Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Restart Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Restart Sarpsborg

03.06.2021

For å motvirke de negative konsekvensene av koronapandemien for handelsnæringen, servicenæringen, kultur- og reiselivsaktører i Sarpsborg, har Sarpsborg kommune etablert en ny økonomisk støtteordning. Ordningen har en økonomisk ramme på minimum 3 mill. kroner.

Det kan gis støtte til følgende prosjekter og tiltak:

  1. Prosjekter og tiltak som stimulerer til flere besøkende til Sarpsborg i vår- og sommersesongen 2021. Det gis ikke støtte til arrangementer som forutsetter at publikum betaler for inngang eller som gavner enkeltaktører spesielt. Disse prosjektene må være gjennomført innen 15. august 2021.
  2. Kurs- og kompetansehevende prosjekter og- tiltak som bidrar til å utvikle og styrke handelsnæringen, servicenæringen, kultur- og reiselivsaktører i Sarpsborg. Disse må være gjennomført innen 15. oktober 2021

Hvem kan søke:

Virksomheter, bedrifter eller organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregistrene kan søke på ordningen.

Kriterier:

Følgende kriterier legges til grunn for vurdering av prosjektene:

  1. Prosjektet må skape ringvirkninger for handelsnæringen, servicenæringen, kultur- og reiselivsaktører i Sarpsborg.
  2. Prosjektet eller aktiviteten må kunne gjennomføres under de korona-restriksjoner som er forventet å gjelde på gjennomføringstidspunktet.

Det er ingen søknadsfrist, men søknader behandles fortløpende inntil fondet er tomt.
Søknad sendes til postmottak@sarpsborg.com og merkes «Søknad Restart Sarpsborg 2021»

En enkel og kort søknad bør inneholde følgende opplysninger:

  • Beskrivelse av prosjektet i henhold til kriteriene.
  • Hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.
  • Gjennomføringstidspunkt.
  • Søknadsbeløp.

Søkere vil bli kontaktet dersom søknaden vurderes som interessant, men ikke kan imøtekommes fullt ut.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Thomas Engh, næringsrådgiver, Sarpsborg kommune.
Telefon: 958 58 044