Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kruseløkka sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kruseløkka sykehjem

02.01.2020

Besøk

Velkommen til oss! Du kan besøke beboerne når det passer for deg og den du besøker. Vi har ingen besøkstider, men du må registrere deg. Husk munnbind. 

Merk: Har du symptomer på luftveisinfeksjon, eller er nærkontakt til en som har fått påvist korona – bør du ikke besøke sykehjemmet. 

Vakttelefon:

Vakttelefon 1. etg.  47791492

Vakttelefon 2. etg. 94803909

Andre kontaktopplysninger

Kontortelefon: 69 10 81 60

Epost: postmottak@sarpsborg.com

Besøksadresse: Ringgata 12, 1723 Sarpsborg

Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Teamleder:
Eileen Høvik Holstad
Mobil: 920 87 440

Fagsykepleier:
Stine Skaarberg
Mobil: 477 91 399

Virksomhetsleder: 
Anita Strøm Sandtangen  
Tlf. 918 89 580

Sykehjemmet har plass til 30 pasienter, fordelt over to etasjer:

  • 1. etasje har 13 plasser for langtidsvedtak
  • 2. etasje har 17 plasser til rullerende- og avlastende opphold. 

Sykehjemmet har døgnbemanning. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, helsefagarbeidere, aktivitør, assistenter og servicemedarbeidere.

Målet er at pasientene får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for den enkeltes egenverd og livsførsel. Pasientene skal oppleve trygghet, ha forutsigbarhet, få god omsorg og forsvarlig pleie.

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter kommunen når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Kommunen har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.