Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Skatt for personlige skatteytere: Privatpersoner, ENK og ANS

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skatt for personlige skatteytere: Privatpersoner, ENK og ANS

02.01.2020

Skatteoppgjør

Mer om skatteoppgjør for personlige skattytere finner du på nettsidene til Skatteetaten

Betalingsvansker

Hovedregelen er at skatten skal betales ved forfall. Betaler du ikke ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Hvis du fortsatt lar være å betale, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning.

Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig.

Forskuddsskatt

Hvis du er selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er du personlig skattyter og skal betale forskuddsskatt. Har du formue eller store kapitalinntekter, skal du også betale forskuddsskatt. Du kan ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt for samme inntektsår.

Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av siste fastsetting av formues- og inntektsskatt eller forventet overskudd. Grunnlaget for forskuddsskatten finner du på skattetrekksmeldingen din.

Betaling av forskuddsskatt:

Du får tilsendt betalingsgiro fire ganger i året. Forfallsdatoene er de samme hvert år:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Dersom du ikke betaler en termin ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.

Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale innen forfallsdatoen. Slik gjør du det:

  • Betal til kontonummer: 6345 06 01057
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO4163450601057
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten. Velg skatteart: forskuddsskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.
Tilleggsforskudd

Vet du at du har betalt for lite skatt, kan du betale tilleggsforskudd. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale er 31. mai.

Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt (Skatteetaten)

Betaling av tilleggsforskudd:

  • Betal til kontonummer:  6345 06 01057
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO4163450601057
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten. Velg skatteart: tilleggsforskudd. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.