Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Tiltak for å bedre språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn i barnehagen

Innhold

St. Marie læringssenter

Besøksadresse:

Oscar Pedersens vei 16B
1721 Sarpsborg

Telefon: 474 55 898

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tiltak for å bedre språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn i barnehagen

02.01.2020

Sarpsborg kommune får øremerkede midler fra staten for å kunne utforme tiltak som skal bedre språkforståelsen hos minoritetsspråklige barn i barnehagen.

Språkstimuleringstiltak i førskolealder, herunder tospråklig assistanse i barnehage, vil kunne bidra til en bedre skolestart for barn som ikke har norsk som morsmål. På sikt vil det dessuten kunne øke barnas deltakelse på alle samfunnets arenaer.

Barnehagen er den viktigste integrerings- og språkopplæringsarena for barn i førskolealder. Derfor er det et mål å få flere minoritetsspråklige barn i barnehage.

Målgruppe

Målgruppen er minoritetsspråklige barn i førskolealder med annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål.

Et annet mål er å utforme helhetlige tiltak på tvers av de ulike tjenestetilbudene. Samarbeid mellom helsestasjon, barnehage, skole og språkopplæring for foreldre - er nødvendig for å tilrettelegge et helhetlig, målrettet og mest mulig effektfullt tilbud til minoritetsspråklige barn og familier.

Slik er søkeprosessen

Kommunen fordeler tilskuddet på bakgrunn av søknader fra den enkelte barnehageeier og eventuelt andre tjenester. Søknaden må være begrunnet og gjøre nærmere rede for hvilke behov barnehagen eller andre tjenester har for ekstra ressurser for å tilrettelegge for språkstimuleringstiltak, jf. formålet med tilskuddsordningen.

St. Marie læringssenter behandler søknadene fortløpende i nært samarbeid med barnehagene - gjennom hele barnehageåret.

Skjemaene finner du her.