Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Tusenårsjubileet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tusenårsjubileet

02.01.2017

I 2016 fylte Sarpsborg 1000 år.

Byens tusenårsjubileum skulle både feires med stor festivitas og gi varige verdier for Sarpsborg-samfunnet. 

 • Jubileet handler om Sarpsborg før, nå og i framtiden.
 • Jubileet skal bidra til at Sarpsborg blir et enda bedre sted å bo, jobbe og besøke.   

Mer om tusenårsjubileet her:www.sarpsborg2016.no

Slik blir 1000-årsjubileet

Handlingsplanen er politisk vedtatt. Nå skal alle ideene formes til konkrete tiltak og arrangementer. 1000-årsjubileet i 2016 er noe langt mer enn kun en fest.

Handlingsplanen for tusenårsjubileet tar utgangspunkt i tiltakene som ble forslått i faggruppenes rapport fra desember 2011.

Handlingsplanen finner du her med dette vedlegget.

Byens 1000-årsjubileum skal gi varige verdier for Sarpsborg-samfunnet. Det er noe langt mer enn kun en fest. Vi investerer for framtiden og jubileet handler om Sarpsborg før, nå og i framtiden. Jubileet skal bidra til at Sarpsborg blir et enda bedre sted å bo, jobbe og besøke.

Noen av tiltakene som ble foreslått i den nevnte rapporten har blitt sortert ut som tusenårsprosjekter i kommunal regi. Dette gjelder for følgende tiltak:

 • Opprustning av Kulåsparken
 • Oppgradering av gågate
 • Oppgradering av park/gangsti i området rund fossen og byvollen
 • Oppgradering av innfartsårene og skilting til og i byen
 • Belysning av i byen fram mot/i 2016

Jubileet organiseres nå gjennom fire hovedprosjekter i tillegg til kommunikasjon og markedsføring. Selve tiltakene, eller delprosjektene, vil bli sortert under disse ulike hovedprosjektene:

 • Kreativ byutvikling
 • Historie
 • Arrangementer og festligheter
 • Stimuleringspott

Kreativ byutvikling skal favne ulike tiltak der vi setter fokus på bruk av byrommene i arbeidet med å bevisstgjøre befolkningen om byutvikling og der man aktivt integrerer kunst og kultur. Tiltakene skal bidra til at byens befolkning ser mulighetsrommet for bruk og utvikling av egen by gjennom å fokusere på byens kvaliteter.

Historien skal formidles om den opprinnelige Olavs by (middelalderbyen Borg) og byvollen. Prosjektet kan også inkludere utvikling av pilegrimsled, pilegrimsenter og middelalderfestival på Borgarsyssel. Blant annet vil det bli produsert flere historiske publikasjoner.

Arrangementer og festligheter vil det bli veldig mange av. Vi starter med 6. april 2013 da det er 1.000 dager igjen til jubileumsåret.  Den dagen skal markere den offisielle nedtellingen til tusenårsjubileet og vil være den første store markeringen fram mot 2016. Allerede nå er det planlagt mange små og store arrangementer i 2016. Den offisielle hovedfeiringen vil være en stor folkefest i Hafslundparken 29. juli 2016. Dagen vil også inneholde en internasjonal olsokmesse på Borgarsyssel og en offisiell markering på Borregaard Hovedgård.  Vi skal ha en gratis folkefest der flest mulig fra Sarpsborg deltar og som får nasjonal oppmerksomhet.

Stimuleringspotten skal gi samarbeid med og støtte til aktører som vil drive utviklingsarbeid/arrangementer fram mot 2016 innenfor kunst, kultur og byutvikling. Hensikten med arbeidet er å bidra til jubileets overordnete målsettinger og lokal forankring, involvering og grad av varighet vil være sentrale kriterier. Et annet kriterium for å få tildelt penger fra denne posten kan være at også andre private sponsorer bidrar med en viss andel av summen det søkes om. I tillegg må prosjektene ivareta jubileets fokus på miljø.

Tar ansvar for tusenårsjubileet

Sarpingen Svein A. Halvorsen (52) er ansatt som jubileumssjef i det nye byselskapet i Sarpsborg. Kommunen og næringslivet går sammen om å finansiere selskapet.

Dermed er laget komplett. Byselskapet er opprettet med god finansiering av Sarpsborg kommune og næringslivet. Seks personer skal fra høsten bygge merkevare av Sarpsborg, utvikle og gjennomføre prosjekter og aktiviteter, og kommunisere dette slik at sarpinger blir stolte av byen sin når den fyller 1000 år.

Jubileet vil involvere mange
Svein A. Halvorsen har utdannelse og lang erfaring innen både næringsliv, media og kultur. Denne ballasten skal sammen med sterkt resultatfokus, gode kommunikasjonsevner og samfunnsengasjement, bidra til grundig arbeid med å løfte Sarpsborg opp og frem.

- Jeg gleder med virkelig til å ta fatt på jobben 1. september, og er dessuten veldig ydmyk for oppgaven og at jeg var ønsket til denne utfordringen, sier Halvorsen.

- Vi skal involvere mange samarbeidspartnere, og kommunen har allerede gjort mye jobb for å forberede 1000-årsfeiringen. En nyansatt kommunal jubileumskoorinator vil bli en av våre sentrale støttespillerne, sier han.

Forretningsmann, mediemann og kulturmann
Sarpingen kommer fra stillingen som markedssjef i Det Norske Blåseensemble, hvor han har jobber med omdømmebygging, markedsføring og publikumsutvikling. Før dette har han jobbet ti år i Fredriksstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad som journalist. Han har også jobbet 19 år i  IT-bransjen som konsulent, leder og gründer.

- Min breddebakgrunn og nettverk, spesielt i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden, vil komme til nytte når vi skal tråkke til med mange aktiviteter. Skal vi skape noe stort, er vi avhengige av at næringslivet og organisasjonslivet både vil og evner å tråkke til sammen med Byselskapet, smiler han.

Nå klør Halvorsen etter å komme i gang i ny jobb, sammen med sine nye kolleger.

Store ambisjoner
Byselskapet har store ambisjoner, og vil jobbe både kortsiktig og langsiktig med ulike prosjekter og aktiviteter. Selskapet og stillingene er ikke begrenset frem til byjubileet er ferdig, men skal leve videre. Byselskapet skal bidra til at Sarpsborg er et flott sted å bo og leve, også etter at byen har fylt 1.000 år.

- Vi som skal jobbe i Byselskapet vil bli veldig synlige. Vi må regne med at folk krever at vi leverer gode aktiviteter raskt. Håpet er at det vil komme så mange gode innspill fra ulike hold at det blir vanskelig å velge, sier Halvorsen.

Turistkontoret og Sarpsborgs turistsatsing vil også bli en del av Byselskapet. Det vil også sentrumsforeningen. Med dette grunnlaget er Sarpsborg bedre rustet enn noen sinne til å skape en by hvor folk virkelig er stolte og engasjerte.

- Slagord og ambisjoner er bra, men aller viktigst er det at vi lytter til folk og finner ut hva som fenger. Gjennomføringen er det som legger grunnlaget for i hvilken grad ting blir til suksess eller fiasko. Altså må vi gjennomføre med stil, avslutter han.

Avspark etter sommeren
Daglig leder Marit Bjørnland er svært fornøyd med teamet som skal starte opp det nye Byselskapet og bidra til å utvikle byen vår videre.

- Svein A. Halvorsen vil forsterke organisasjonen betraktelig, og det blir en veldig viktig jobb å få 1000-årsfesten vel i havn, sier Bjørnland og legger til: 

- Vi ser nå fram til høsten hvor hele staben er i full gang og vi kan starte det spennende arbeidet med å utvikle byen i våre hjerter sammen med resten av Sarpsborg.

Fakta om Byselskapet

 • Byselskapet skal være en arena hvor Sarpsborg kommune, handels- og servicenæringen, øvrig næringsliv, kultur- og idrettsliv går sammen for å utvikle Sarpsborg til en levende og attraktiv by.
 • Skal profilere Sarpsborg som et sted å bo, jobbe og besøke.
 • Skal være et attraktivt og kompetent fagmiljø for både ansatte og eiere.
 • Setter høye krav til gjennomføringsevne og kvalitet på utført arbeid.
 • Eies av Sarpsborg kommune og næringslivet.