Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Haugvoll sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Haugvoll sykehjem

02.01.2020

På Haugvoll sykehjem er det 16 plasser for personer med langtkommet demenssykdom og 48 ordinære sykehjemsplasser.

Sykehjemsplass er et tilbud til personer som har behov for og vedtak på heldøgns pleie- og omsorgstjenester.

Haugvoll sykehjem har en tverrfaglig personalgruppe og tilgang til legetjenester, fysioterapi, frisør og fotpleie.

Haugvoll sykehjem er en del av enhet omsorgstjenester Haugvoll. Enheten består av Haugvoll sykehjem, bofellesskap og hjemmetjenester for beboere i området Søndre Skjeberg og Sandbakken.

Besøk

På grunn av koronapandemien er det besøksrestriksjoner ved sykehjemmene. Les om restriksjonene før besøket.

Adresse

Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen

Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com 

Telefon

Tlf. kontor:

69 11 63 00

Vegar R. Edgren
Tlf. 482 01 047

Gul avdeling

Telefonnummer dag/kveld: 40 44 94 36 / 91 24 16 61
Telefonnummer natt: 94 17 65 31

Teamleder Helen Lindbæk, tlf. 958 53 087

Rød avdeling

Telefonnummer dag/kveld: 91 36 89 14 / 404 48 814/ 911 88 619 
Telefonnummer natt: 91 24 27 11

Teamleder Bente Johansen, tlf. 414 32 551

Blå avdeling

Telefonnummer dag/kveld: 99 20 58 66 / 474 51 576
Telefonnummer natt: 99 20 58 60

Konstituert teamleder: Ann Jeanette Sæther med tel: 915 57 683

Grønn avdeling

Telefonnummer dag/kveld: 99 20 58 53 / 940 28 978
Telefonnummer natt: 99 20 58 51

Teamleder: Åsa Vold, tlf. 909 45 634

Andre kontaktopplysninger

Vert service og kjøkken: Wenche Anita Maugsten, tlf. 69 11 63 01

Aktiviteter: Vigdis Prüfer, tlf. 69 10 31 74

Frisør: Tlf. 996 22 257

Fotpleie: Tlf. 975 38 879

Aktivitør: Tlf. 69 10 31 74

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Haugvoll sykehjem

Besøksadresse:

Myrvoldveien 25
1743 Klavestadhaugen

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg