Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Omsorgstjenester Tune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Omsorgstjenester Tune

28.01.2019

Virksomhet omsorgstjenester Tune består av tre hjemmetjenestesoner. De er inndelt for innbyggere i området Hannestad og Brevik, Greåker og Solli, Grålum, Lande og Kurland.

Virksomheten har to bofelleskap for personer med demenssykdommer ved Kurland bofelleskap og Eplehagen bofellesskap.

Virksomheten har også dagsentrer for hjemmeboende eldre ved Hannestad, Haugvoll og Tingvoll, samt dagsenter på Kurland og Grålum for personer med demenssykdommer. 

Konstituert virksomhetsleder:
Aina Løkkevik tlf. 69 11 69 56 / 415 32 855

Førstesekretær: Aud B. Andresen Tlf. 69 11 62 72

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Kurland og Grålum dagsenter for personer med demenssykdommer

Kurland dagsenter for personer med demenssykdommer

Kurland dagsenter for hjemmeboende personer med demenssykdommer har 12 plasser, noe som totalt kan gi et tilbud til 20 eldre. Målgruppa er personer med mild til moderat grad av aldersdemens.

Telefonnummer: 69 10 86 13 / 952 97 300
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nøkkenveien 16, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Dagsenteret har åpent 9-16 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret holder stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.

Du må søke for å få plass på dagsenteret.

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider: Vi spiser lunsj ca. kl. 11 og middag kl. 15.00. I tillegg har vi et kaffemåltid ved 13-tiden.

Transport: Bruker kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Vernepleier og aktivitører.

Dette gjør vi ved dagsenteret: Ulike aktiviteter som håndarbeid, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå.

Se brosjyren til Kurland dagsenter her- PDF.

Teamleder:
Anne Nilsen Stang Tlf. 69 12 54 05 / 915 13 115

Sekretær:
Wenche Øverbye Tlf. 69 12 54 07

For spørsmål vedrørende søknad om plass, ta kontakt med teamleder for Samordnet dagsenter Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid).

Grålum dagsenter for personer med demenssykdommer

Senteret har 13 plasser
Telefonnummer: 69 10 30 51.
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tingvollveien 7, 1712 Grålum
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Grålum dagsenter er for hjemmeboende personer med demenssykdommer. Dagsenteret har 13 plasser, noe som totalt kan gi et tilbud til 20-25 personer. Målgruppa er personer med mild til moderat grad av aldersdemens.

Dagsenteret har åpent 9-15 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret holder stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.
Du må søke for å få plass på dagsenteret. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider: Vi spiser frokost ca. kl. 10 og middag kl. 13.15

Transport: Bruker kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Sykepleier og aktivitører.

Dette gjør vi ved dagsenteret: Ulike aktiviteter som formingsaktiviteter, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå.

For spørsmål vedrørende søknad om plass, ta kontakt med teamleder for Samordnet dagsenter Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid).

Dagsenter for eldre (for hele kommunen)

Mer om dagsenter for eldre

Kommunen har tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende eldre og personer med demens. Ved dagsentrene arrangeres ulike aktiviteter. Sentrene er åpne alle hverdager. Det må søkes om plass på dagsenter. 

 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Hannestad dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Hannestad har 21 plasser.
Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 11 68 94

Haugvoll dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Haugvoll har 19 plasser.
Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
Telefonnummer:  415 32 880

Tingvoll dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Tingvoll har 20 plasser.
Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum 
Telefonnummer: 69 11 68 65

Kontaktperson:
Teamleder Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid)
eller servicetorget 69 10 80 00.

Kurland bofellesskap for personer med demenssykdommer

Kurland bofellesskap

Telefonnummer 69 11 60 63
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nøkkenveien 16, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Bofellesskapet, som åpnet våren 2000, består av 29 leiligheter fordelt på fire avdelinger.  Hver avdeling inneholder syv eller åtte leiligheter med fellesstue og kjøkken. Hver leillighet er på 45 kvm og består av gang, stue, bad og ett soverom.

Bofellesskapet har døgnbemanning, men beboerne betraktes som hjemmeboende. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, miljøkokk og assistenter.

Teamleder:
Anne Nilsen Stang tlf. 69 11 60 25 / 915 13 115

Fagsykepleier
Sissel Andresen tlf. 69 11 60 26

Sekretær
Wenche Øverbye tlf.  69 11 60 26

Eplehagen bofellesskap for personer med demenssykdommer

Eplehagen bofellesskap for personer med demenssykdommer

Telefonnummer bofellesskap 1: 915 11 228
Telefonnummer bofellesskap 2: 415 30 290
E-post: postmottak@sarpsborg.com 
Besøksadresse: Nye Tindlundsvei 7, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Eplehagen bofellesskap består av 16 leiligheter, som er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Det er delt i to bofellesskap, hvor det er åtte beboere i hvert bofellesskap. Hele bygget er på ett plan.

Hver leilighet er på 35 kvadratmeter og består av stue/soverom, bad og utvendig bod. Ved hvert bofellesskap er det fellesarealer som består av kjøkken, flere stuer og en flott sansehage som er tilrettelagt for demente. En forutsetning for å få tildelt en leilighet er at beboeren har diagnosen demens.

Hver beboer får en primærkontakt i bofellesskapet. Primærkontakten blir da som regel med på et hjemmebesøk hos brukeren før han/hun flytter inn i bofellesskapet. Det må alltid oppnevnes hjelpeverge for beboeren når vedkommende flytter inn i bofellesskapet.

Av de tjenester som tilbys, kan nevnes; ADL-trening dvs. aktiviteter i dagliglivet , praktisk bistand, personlig veiledning, miljøarbeid, nettverksarbeid, fellesaktiviteter og nattjeneste med aktiv nattevakt.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt, med både vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere,assistenter og en miljøarbeidende kokk.

Teamleder:
Celin Lindbeck, tlf. 952 97 428

Sekretær:
Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Hjemmetjenester Hannestad, Brevik

Mer om hjemmetjenester Hannestad og Brevik.

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefonnummer: 69 11 62 80 / 414 78 894
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nye Tindlundvei 7, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:
414 78 894 (telefonen er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Konstituert teamleder:

Fay Heder tlf: 95036550

Fagsykepleier:
Caroline Berby Tlf. 992 05 878

Sekretær:
Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Hjemmetjenester Greåker, Solli

Mer om hjemmetjenester Greåker Solli

Hjemmetjenestene tilbyr praktisk bistand og opplæring, personlig pleie og hjemmesykepleie.

Telefonnummer: 69 11 62 70 / 911 17 143
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nye Tindlundvei 7, 1718 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier: 911 17 143 (telefonen er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Hege Walen Kristiansen Tlf. 69 11 62 70 / 913 90 009

Fagsykepleier:
Caroline Berby Tlf. 992 05 878

Sekretær:
Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Hjemmetjenester Grålum, Lande og Kurland

Mer om hjemmetjenester Grålum, Lande og Kurland

Hjemmetjenesten består av to team: Team Grålum/Lande og Team Kurland.

Telefonnummer: 69 11 68 93
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:
Team Grålum/Lande: Tlf. 911 17 154  
Team Kurland: Tlf. 982 91 918  
(telefonene er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Konstituert teamleder og fagsykepleier:
Grethe Svensen tlf: 69 11 68 93 /  901 22 558

Fagsykepleier:
Camilla Saenger, tlf. 971 47 800

Førstesekretær:
Vigdis Nordby tlf: 69 11 67 41

 

Omsorgstjenester Tune

Besøksadresse:

Nye Tindlundvei 7
1718 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg