Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Hjemmetjenester vest

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hjemmetjenester vest

02.01.2020

Virksomhet hjemmetjenester vest består av tre hjemmetjenestesoner. De er inndelt for innbyggere i området Hannestad og Brevik, Greåker og Solli, Grålum, Lande og Kurland. I tillegg har virksomheten ansvaret for Grålum dagsenter og dagsenter for eldre.

NB: Noe av innholdet på denne siden kan være utdatert!

Den pågående korona-pandemien har ført til at mange av kommunens tjenester og virksomheter er stengt eller har redusert kapasitet. 

Her finner du oppdatert informasjon om hvordan kommunens tjenester berøres av pandemien.

Virksomheten har også dagsentrer for hjemmeboende eldre ved Hannestad, Haugvoll og Tingvoll, samt dagsenter på Grålum for personer med demenssykdommer. 

Virksomhetsleder: Linda Syversen

Førstesekretær: Aud B. Andresen Tlf. 69 11 62 72

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Grålum dagsenter for personer med demenssykdommer

Grålum dagsenter for personer med demenssykdommer

Senteret har 13 plasser
Telefonnummer: 69 10 30 51.
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tingvollveien 7, 1712 Grålum
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Grålum dagsenter er for hjemmeboende personer med demenssykdommer. Dagsenteret har 13 plasser, noe som totalt kan gi et tilbud til 20-25 personer. Målgruppa er personer med mild til moderat grad av aldersdemens.

Dagsenteret har åpent 9-15 mandag til fredag. Det er også sommeråpent, men dagsenteret holder stengt på helligdager, høytidsdager og andre merkedager.
Du må søke for å få plass på dagsenteret. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Måltider: Vi spiser frokost ca. kl. 10 og middag kl. 13.15

Transport: Bruker kan bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen med kommunal transport, eller man kan ordne transporten selv.

Disse jobber ved dagsenteret: Sykepleier og aktivitører.

Dette gjør vi ved dagsenteret: Ulike aktiviteter som formingsaktiviteter, kjøkkenaktiviteter, spill, trim, sang, samtale, spaserturer og hageaktiviteter. Aktivitetene tilpasses årstidene og den enkelte brukers funksjonsnivå.

For spørsmål vedrørende søknad om plass, ta kontakt med teamleder for Samordnet dagsenter Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid).

Dagsenter for eldre (for hele kommunen)

Dagsenter for eldre

Kommunen har tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende eldre og personer med demens. Ved dagsentrene arrangeres ulike aktiviteter. Sentrene er åpne alle hverdager. Det må søkes om plass på dagsenter. 

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Hannestad dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Hannestad har 21 plasser.
Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 11 68 94

Haugvoll dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Haugvoll har 19 plasser.
Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
Telefonnummer:  415 32 880

Tingvoll dagsenter for hjemmeboende eldre:
Dagsenteret på Tingvoll har 20 plasser.
Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum 
Telefonnummer: 69 11 68 65

Kontaktperson:
Teamleder Liv Fjeld, tlf. 917 00 961 (kun på dagtid)
eller servicetorget 69 10 80 00.

Hjemmetjenester Hannestad, Brevik

Hjemmetjenester Hannestad/Brevik.

Telefonnummer: 69 11 62 80 / 414 78 894
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nye Tindlundvei 7, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:
414 78 894 (telefonen er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:

Turid Tindlund: 982 91 910

Fagsykepleier:

Linda Børstad: 477 99 236

Sekretær:
Aud Andresen, tlf. 69 11 62 72

Vigdis Nordby, tlf. 69 11 67 41

Les mer om hjemmetjenester her.

Hjemmetjenester Greåker, Solli

Hjemmetjenester Greåker/Solli

Telefonnummer: 69 11 62 70 / 911 17 143
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nye Tindlundvei 7, 1718 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier: 911 17 143 (telefonen er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:
Hege Walen Kristiansen Tlf. 69 11 62 69

Fagsykepleier:
Caroline Berby Tlf. 992 05 878

Sekretær:

Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Vigdis Norby, tlf. 69 11 67 41

Les mer om hjemmetjenester her.

Hjemmetjenester Grålum, Lande og Kurland

Hjemmetjenester Grålum/Lande og Kurland

Hjemmetjenesten består av to team: Team Grålum/Lande og Team Kurland.

Telefonnummer: 69 11 68 93
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier:
Team Grålum/Lande: Tlf. 911 17 154  
Team Kurland: Tlf. 982 91 918  
(telefonene er betjent kl. 07.30-22.30)

Felles vakttelefon for hjemmetjenester natt (23.00-07.30): 982 59 390.

Teamleder:

Aina A. Løkkevik, mobil 41 53 28 55

Fagsykepleier:

Grethe B. Svensen, mobil 90122558

Førstesekretær:

Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Vigdis Norby, tlf. 69 11 67 41

Les mer om hjemmetjenester her.

 

Omsorgstjenester Tune

Besøksadresse:

Nye Tindlundvei 7
1718 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg