>Rosenkranz gate og utvikling av kollektivknutepunkt ved stasjonsområdet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Rosenkranz gate og utvikling av kollektivknutepunkt ved stasjonsområdet

18.12.2020

Det skal utvikles et nytt og moderne kollektivknutepunkt ved Sarpsborg stasjon. Ny hovedadkomstgate til stasjonen skal være i Rosenkrantz gate.

Prosjektet deles i fem delprosjekter:

  1. Oppsøkende virksomhet mot grunneiere og eiendomsutviklere, starter høsten 2020.
  2. Parallelloppdrag mulighetsstudie, gjennomføres andre halvår 2020.
  3. Kartlegging av behov og ønsker, – tidlig idéfase hos grunn-/ gårdeiere,
  4. Etablere et forpliktende samarbeid for utviklingsområdet, våren 2021.
  5. Områderegulering av stasjonsområdet og Rosenkrantzgate, starter våren 2021 og det tas sikte på vedtatt plan i 2023.

Arbeidet med mulighetsstudie for området er i gang. Til det arbeidet har kommunen invitert tre arkitektfirmaer som nå jobber med å utvikle skisser og ideer til hvordan Rosenkrantz gate og stasjonsområdet kan utvikles.

Her finner du presentasjoner fra de tre arkitektfirmaene med mulige løsninger for Rosenkranz gate.

Aart - den framtidsretta, levende og attraktive fem minutters byen 

Nordic - Innovasjonsbydelen Rosenkranz gate 

Link- Et godt sted å bo et godt sted å være  

 

Prosjektleder: Trond Henning Klausen, telefon 47465153