>Valaskjold sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Valaskjold sykehjem

10.01.2022

Valaskjold sykehjem er en del av Valaskjold omsorgssenter.

Kontaktopplysninger

Fellesnummer til Valaskjold omsorgssenter: 69 11 61 00
Besøksadresse: Trompetveien 5, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Telefonnummer 1. etasje: 482 39 578

Telefonnummer 2. etasje: 901 14 032

Avdelingsleder 1. etasje: Caroline Akselsen, tlf. 69 11 61 04, mobil: 45 50 44 20

Avdelingsleder 2. etasje: Inger Elisabeth Sælid Holtet, tlf. 69 11 61 12 mobil 48 23 85 11

Virksomhetsleder: Lise Gro Bjerkan, tlf. 48138550

Valaskjold sykehjem ligger i Valaskjold omsorgssenter. I sykehjemmet er det 32 langtidsplasser. Omsorgssenteret har en trivelig kantine som er betjent på dagtid, innbydende fellesarealer og to flotte sansehager med beplantning og asfalterte stier. Det er tilbud om frisør og fotpleie.

Vi ønsker å ha et nært samarbeid med frivillige, lag og foreninger, skoler og barnehager i nærmiljøet – og selvfølgelig et nært og godt samarbeid med beboere og pårørende.

Alle pasientrom er tilrettelagt med blant annet hev og senk-funksjon på vaskene og takheis fra seng til bad.

Besøk

Velkommen til oss! Du kan besøke beboerne når det passer for deg og den du besøker. Vi har ingen besøkstider. 

Merk: Har du symptomer på korona eller annen infeksjonssykdom, bør du unngå å komme på besøk. Hvis beboeren er alvorlig syk, kan du kontakte avdelingen slik at de kan vurdere å gjøre unntak.

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Valaskjold sykehjem

Besøksadresse:

Trompetveien 5
1710 Sarpsborg