>Hjemmetjenester vest

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hjemmetjenester vest

06.01.2022

Virksomhet hjemmetjenester har ansvaret for Grålum dagsenter, Eplehagen dagsenter, dagsenter for eldre og tre hjemmetjenestesoner: Hannestad, Grålum og Brevik, Greåker og Solli, Lande og Kurland

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. Les mer om digital kommunikasjon her.

Besøksadresse: Tuneveien 70
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se hvilken sone du tilhører her

 • Virksomhetsleder: Linda Syversen, 965 07 632 (hverdager 08.30-15.00)
 • Sekretærer: 992 05 840 (hverdager 08.30-15.00)
 • Saksbehandlere: 907 77 261/907 68 408 (hverdager 08.30-15.00)

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Dagsenter

Grålum dagsenter

Senteret har 15 plasser
Telefonnummer: 69 10 30 51
Besøksadresse: Tingvollveien 7, 1712 Grålum

Grålum dagsenter er for hjemmeboende personer med demenssykdommer. Dagsenteret har 15 plasser, noe som totalt kan gi et tilbud til 20-25 personer. Målgruppa er personer med mild til moderat grad av aldersdemens.

Dagsenteret har åpent 9-15 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret holder stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.
Du må søke for å få plass på dagsenteret. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider: Vi spiser frokost ca. kl. 10 og middag kl. 13.15

Transport: Bruker kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Sykepleier og aktivitører.

Dette gjør vi ved dagsenteret: Ulike aktiviteter som formingsaktiviteter, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå.

Dagsenter for eldre

Kommunen har tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende eldre og personer med demens. Ved dagsentrene arrangeres ulike aktiviteter. Sentrene er åpne alle hverdager. Det må søkes om plass på dagsenter. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Hannestad dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Hannestad har 21 plasser.
Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 11 68 94

Haugvoll dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Haugvoll har 19 plasser.
Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
Telefonnummer:  415 32 880

Tingvoll dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Tingvoll har 20 plasser.
Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum 
Telefonnummer: 69 11 68 65

Kontaktperson:
Elin Daniloff tlf. 916 36 438 (dagtid)
eller servicetorget 69 10 80 00.

Eplehagen dagaktivitetstilbud
 • Adresse: Nye Tindlundvei 7,  1718 Greåker
 • Telefonnummer: 907 55 234

Tilbudet på Eplehagen er for de som er under utredning eller har fått en demensdiagnose før fylte 65 år. Dagtilbudet er pt åpent på dagtid og har plass til 6 personer hver dag. (kan være flere brukere totalt, seks personer er der samtidig).

Her jobber to sykepleiere og en aktivitør.

Frokost serveres ved 9.30- tiden og et varmt måltid ca 13.30.

Vi er stort sett på tur hver dag og det er fokus på individuelt tilpassede aktiviteter og medbestemmelse. Brukerne er med på å lage ukesplaner og kommer med innspill på hvor vi bør dra på tur. Når det gjelder transport kan de bestille kommunal transport eller man kan eventuelt ordne det selv.

Hjemmetjenester 

Hjemmetjenester Greåker og Solli

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. Les mer om digital kommunikasjon her.

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier: 911 17 143 (hverdager fra 08.30 -15.00)
 • Fagsykepleier: Caroline Berby 992 05 878 (hverdager 08.30 – 15.00)
 • Teamleder: Hanne Holm-Gabler 901 43 152 (hverdager 08.30 – 15.00)
 • Sekretærer: 992 05 840 (hverdager 08.30-15.00)
 • Saksbehandlere: 907 77 261/907 68 408 (hverdager08.30-15.00)
 • Virksomhetsleder: Linda Syversen, 965 07 632 (hverdager08.30-15.00)

Besøksadresse: Tuneveien 70
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se hvilken sone du tilhører her

Hjemmetjenester Lande og Kurland

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. Les mer om digital kommunikasjon her.

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier: 911 17 154 (hverdager fra 08.30 -15.00)
 • Fagsykepleier: Grethe B. Svensen, mobil 901 22 558 (hverdager 08.30 – 15.00)
 • Teamleder: Sølvi Svendsen, mobil 402 87 281 (hverdager 08.30 – 15.00)
 • Sekretærer: 992 05 840 (hverdager 08.30-15.00)
 • Saksbehandlere: 907 77 261/907 68 408 (hverdager 08.30-15.00)
 • Virksomhetsleder: Linda Syversen, 96 50 76 32 (hverdager 08.30-15.00)

Besøksadresse: Tuneveien 70
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se hvilken sone du tilhører her

Hjemmetjenester Hannestad, Grålum og Brevik

Vi benytter digital kommunikasjon via helsenorge.no. Har du tjenester hos oss, kan du kommunisere med oss der. Les mer om digital kommunikasjon her.

Hjemmetjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Må du ha legehjelp, kontakt fastlegen eller legevakt. For akutte henvendelser, ring 113.

Kontaktopplysninger:

 • Samhandlingssykepleier: 414 78 894 (hverdager fra 08.30 -15.00)
 • Teamleder: Linda Børstad: 477 99 236 (hverdager 08.30 – 15.00)
 • Sekretærer: 992 05 840 (hverdager 08.30-15.00)
 • Saksbehandlere: 907 77 261/907 68 408 (hverdager 08.30-15.00)
 • Virksomhetsleder: Linda Syversen, 96 50 76 32 (hverdager 08.30-15.00)

Besøksadresse: Tuneveien 70
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Les mer om hjemmetjenester her.

Se hvilken sone du tilhører her

Omsorgstjenester Tune

Besøksadresse:

Nye Tindlundvei 7
1718 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg