Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kurland sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kurland sykehjem

19.03.2021

Ved Kurland sykehjem er det 112 langtidsplasser.

Besøk

På grunn av koronapandemien er det besøksrestriksjoner ved sykehjemmene. Les om restriksjonene før besøket.

Kontaktinformasjon 

Adresse:

Besøksadresse:

Per Gyntveien 13, 1709 Sarpsborg

Pb 237, 1702 Sarpsborg

postmottak@sarpsborg.com

Avdelingene

Fra 1. oktober 2020 har avdelingene byttet navn.

Oppdatert liste med kontaktopplysninger under her.

Avdeling 1

Tidligere avdeling: 7
Hvor: 1. etasje

Kontaktopplysninger til avdeling 1:

Telefonnummer til avdeling: 69 10 81 07 / 404 29 805

Teamleder: Renate M Johansen. . Mobil 990 48 507
Fagsykepleier: Ellen Heramb Johansen. Mobil: 957 22 821.

Avdeling 2 nord

Tidligere avdeling: 1
Hvor: 2. etasje mot venstre

Kontaktopplysninger til avdeling 2 nord:

Telefonnummer til avdeling: 474 57 591 / 69 10 81 01

Teamleder: Yvonne Haug. Mobil 400 27 389
Fagsykepleier: Ellen Heramb Johansen. Mobil: 957 22 821

Avdeling 2 syd

Tidligere avdeling: 2
Hvor: 2. etasje mot høyre

Kontaktopplysninger til avdeling 2 syd:

Telefonnummer til avdelingen: 474 60 152 / 69 10 81 02

Teamleder: Yvonne Haug. Mobil 400 27 389
Fagsykepleier: Ellen Heramb Johansen. Mobil: 957 22 821

Avdeling 3 nord

Tidligere avdeling: 3
Hvor: 3. etasje mot venstre

Kontaktopplysninger til avdeling 3 nord

Telefonnummer til avdelingen: 489 96 055 / 69 10 81 03

Teamleder: Mergita Jupolli, 952 97 419
Fagsykepleier: Stine Larsen, 988 34 429

Avdeling 3 syd

Tidligere avdeling: 4
Hvor: 3. etasje mot høyre

Kontaktopplysninger til avdeling 3 syd

Telefonnummer til avdelingen: 982 28 263 / 69 10 81 04

Teamleder: Mergita Jupolli, 952 97 419
Fagsykepleier: Stine Larsen, 988 34 429

Avdeling 4 nord

Tidligere avdeling: 5
Hvor 4. etasje mot venstre

Kontaktopplysninger til avdeling 4 nord

Telefonnummer til avdelingen: 982 28 260 / 69 10 81 05

Teamleder: Jeanette B. Syversen, mobil: 952 97 416 
Fagsykepleier: Iris Bente Pedersen, 459 74 171

Avdeling 4 syd

Tidligere avdeling: 6
Hvor: 4. etasje mot høyre

Kontaktopplysninger til avdeling 4 syd

Telefonnummer til avdelingen: 982 28 262 / 69 10 81 06

Teamleder: Jeanette B. Syversen, mobil: 952 97 416
Fagsykepleier: Iris Bente Pedersen, 459 74 171

Virksomhetsleder:

Gro Gulla

Tlf. 69 10 81 24 / 480 42 189

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Kurland sykehjem

Besøksadresse:

Per Gyntveien 13
1709 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg