>Kruseløkka sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kruseløkka sykehjem

05.01.2022

Besøk

Velkommen til oss! 

I 1. etasje kan du besøke beboerne når det passer for deg og den du besøker. Der er det ingen besøkstider. 

I 2. etasje kan du komme på besøk hver dag mellom klokken 11-12 eller klokken 17-18.

Merk: Har du symptomer på korona eller annen infeksjonssykdom, bør du unngå å komme på besøk. Hvis beboeren er alvorlig syk, kan du kontakte avdelingen slik at de kan vurdere å gjøre unntak.

Vakttelefon:

Vakttelefon 1. etg.  477 91 492

Vakttelefon 2. etg. 948 03 909

Andre kontaktopplysninger

Kontortelefon: 69 10 81 60

Epost: postmottak@sarpsborg.com

Besøksadresse: Ringgata 12, 1723 Sarpsborg

Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder:
Eileen Høvik Holstad
Mobil: 920 87 440

Fagsykepleier:
Stine Skaarberg
Mobil: 477 91 399

Virksomhetsleder: 
Anita Strøm Sandtangen  
Tlf. 918 89 580

Sykehjemmet har plass til 30 pasienter, fordelt over to etasjer:

  • 1. etasje har 13 plasser for langtidsvedtak
  • 2. etasje har 17 plasser til rullerende- og avlastende opphold. 

Sykehjemmet har døgnbemanning. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør, assistenter og servicemedarbeidere.

Målet er at pasientene får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for den enkeltes egenverd og livsførsel. Pasientene skal oppleve trygghet, ha forutsigbarhet, få god omsorg og forsvarlig pleie.

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter kommunen når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Kommunen har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.