>Haugvoll sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Haugvoll sykehjem

03.01.2019

På Haugvoll sykehjem er det 16 plasser for personer med langtkommet demenssykdom og 48 ordinære sykehjemsplasser.

Sykehjemsplass er et tilbud til personer som har behov for og vedtak på heldøgns pleie- og omsorgstjenester.

Haugvoll sykehjem har en tverrfaglig personalgruppe og tilgang til legetjenester, fysioterapi, frisør og fotpleie.

Haugvoll sykehjem er en del av enhet omsorgstjenester Haugvoll. Enheten består av Haugvoll sykehjem, bofellesskap og hjemmetjenester for beboere i området Søndre Skjeberg og Sandbakken.

 

Adresse

Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen

Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com 

 

Telefon

Tlf. kontor:

69 11 63 00

Gul avdeling

Telefonnummer vaktrom 69 11 63 11
Teamleder Helen Lindbæk, tlf. 958 53 087 / 69 11 63 19

Rød avdeling

Telefonnummer vaktrom 69 11 63 21.
Teamleder Bente Johansen, tlf. 414 32 551 / 69 11 63 29

Blå avdeling

Telefonnummer vaktrom: 69 11 63 31.
Teamleder Marthe R. Fjærvik, tlf. 415 30 217 / 69 11 63 39

Grønn avdeling

Telefonnummer vaktrom: 69 11 63 41
E-post:postmottak@sarpsborg.com 
Teamleder: Åsa Vold, tlf. 909 45 634

 

Andre kontaktopplysninger

Vert service og kjøkken: Wenche Anita Maugsten, tlf. 415 30 260

Aktiviteter: Vigdis Prüfer, tlf. 918 61 997

Frisør: Tlf. 996 22 257

Fotpleie: Tlf. 975 38 879

Aktivitør: Tlf. 69 10 31 74

 

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Kart

Haugvoll sykehjem

Besøksadresse:

Myrvoldveien 25
1743 Klavestadhaugen

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg