Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kultur

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kultur

02.01.2020

Virksomhet kultur skal levere kulturelle aktiviteter og tjenester til hele befolkningen, men med hovedvekt på tilbudet til barn og unge.

NB: Noe av innholdet på denne siden kan være utdatert!

Den pågående korona-pandemien har ført til at mange av kommunens tjenester og virksomheter er stengt eller har redusert kapasitet. 

Her finner du oppdatert informasjon om hvordan kommunens tjenester berøres av pandemien.

Virksomheten skal planlegge og utvikle kulturlivet i dialog og samarbeid med det øvrige sarpsborgsamfunnet.

Virksomhet kultur har også ansvar for plan- og utviklingsarbeid innen kulturområdet. Virksomhet kultur er viktig for frivillige lag og foreninger gjennom forvaltning av kommunens ordninger for driftstilskudd og investeringstiltak. 

Virksomheten behandler også statlige tilskuddsordninger for spillemidler til idrettsanlegg og tilskudd til kulturbygg og kulturanlegg. 

Henrik Eurenius

Virksomhetsleder / kultursjef:
Henrik Eurenius
Tlf. 957 57 456

 


Dette jobber vi med

Virksomhet kultur har også ansvaret for administrasjon av søknader i forbindelse med  tilskuddsordninger, kulturprisen, utvikling av aktivitetsarenaer, kulturminner, friluftsliv, bygdemuseer, kulturvernarbeid og lokalhistoriske tiltak.

Kulturkontoret

  • Kommunedelplan for kultur 
  • Kommunedelplan for fysisk aktivitet (idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg) 
  • Kommunedelplan for kulturminner 

Kommunedelplan for folkehelse 

Kulturkontoret har også ansvaret for kommunale og statlige tilskuddsordninger

  • Kommunale driftstilskudd
  • Kommunale Investeringstiskudd
  • Kommunale aktivitetstilskudd
  • Statlige spillemidler til idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg
  • Statlig tilskudd til kulturbygg og kulturanlegg.

Kulturkontoret har ansvar for politiske saker innenfor idrett, kultur, kulturminne, friluftsliv og folkehelse.

Bibliotek

Teamleder / biblioteksjef: Anette Kure
Tlf. 69 11 60 77 / 959 17 876
www.sarpsborg.com/bibliotek

Barn og unge

Team barn og unge har ansvar for 5 FRITIDSKLUBBER.  Teamet skal i tillegg utvikle, formidle og produsere kulturtilbud til barn og unge i Sarpsborg. Vi har ansvar for en rekke atraktive tilbud, som for eksempel UKM. Vi er også delaktig i større arrangementer som Olavsdagene.

Teamleder: Camilla Tangen 
Tlf. 69 11 62 36 / 930 48 277 

Kulturskole

Teamleder / kulturskolerektor: Gisle Haus
Tlf. 69 11 62 35 / 918 60 452
Les mer om kulturskolen her.

Kulturutvikling

Teamet har ansvaret for kommunens store kulturarrangementer, som Olavsdagene, Litteraturuka og Den kulturelle spaserstokken, samt koordineringsansvar for andre arrangementer som 17. mai-feiringen, markering av 8. mai, Sarpsborggallaen og flere mindre engangsarrangementer. Teamet er også ansvarlig for drift og utvikling av Sarpsborg scene, drift av Sarpsborg frivilligsentral, og blir ofte koblet på i forbindelse med andre store arrangementer utenfor kommunens regi.

Teamleder: Halvor Titlestad 
Tlf. 951 27 360

Her finner du Virksomhet kultur

Besøksadresse:

St. Marie gate 38
1706 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg