Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vikenkonferansen: Digitale muligheter – verdien av samarbeid

DIGI VIKEN-logo

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vikenkonferansen: Digitale muligheter – verdien av samarbeid

23.05.2019

For første gang samles kommunene i den nye Viken-regionen til diskusjon om digitale muligheter og verdien av å samarbeide.

Se hele programmet her.

28.- 29. mai samles representanter fra kommunene til en aktiv konferanse med foredrag, diskusjon og refleksjon rundt bordene.I all hovedsak er det nøkkelpersoner og ledere som eier utfordringene innen det digitale domenet som møtes.

Konferansen skal tegne et bilde av nåsituasjon, nødvendigheten av samarbeid og de store mulighetene som finnes gjennom samarbeid innen det digitale. Like viktig, her skal mennesker møtes og samarbeidsrelasjoner etableres og forsterkes. Konferansens hovedambisjon er å legge til rette for mer og aktivt samarbeid.

Konferansen sendes direkte. Se foredragene og følg diskusjonen her.

Hva gjør regjeringen?

Statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Aase Marthe Horrigmo, skal åpne konferasen.

- Jeg skal blant annet snakke om hva vi fra regjeringens side gjør for å støtte oppunder digitalisering og innovasjon i offentlig sektor. Her vet vi at kommunene allerede er flinke, men de må bli enda bedre. Jeg ønsker å snakke litt om hvordan vi fra regjeringens side kan jobbe sammen med dere for at vi kan lykkes på det området der vi har store ambisjoner, sier hun.

Samarbeid og digitaliseringsløft

Sarpsborg kommune er teknisk arrangør og har ledet programkomiteen av konferansen på vegne av kommunene.

- Det er viktig at kommunene møtes og får snakket om det store løftet som vi nå skal ta. En kommune kan ikke ta denne jobben alene. Sammen med andre kommuner, for eksempel i Viken-regionen, nøkkelpartnere og staten skal vi klare å møte framtidens krav og forventninger. Vi må bygge en offensiv samarbeidskultur, sier direktør i Sarpsborg kommune, Ole Gabrielsen.

Han leder det nyopprettede kommuneområdet i kommunen, teknologi og endring.

- Vi har gjort mye for å digitalisere, endre og effektivisere tjenester og arbeidsprosesser, men vi må gjøre mye mer. Alle kommuner har de samme utfordringene, mange har de samme forventningene og ambisjonene, derfor er det viktig at vi samarbeider om dette. Dette går ikke over, avslutter han. 

Her er alle presentasjonene

Omstilling og utvikling i offentlig sektor, Aase Marthe Johansen Horrigmo - KMD - PDF

Kjetil Århus - Bergen kommune - PDF

Sammen er vi sterke - Erik Kjeldstadli-Bærum og Roar Vevelstad-Halden - PDF

Hvordan lykkes med økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor? - og hvilken rolle kan KS ha i Vikens digitaliseringsarbeid? Asbjørn Finstad - KS - PDF

Helsevakten - kommunesamarbeid, Nina Tangnæs Grønvold - Fredrikstad kommune - PDF

Mobilitet i Halden, Martin Vik - Halden kommune - PDF

Digital Future, Silvija Seres - PDF

IT i praksis - Morten Skodbo - Rambøll - PDF

Arkitektur som grunnlag for helhetlige digitale løsninger, Anders Sørby - Viken fylkeskommune - PDF

Innovative anskaffelser, Gørill Horrigmoe - LUP - PDF

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet har ansvar for IKT-politikk i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De skal blant annet utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor, for å forsterke innsats, samarbeid og samordning.

Kjetil Århus

Århus er Direktør for Digitalisering og innovasjon konsern i Bergen kommune. Han er en av hovedarkitektene bak prosjektet «Samordnet regional digitalisering i Hordaland». Han vil snakke om viktigheten av samarbeid, og om å være mange med på å dra lasset. Århus vil samtidig peke på avgjørende suksesskriterier for regionsamarbeid og hvordan Viken kan ta en posisjon på det nasjonale nivået.

Silvija Seres

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter. Hun vil blant annet utfordre oss på fremtidens krav, behov og samarbeidsformer.

Victor Norman

Norman er samfunnsøkonom, professor, tidligere rektor ved Norges handelshøyskole og arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen. Han vil kommentere hvordan fremtiden ser ut for den norske velferdssektoren og de utfordringene denne står ovenfor.

Leverandørutviklingsprogrammet

Programmet er en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine offentlige anskaffelser. Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp.