>Kemner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kemner

04.01.2018

Kemnerkontoret har som mål at skattebetalere, arbeidsgivere og betalere av kommunale krav skal få god informasjon og veiledning.

Oppgaveansvar og innfordring av:

 • Forskuddstrekk
 • Arbeidsgiveravgift
 • Forskuddsskatt
 • Restskatt
 • Skatt fra utenlandske aksjonærer
 • Kommunale eiendomsavgifter
 • Husleier
 • Parkeringsgebyr
 • Barnehage og SFO
 • Opphold sykehjem
 • Lån

Kemneren utfører også bokettersyn hos og veiledning til arbeidsgivere i Sarpsborg kommune. Bokføring av skatteregnskapet og fordeling til kommune, stat og fylke, herunder skatteavregninger, er også blant kemnerkontorets arbeidsoppgaver

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om skatt og kommunale krav kan sendes på e-post til kemner@sarpsborg.com.

Publikumshenvendelse skatt: 69 10 84 05 / 69 10 84 19

Publikumshenvendelse kommunale krav: 69 10 84 29 / 69 10 84 30

Benytt eventuelt kemnerkontorets telefonliste. Vi er å treffe mellom kl. 09.00 og 14.00.

Kemnerkontorets telefonliste

 

Telefonliste 
NavnOppgaveTelefonnr.
Arnesen Lene Johansen Innfordring: SFO, husleie, pleie og omsorg, kultur 69108415
Dahle Bente Beregning opphold sykehjem 69108432
Halvorsen Aud Skatteregnskap/skattesøknader/spørsmål om skatteoppgjør og konto 69108074
Hansen Ann Kristin Innfordring: Barnehager, hjemmehjelp, mat, kommunale gebyrer, e-skatt, legevakt/vedtak diverse innen helse 69108434
Heier Arild Regnskapskontroll 69108448
Henriksen Kari Beregning opphold sykehjem 69108426
Ingebretsen Gry Teamleder - kommunale krav 917 04 635
Jahic Melisa Restskatt og upersonligeskatter 69108417
Knudsen Elsy  Innfordring kommunale krav husleie 69108435
Lien Runhild Innbetalinger av kommunale krav 69108420
Lindh Knut Skatteregnskap/skattesøknader/spørsmål om skatteoppgjør og konto/innfordring skatt 69108404
Nilsen Liv Restskatt og upersonligeskatter/terminoppgaver/LTO (lønns- og trekkoppgave) og årsoppgaver 69108402
Nour Laleh Regnskapskontroll 69108455
Nystul Ann Christin Restskatt og upersonligeskatter 69108073
Ravneng Mona Beregning opphold sykehjem 69108427
Rolstad Terje Konstituert kemner og teamleder - skatt 488 92 890
Ruud Odd-Sigmund Restskatt og upersonligeskatter 69108403
Schrøder Håvard Driftsansvarlig ikt/parkeringsgebyr, byggsak, landbruk, plan- og geodata med flere småkrav 69108416
Strandvik Lene Beregning opphold sykehjem/sykevikar 50%/innfordring kommunale krav, bibliotek, legevakt 69108000
Tveter Ann-Kristin Regnskapskontroll 69108412
Vestberg Evy Restskatt og upersonligeskatter 69108071
Vingsjø Liv Astrid Restskatt og upersonligeskatter 69108072
Ødegaard Ellen Støa Innfordring: Startlån, utbedringslån, husleier, kom.gebyrer, e-skatt/gjeldsordning/annen låneforvalt 69108428
Åsebø Karina Regnskapskontroll 69108453

Ledelsen

Kemner / enhetsleder

Kristin Gerhardt
Tlf. 945 36 373

Teamleder kommunale krav
Gry Ingebretsen 
Tlf. 917 04 635

Teamleder skatt
Terje Rolstad
Tlf. 488 92 890 

Kart

Her finner du enhet kemner

Besøksadresse:

Sigvat Skalds gate 1
1706 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg