team kontroll/arbeidsgivere, send oss en e-post ved å klikke her.

Mer om Kontroll/Arbeidsgivere

Skatteoppkreveren skal ved aktiv bruk av informasjon, veiledning og kontroll sikre at arbeidsgivere og andre etterlever bestemte plikter som følger av ligningsloven (nå skatteforvaltningsloven), skattebetalingsloven, folketrygdloven og bokføringsloven, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene.

Skatt og arbeidsgiveravgift

Har du spørsmål til team skatt og avgift, send oss en e-post ved å klikke her

Skatt for personlige skattytere: Privatpersoner, ENK og ANS

For å lese mer om restskatt, forskuddsskatt, skatteoppgjør, utleggstrekk og utleggsforrestning for privatpersoner, ENK og ANS - klikk her.  

Skatt for upersonlige skattytere:  AS, ASA og NUF 

For å lese mer om forskuddsskatt, restskatt, tilleggforskudd, solidaransvar, utleggsforretning for AS, ASA og NUF - klikk her

Skatteattest

Du bestiller selv attesten i Altinn. Attesten produseres samme dag og sendes elektronisk i PDF-format til din meldingsboks i Altinn. Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.

Bestill attest for skatt og merverdiavgift via Altinn her.

Hvis du ikke har mulighet for å bestille attesten via Altinn, kan du kontakte Skatteetaten eller Sarpsborg kemnerkontor for hjelp til å bestille. Klikk her for å sende e-post til kemnerkontoret om dette. Husk å opplyse relevant informasjon. 

Mer om kemneren

Kemneren utfører bokettersyn hos, og veiledning til, arbeidsgivere i Sarpsborg kommune. I tillegg utfører kemnerkontoret kontroller i den tverretatlige satsningen mot arbeidslivskriminalitet. Bokføring av skatteregnskapet og fordeling til kommune, stat og fylke, herunder skatteavregninger, er også blant kemnerkontorets arbeidsoppgaver.

Oppgaveansvar og innfordring av:
 • Forskuddstrekk
 • Finansskatt
 • Forsinkelsesrenter
 • Gebyr
 • Innfordringsinntekt
 • Tvangsmulkt
 • Arbeidsgiveravgift
 • Forskuddsskatt
 • Restskatt
 • Skatt fra utenlandske aksjonærer
 • Kommunale eiendomsavgifter
 • Husleier
 • Parkeringsgebyr
 • Barnehage og SFO
 • Opphold sykehjem

Kontaktinformasjon

Spørsmål om skatt og kommunale krav kan sendes på e-post til kemner@sarpsborg.com.

Tips om arbeidslivskriminalitet og/eller svart arbeid sendes på e-post til  kemner@sarpsborg.com.

Publikumshenvendelse skatt, kommunale krav og andre henvendelser: 69 10 84 05 

Vi er å treffe på telefon mellom klokken 09.00 og 15.30 fra 1.september til 1.mai,

og mellom klokken 09.00 og 15.00 fra 1.mai til 1.september. 

Adresse

Sigvat Skalds gate 1

Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Ledelsen

Kemner / virksomhetsleder

Kristin Gerhardt
Tlf. 945 36 373

Teamleder kommunale krav
Gry Ingebretsen 
Tlf. 917 04 635

Teamleder skatt
Terje Rolstad
Tlf. 488 92 890 

Her finner du kemner

Besøksadresse:

Sigvat Skalds gate 1
1706 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg