>Haugvoll sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Haugvoll sykehjem

02.02.2022

På Haugvoll sykehjem er det 16 plasser for personer med langtkommet demenssykdom og 48 ordinære sykehjemsplasser.

Sykehjemsplass er et tilbud til personer som har behov for og vedtak på heldøgns pleie- og omsorgstjenester.

Haugvoll sykehjem har en tverrfaglig personalgruppe og tilgang til legetjenester, fysioterapi, frisør og fotpleie.

Haugvoll sykehjem er en del av enhet omsorgstjenester Haugvoll. Enheten består av Haugvoll sykehjem, bofellesskap og hjemmetjenester for beboere i området Søndre Skjeberg og Sandbakken.

Besøk

Velkommen til oss! Du kan besøke beboerne når det passer for deg og den du besøker. Vi har ingen besøkstider. 

Merk: Har du symptomer på korona eller annen infeksjonssykdom, bør du unngå å komme på besøk. Hvis beboeren er alvorlig syk, kan du kontakte avdelingen slik at de kan vurdere å gjøre unntak.

Kontaktopplysninger

Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen

Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com 

Tlf. kontor: 69 11 63 00

Virksomhetsleder: Vegar R. Edgren Tlf. 482 01 047

Gul avdeling

Telefonnummer dag/kveld: 404 49 436 / 912 41 661
Telefonnummer natt: 941 76 531

Teamleder Helen Lindbæk, tlf. 958 53 087

Rød avdeling

Telefonnummer dag/kveld: 913 68 914 / 404 48 814/ 911 88 619 
Telefonnummer natt: 912 42 711

Teamleder Bente Johansen, tlf. 414 32 551

Blå avdeling

Telefonnummer dag/kveld: 992 05 866 / 474 51 576
Telefonnummer natt: 992 05 860

Teamleder: Marthe Fjærvik, tlf. 415 30 217

Grønn avdeling

Telefonnummer dag/kveld: 992 05 853 / 940 28 978
Telefonnummer natt: 992 05 851

Teamleder: Åsa Vold, tlf. 909 45 634

Service og kjøkken

Teamleder Hege Lorentsen, tlf  928 84 643
Servicevert: Wenche Anita Maugsten, tlf. 69 11 63 01

Kafè/kantine er åpen for alle mellom kl. kl 10.30 – 13.00

Andre kontaktopplysninger

  • Aktiviteter: Vigdis Prüfer, tlf. 69 10 31 74
  • Frisør: Tlf. 996 22 257
  • Fotpleie: Tlf. 975 38 879
  • Aktivitør: Tlf. 69 10 31 74

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag.

Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Haugvoll sykehjem

Besøksadresse:

Myrvoldveien 25
1743 Klavestadhaugen

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg