>Kemner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kemner

04.01.2018

Kemnerkontoret har som mål at skattebetalere, arbeidsgivere og betalere av kommunale krav skal få god informasjon og veiledning.

Oppgaveansvar og innfordring av:

 • Forskuddstrekk
 • Finansskatt
 • Forsinkelsesrenter
 • Gebyr
 • Innfordringsinntekt
 • Tvangsmulkt
 • Arbeidsgiveravgift
 • Forskuddsskatt
 • Restskatt
 • Skatt fra utenlandske aksjonærer
 • Kommunale eiendomsavgifter
 • Husleier
 • Parkeringsgebyr
 • Barnehage og SFO
 • Opphold sykehjem

Kemneren utfører også bokettersyn hos, og veiledning til, arbeidsgivere i Sarpsborg kommune. I tillegg utfører kemnerkontoret kontroller i den tverretatlige satsningen mot arbeidslivskriminalitet. Bokføring av skatteregnskapet og fordeling til kommune, stat og fylke, herunder skatteavregninger, er også blant kemnerkontorets arbeidsoppgaver

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om skatt og kommunale krav kan sendes på e-post til kemner@sarpsborg.com.

Tips om arbeidslivskriminalitet og/eller svart arbeid sendes på e-post til  kemner@sarpsborg.com.

Publikumshenvendelse skatt, kommunale krav og andre henvendelser: 69 10 84 05 

Vi er å treffe på telefon mellom klokken 09.00 og 15.30 fra 1.september til 1.mai,

og mellom klokken 09.00 og 15.00 fra 1.mai til 1.september. 


Ledelsen

Kemner / enhetsleder

Kristin Gerhardt
Tlf. 945 36 373

Teamleder kommunale krav
Gry Ingebretsen 
Tlf. 917 04 635

Teamleder skatt
Terje Rolstad
Tlf. 488 92 890 

Kart

Her finner du enhet kemner

Besøksadresse:

Sigvat Skalds gate 1
1706 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg