Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kemner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kemner

24.01.2019

Kemnerkontoret har som mål at skattebetalere, arbeidsgivere og betalere av kommunale krav skal få god informasjon og veiledning.

Oppgaveansvar og innfordring av:

 • Forskuddstrekk
 • Finansskatt
 • Forsinkelsesrenter
 • Gebyr
 • Innfordringsinntekt
 • Tvangsmulkt
 • Arbeidsgiveravgift
 • Forskuddsskatt
 • Restskatt
 • Skatt fra utenlandske aksjonærer
 • Kommunale eiendomsavgifter
 • Husleier
 • Parkeringsgebyr
 • Barnehage og SFO
 • Opphold sykehjem

Kemneren utfører også bokettersyn hos, og veiledning til, arbeidsgivere i Sarpsborg kommune. I tillegg utfører kemnerkontoret kontroller i den tverretatlige satsningen mot arbeidslivskriminalitet. Bokføring av skatteregnskapet og fordeling til kommune, stat og fylke, herunder skatteavregninger, er også blant kemnerkontorets arbeidsoppgaver

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om skatt og kommunale krav kan sendes på e-post til kemner@sarpsborg.com.

Tips om arbeidslivskriminalitet og/eller svart arbeid sendes på e-post til  kemner@sarpsborg.com.

Publikumshenvendelse skatt, kommunale krav og andre henvendelser: 69 10 84 05 

Vi er å treffe på telefon mellom klokken 09.00 og 15.30 fra 1.september til 1.mai,

og mellom klokken 09.00 og 15.00 fra 1.mai til 1.september. 

Team kommunale krav

KOMMUNAL INKASSO 
Hvis du ikke betaler et inkassovarsel innen fristen, kan kravet bli sendt til innfordring.
Vi krever inn ubetalte krav for Sarpsborg kommune, går kravet til inkasso, må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet videre til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.

Vi krever inn ubetalte krav for:

 • Kommunale eiendomsgebyr
 • Kommunale barnehager
 • SFO
 • Bibliotek
 • Kulturskolen
 • Opphold på sykehjem
 • Egenandel hjemmetjenester
 • Husleie
 • Kommunale idrettsanlegg
 • Gatedalen miljøanlegg
 • Andre fakturakrav fra kommunen 

Slik kan du betale et inkassokrav fra Sarpsborg kommune.

Har du ikke giroen tilgjengelig, kan du betale slik:

 • Betal til kontonummer: 1506 05 84041

Har du ikke KID-nummer må du skrive i meldingsfeltet hvilket saksnummer betalingen gjelder, evt fullt navn og fødselsnr.

På sarpsborg.com Min side finner du dine fakturaer. Her kan du:

 • se saldo for alle dine fakturaer

 

HVIS DU IKKE KAN BETALE INNEN BETALINGSFRISTEN
Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betaling.

 

HVIS DU IKKE BETALER
Dersom du ikke betaler frivillig, vil vi starte tvangsinnfordring. Mener du kravet er feil (du bestrider kravet), må du sende en skriftlig klage innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, sender vi saken til behandling i forliksrådet for å få avgjort om kravet er riktig.

Hvis du ikke har sendt oss en skriftlig klage innen fristen, eller vi har fått medhold i forliksrådet, sender vi en begjæring om utlegg til Namsmannen hvis vi tror vi kan få dekket kravet. Dette kan medføre:

 • utleggstrekk i lønn/trygd
 • pant i bil
 • pant i bolig

Ledelsen

Kemner / virksomhetsleder

Kristin Gerhardt
Tlf. 945 36 373

Teamleder kommunale krav
Gry Ingebretsen 
Tlf. 917 04 635

Teamleder skatt
Terje Rolstad
Tlf. 488 92 890 

Kart

Her finner du kemner

Besøksadresse:

Sigvat Skalds gate 1
1706 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg