>Gatedalen miljøanlegg - avfallsmottaket i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gatedalen miljøanlegg - avfallsmottaket i Sarpsborg

Publisert: 15.08.2022 – Oppdatert: 30.01.2023

Gatedalen har over 100 000 besøk hvert år. Under to prosent av innlevert avfall blir deponert. Resten leveres til materialgjenvinning, energigjenvinning eller annen behandling.

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor!

OBS: Salg av kompostjord på Gatedalen er innstilt inntil videre.

Her finner du oss

Adresse og kontaktopplysninger

Anlegget har adresse Statsminister Torps vei 60 og ligger ved riksvei 111, cirka en kilometer syd for Hafslund hovedgård og like ved E6-avkjøringen på Årum. Innkjøringen er nord for anlegget.

Telefonnummer: 69 10 80 00 (Telefonnummeret er til kommunens servicetorg. Telefonhenvendelser hit blir ikke besvart på lørdager.)
Epost: postmottak@sarpsborg.com

Åpningstider

Våre åpningstider:

Mandag, onsdag og fredag: 
Kl. 07.00-15.00

Tirsdag og torsdag:
Kl. 07.00-19.00

Lørdag:
Kl. 09.00-13.00

Stengt på helligdager (skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften), 1. januar, 1. mai, 17. mai.

Disse dagene stenger Gatedalen tidligere: Onsdag før skjærtorsdag kl. 12.00. Lille julaften og i romjulen kl. 15.00 (13.00 hvis lørdag).

Pinseaften som vanlig til klokken 13.00.

NB! Salg av kompostjord er innstilt inntil videre. 

Levering av fritidsbåter (opptil 15 fot) kan kun gjøres på hverdager mellom 07.00-14.30.

Nytt adgangssystem

Pass på å ha lastet ned app før du kommer, eller ha med kundekortet ditt. Når du kommer hit kjører du til bommen i innkjøringen og følger anvisningene på skjermen. Lurer du på noe kan du trykke på knappen «Kontakt betjening» på skjermen.

Slik bruker du app eller kort
 • Åpne App Store (for iOS) eller Google Play (for android) eller søk etter MiljøID. Last ned appen til din telefon.
 • Kort eller app skannes i bom ved innkjøringsbommen for å få adgang til miljøanlegget.
 • Følg instruksjonene på skjermen.
 • Du får en utskrift du legger godt synlig i ruten.
 • Etter avfallet er levert kan du betale i vekta på vei ut, eller i utkjøringsbommen på toppen. NB! Kontantbetaling og Vipps-betaling kan kun gjøres i vekta i anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen er det kun mulig å betale med bankkort (eller næringskort for kunder som har avtale).
 • Ta godt vare på kortet. Mister du det, må det sperres slik at ikke andre kan misbruke det. Kontakt oss på epost: servicetorget@sarpsborg.com eller ring tlf: 69 10 80 00.
 • Tapt kort kan erstattes mot et gebyr.

De som ikke har smarttelefon, eller av andre grunner ikke har mulighet for å bruke appen, vil kunne bestille et fysisk adgangskort. Første kort vil være gratis.

Hvorfor vi innførte systemet

Gatedalen miljøanlegg finansieres delvis over renovasjonsavgiften, og regelverket for mottak av avfall fra husholdning og næring er ulikt. Ved å innføre denne adgangskontrollen vil vi bedre sikre at alle som er husholdninger eller hytteabonnenter og betaler renovasjonsgebyr i Sarpsborg kommune, betaler lavere pris. De som ikke betaler renovasjonsgebyr til Sarpsborg kommune må betale full pris. Dermed kan vi holde prisene for våre innbyggere lave.

Adgangsbevis for husholdninger i Sarpsborg

Adgangsbeviset er for både husholdninger i i Sarpsborg og for hytteeiere som betaler renovasjonsgebyr.

Når du besøker gjenvinningsstasjonen vil du bli bedt om å vise ditt adgangsbevis. Adgangsbevis finnes enten som app til smarttelefoner eller som et fysisk kort.

Du kan levere avfall hos Gatedalen miljøanlegg uten å bruke app eller kort, men da må du betale høyere pris etter vekt for avfallet du leverer på lik linje med næringskunder og utenbys kunder.

Nedlastning av app:

 • Det er den eller de med registrert eierandel i eiendommen som må logge inn først i appen. Deretter kan man dele tilgang til andre medlemmer av husstanden. Dette gjøres i appen. Alle i husholdningen som skal ha tilgang til Gatedalen miljøanlegg må laste ned appen. NB! Det er ikke tillatt å dele tilgang med næringsdrivende som jobber på oppdrag for deg.
 • Åpne App Store (for iOS) eller Google Play (for android) og søk etter MiljøID. Last ned appen til din telefon.
 • Start MiljøID og velg «logg inn». Velg avfallsselskap – Sarpsborg kommune. Logg inn ved bruk av BankID, BankID på mobil, MinID eller BypassID i mobil. Følg instruksjonene på skjermen. Les og godta personvernerklæringen.

Veileder for MiljøID (PDF)

Fysisk kundekort:

Dersom du ikke kan benytte app kan du bestille et kundekort. Fysisk kundekort er bare ment for de som ikke kan bruke app. Har du appen, trenger du ikke kort. Ved spørsmål, ta kontakt på epost: servicetorget@sarpsborg.com eller ring tlf: 69 10 80 00.

Her kan du bestille kundekort for private. 

Adgangsbevis for næringskunder

Ved å innføre adgangskontroll klarer vi i større grad å skille mellom husholdninger og næringskunder i miljøanlegget. Husholdninger i Sarpsborg skal fra 1. oktober levere avfall til fastpris, mens næring skal betale etter vekt som tidligere. De næringskundene som allerede har kredittavtale vil automatisk få tilsendt nye kort. Gamle kort kan da makuleres, de trenger ikke leveres tilbake.

Ønsker du å opprette kundeforhold eller bestille flere kort, kan du gjøre dette her. 

Ved spørsmål ta kontakt på epost: servicetorget@sarpsborg.com eller ring tlf: 69 10 80 00.

Fremgangsmåte ved besøk hos Gatedalen miljøanlegg:

 • Når du besøker Gatedalen miljøanlegg kan du scanne ditt kundekort eller velge på skjerm ved innkjøringsbom at du ikke har kundeID. 
 • Du får en utskrift du legger godt synlig i ruten.
 • Kjør ned til vekten. Her gir du beskjed om hvilke avfallstyper du har med deg, du kan også be om å skrive inn referanse, prosjektnummer, bilnummer, og så videre, som tekst til faktura. Tidligere var kundekort knyttet opp mot skiltnummer. Dette bortfaller ved ny ordning.
 • Når du forlater området åpner porten seg automatisk dersom du er kredittkunde hos oss.
 • Er du ikke kredittkunde hos oss, men betaler ved hver levering, kan du gjøre dette enten i vekta på anlegget på vei ut, eller i utkjøringsbommen på toppen. NB! Kontant- og vippsbetaling kan kun gjøres i vekta på anlegget. I den selvbetjente bommen kan du kun betale med bankkort.
 • Ta godt vare på kortet. Mister du det, må det sperres slik at ikke andre kan misbruke det. Kontakt oss på epost: servicetorget@sarpsborg.com eller ring tlf: 69 10 80 00. Tapt kort kan erstattes mot et gebyr.

Priser for privathusholdninger

Om prisene for privathusholdninger

Det er ulike priser og regler for privathusholdninger som betaler renovasjonsgebyr til Sarpsborg kommune, og næringskunder og innbyggere fra andre kommuner som ikke gjør det.

Vi har gått over til en fastprimodell for private innbyggere som betaler renovasjonsavgift til kommunen. Du må ha lastet ned appen «MiljøID» eller ha med deg privat kundekort når du kommer til Gatedalen. Hvis du ikke har dette i orden, må du betale etter vekt for alle avfallstyper - med en minstepris på 200 kroner (slik næring og utenbys kunder må gjøre).

Prisliste for privatpersoner som betaler renovasjonsgebyr til Sarpsborg kommune

 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg fra private i Sarpsborg:
Avgiftstype:Pris inkludert mva:
EE-avfall, farlig avfall (se info under), og fritidsbåter under 15 fot uten innenbordsmotor 0,-
Avfall levert med personbil uten henger - fastpris 50,-
Avfall levert med personbil med henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil uten henger, pickup uten henger, kombinertbil uten henger - fastpris 200,-
Avfall levert med varebil med henger, pickup med henger eller kombinertbil med henger - fastpris 300,-

 

 • Hageavfall: Fastprisene over gjelder også hageavfall.

 • Farlig avfall: Maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt/asbest, PCB-vinduer og liknende. Eternitt må pakkes inn i plastemballasje og tapes med sterk tape. Anbefalt makshøyde på pallen er 1 meter. Henvend deg i vekta med avfallet når du kommer. Det anbefales å benytte maske ved arbeid med eternittplater.

 • Avfall levert med traktor, lastebil og andre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kilo, betales etter vekt med en minstepris på 200 kr.

 • Biler med grønne skilter er registrert som varebiler, og de fleste av disse har en skillevegg rett bak de to forsetene. Men det finnes også varebiler med hvite skilter. De betaler også som varebil. Et tips er å se hva bilen din er definert som i vognkortet.

 • Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort.

 • Administrasjonskostnad på kr 300,- for kunder som ikke gjør opp for seg ved besøk.

 • Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 60,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

 

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor

Se mer informasjon om Gatedalen miljøanlegg her.

Priser for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner

Om prisene for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner

Det er ulike priser og regler for privathusholdninger som betaler renovasjonsgebyr til Sarpsborg kommune, og næringskunder og innbyggere fra andre kommuner som ikke gjør det.

Prisliste for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner

 

Priser levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg - for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Trevirke (ikke impregnert) fra næring kr 1,40 pr. kg
Hageavfall fra næring (kvist, løv, trær og røtter) kr 1,40 pr. kg
EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) kr 4,00 pr. kg
Gips fra næring
kr 4,00 pr. kg
Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette)
kr 8,00 pr. kg
Papp/papir og metall kr 200,- pr. levering
Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) kr 4,00 pr. kg
Minstepris per besøk. kr 200,-

NB! Vi tar ikke imot fyllmasser fra næring.

Priser levering av FARLIG avfall - Merk: Må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:
Avfallstype:Pris inkludert mva:
Impregnert trevirke fra næring  kr 4,00 pr. kg
Eternitt/Asbest fra næring  kr 4,00 pr. kg
Vinduer med PCB fra næring   kr 1,88 pr. kg
Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring   kr 15,00 pr. kg
Annet farlig avfall fra næring  kr 15,00 pr. kg

NB! Begrensning på 1000 kilo farlig avfall pr. bedrift pr. år.

 

Slik kan du betale: Du kan betale med bankkort, kontant eller Vipps i vekta nede på anlegget. I den selvbetjente utkjøringsbommen kan du kun betale med bankkort. Er din bedrift registrert som kredittkunde hos oss, registrerer du kundekortet ditt ved inn- og utkjøring. Faktura vil bli tilsendt månedlig.  

Litt ekstra avfall innimellom? Ekstrasekken kr 60,- kan kjøpes hos servicetorget eller ved Gatedalen miljøanlegg. Sett ut den fulle sekken ved restavfallsbeholderen. Renovatøren tar den med seg på på tømmedag for restavfall.

 

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor

Brukerveiledning avfallsdeklaringer - PDF

Søknadsskjema: kundekort ved levering av avfall

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Regler og informasjon om farlig avfall fra næringslivet

Næringslivet må deklarere farlig avfall elektronisk før slikt avfall fraktes til Gatedalen eller annet mottak for farlig avfall. Dette gjelder fra 1. mai 2016. Deklarering/registrering av farlig avfall skal gjøres på Miljødirektoratets nettside www.avfallsdeklarering.no.

Miljødirektoratet har en del faktaark med informasjon om farlig avfall, for enkelte bransjer. Dette kan være til hjelp ved deklarering og håndtering av slikt avfall. Sarpsborg kommune anbefaler næringslivet å sette seg inn i dette. Disse faktaarkene finner du på  www.avfallsdeklarering.no.

Hvorfor er det ulike priser for privathusholdninger og næringskunder?

Gatedalen miljøanlegg er primært etablert for mottak av grovavfall fra husholdninger slik kommunen er pliktig til, ifølge forurensningsloven. Kommunen har ikke plikt til å ta i mot næringsavfall, men tillater det likevel levert til sine ordninger for husholdningsavfall i den grad det passer.

Kommunen er videre pliktig til å holde separat regnskap for inntekter og kostnader for håndtering av avfall fra husholdninger og næring. Fordi regelverket er forskjellig for mottak av husholdningsavfall og næringsavfall, er også mottaksgebyrene noe ulikt.

Loppemarkeder og bruktbutikker

Sarpsborg kommune har som mål å legge til rette for økt ombruk av kasserte gjenstander fra privathusholdninger. Loppemarkeder og bruktbutikker er arenaer der gjenstander og ting kan bli brukt om igjen. I kommunens avfallsplan er strategien at det skal stimuleres til økt ombruk, og at det skal legges bedre til rette for dette ved etablering av ny gjenvinningsstasjon

Kommunen tillater gratis levering av kasserte gjenstander fra loppemarkeder arrangert av frivillige organisasjoner/foreninger. Det er et tak på maks 5.000 kilo per år og det må søkes senest to uker før arrangementet skal gjennomføres.

Bruktbutikker må fra 1. januar 2022 betale for levering av avfall på linje med andre næringsdrivende og er ikke innlemmet i samme ordning som loppemarkeder.

Søknadsskjema for levering av rester fra loppemarkeder. (PDF)

Nyttig å vite før du kommer

Sjekk om det er kø - se webkamera

Nå kan du se selv om det er kø ved Gatedalen miljøanlegg:

I dette webkameraet kan du se veistrekningen fra porten og til innkjørselen i Navestadveien.

(Kameraet fungerer ikke optimalt med nettleseren Internet Explorer.)

Kjøreregler for levering av avfall

Hvis avfallet er sortert før du reiser hjemmefra, blir besøket hos oss enklere. Vi har laget et oversiktskart over hvor de ulike containerne står slik at det skal bli lettere å sortere. Er du i tvil om hva som er riktig sortering, spør betjeningen når du kommer - de er der for å hjelpe deg.

 • All ferdsel skjer på eget ansvar
 • Er du innbygger en annen kommune og har avfall til forskjellig pris på en tilhenger? Spør en av de ansatte om råd.
 • Vær oppmerksom for fare i forbindelse med rygging med tilhenger og håndtering av store gjenstander
 • Dyr må sitte i bilen
 • Følg anvisning fra skilt, merking og personalet på anlegget
 • Asbest må være pakket inn i dobbel plast og være merket med "asbest". Annet farlig avfall bør leveres på originalemballasjen, merkes godt hva det er eller kontakte personalet for å gi beskjed om hva som blir levert.

Selvbetjent

De som jobber ute på anlegget her er ansatt som veiledere, og skal bistå ved spørsmål rundt hvor man skal levere de ulike avfallstypene.

Avfallsanlegget er lagt opp til at det skal være selvbetjent. Det er flere grunner til at de ansatte her ikke skal hjelpe til med løfting og bæring. Blant annet har vi tidligere hatt episoder der man i beste mening har hjulpet til med noe og vært uheldig med søl og skader på biler i den forbindelse.

Tunge løft for våre ansatte hele dagen ville også medført stor slitasje rent fysisk. Trenger du hjelp til å løfte noe ut av bil eller av henger må du derfor selv sørge for å ha med deg bærehjelp.

Oversiktskart - her leverer du forskjellig avfall

Her finner du oversiktskart over området, og hvor du leverer forskjellig avfall til gjenvinning. (PDF)

Du må bruke gjennomsiktige sekker - ikke svarte

Du må bruke gjennomsiktige sekker og ikke svarte når du skal kaste noe i sekker ved Gatedalen miljøanlegg.

Hvorfor gjør vi dette?

 • Vi vil gjenvinne mer avfall
 • Risikoen for brann på miljøanlegget reduseres

Sammen med avfallet som i dag leveres i sorte avfallssekker, kommer ofte elektrisk avfall, farlig avfall, glass og metall. For å unngå dette, har vi valgt å innføre levering i gjennomsiktige avfallssekker.

Gjennomsiktige avfallsekker gjør at du sorterer bedre. Mesteparten av det folk til daglig ser på som avfall, er en ressurs som kan brukes på nytt.

Med restavfall menes det som blir igjen når du har sortert ut det som er mulig å kildesortere.

Byggevarekjedene selger gjennomsiktige sekker. Enkelte matvarekjeder selger det, og vi jobber for å påvirke butikk-kjedene til å ta det inn i sine sortimenter.

Ikke alt avfall får plass i sekker. Større ting kan leveres løst og bør sorteres i hauger etter ulike materialtyper som for eksempel ubehandlet trevirke, malt trevirke, impregnert trevirke og isolasjon, før du kommer til gjenvinningsstasjonen.

Dette kan du ikke levere hos oss

Her er en liste over gjenstander du ikke kan levere:
 • Våpen og eksplosiver som fyrverkeri, ammunisjon, sprengstoff. Kontakt politi for hjelp, tlf. 02800.
 • Matavfall leveres i avfallsbeholder hjemme.
 • Medisiner leveres til apotek.
 • Fritidsbåter over 15 fot (kontakt Kambo Marina AS, tlf: 69 25 88 65).
 • Biler, campingvogner, motorsykler og mopeder leveres til bilopphuggeri og liknende.
 • Døde kjæledyr og smådyr.
 • Slakteavfall.
 • Gjødsel/avføring.
 • Smittefarlig og radioaktivt avfall.
 • Sprengmatter.
 • Traktordekk, anleggsdekk og liknende.

Levering av hageavfall

Hageavfall kan leveres, eller du kan ha egen beholder hjemme:

Du kan levere kvist, løv, trær og røtter i Gatedalen miljøanlegg. Dette kan du levere hele året. Plastsekker med hageavfall må tømmes ved levering, og tomme sekker kan kastes i avfallsbeholder på hageavfallsplassen.

Hvis du ønsker en egen beholder for hageavfall hjemme, kan du melde deg på hageavfallsordning. Den kan du lese mer om her. Denne ordningen går fra vår til høst med en pause gjennom vinteren.

Levering av asbest

Asbest må pakkes veldig godt inn før det leveres ved Gatedalen miljøanlegg:

Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast, være teipet godt igjen og skal være tydelig merket "asbest" før det leveres til Gatedalen miljøanlegg. Anbefalt makshøyde på pall er 1 meter. Henvend deg i vekta ved levering. Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Hvis du skal fjerne asbest på egen eiendom, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese. Vær obs på risikoen for å støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør og liknende. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i hus bygd før 1980. Det kan likevel være asbest i hus bygd fram til 1986. Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå.

Vanlige materialer med asbest:

 • Fasadeplater, eternitplater, himlingsplater
 • Isolasjon rundt rør og rørbend
 • Fliser og flislim
 • Vindsperrer og vinduskitt
 • Gulvbelegg

Asbest graves ned på deponi som er godkjent for dette formålet.

For næring, se også regler og informasjon om farlig avfall fra næringslivet under Priser for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner (lenger opp på siden).

Levering av fritidsbåter 

Fritidsbåter opp til 15 fot - uten motor - kan leveres gratis til Gatedalen miljøanlegg:

NB! Du som båteier skal selv ha med deg et ferdig utfylt papirskjema når du kommer med båten. Vi på miljøanlegget signerer skjemaet når båten er sjekket og mottatt.

På miljødirektoratets nettside - finner du skjemaet som skal fylles ut for å få vrakpant ved levering av fritidsbåt under 15 fot.

Vi på Gatedalen miljøanlegg tar imot båter mandag til fredag mellom 07.00 og 14.30. Ved ankomst skal båten kontrolleres før den kan leveres. Ta derfor kontakt med en av våre ansatte ved ankomst for å bli betjent. Ettersom levering av båter krever en del dokumentasjon og ekstra håndtering har vi ikke kapasitet til å ta imot båtene etter klokken 14.30 og lørdager.

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Returordningen skal bidra til færre kasserte båter og mer materialgjenvinning. Før båten kan leveres til gjenvinningsstasjonen må motor, elektrisk utstyr og drivstofftanker være fjernet.

Ja, takk:

Båter inntil 15 fot:

 • Kajakk
 • Kano
 • Robåt
 • Jolle
 • Seilbrett
 • Gummibåt med skrog
 • Trebåt, glassfiberbåt, plastbåt og aluminiumsbåt

Nei, takk:

 • Gummibåt
 • Båter over 15 fot (må leveres egne mottak)
 • Båter med innenbordsmotor (må leveres egne mottak)
 • Båter brukt til næringsformål 
Båter fra 15-49 fot og båter med innenbordsmotor:

Nærmeste mottak er Kambo Marina i Moss.  Tlf 69 25 88 65, www.kambomarina.no

Åpningstider: hverdager 9-17. Lørdag/Søndag ring for avtale 90911859.

Levering av bildekk

Slik er ordningen ved levering av bildekk ved Gatedalen miljøanlegg:

Dekk består av ulike gummiblandinger, men kan også inneholde noen organiske miljøgifter. Dekk kan derfor ikke kastes sammen med annet avfall, og må sorteres for seg selv. Innsamling av dekk er lovregulert fra Miljøverndepartementet, og lovverket er en del av Avfallsforskriften, kapittel 5.

Når vi kjøper bildekk har vi allerede betalt en miljøavgift for riktig håndtering av dekk når de skal kasseres. Derfor plikter dekkforhandlere å ta imot dekk gratis fra forbrukere.

Ettersom Gatedalen miljøanlegg ikke er forhandler, tar vi betalt for for levering av dekk. Se priser i denne lenken her.

NB! Vi tar ikke imot:

 • Traktordekk
 • Anleggsdekk
 • Dekk som ikke skal fylles med luft
 • Skytematter
 • Lekeapparater mm. laget av gamle bildekk

I dag gjenvinnes 95 prosent av de innsamlede dekkene. Det finnes flere metoder for gjenvinning av dekkene som har rullet ferdig på veiene våre, enn å male dem ned til gummigranulat eller dekklipp. Store dekk kan brukes som støtdempende fendere på kaier og større brygger. Noen av lastebildekkene går til regummiering, mens andre skjæres opp og benyttes til skytematter. Sider på dekk kan gjenbrukes som f.eks. silopress for flatsiloer. Ordinære dekk kan brukes for eksempel som vern på gokartbaner og andre motorsportanlegg.

Resterende mengde dekk går enten til granulering som igjen blir til nye produkter eller til dekklipp som brukes som anleggsmateriale eller som brensel i store sementovner. Sistnevnte erstatter da bruk av fossilt brennstoff som kull og olje. Forbrenning skjer på over 1000 grader og gir ikke utslipp, da all røyk og avgasser renses i store avanserte elektronfiltre. Stålfelger går til jernstøperier hvor de smeltes og blir til nye produkter, slik som bildeler, vedovner, kumlokk med mere. Aluminiumsfelger er spesielt bra å gjenvinne. Her sparer man opptil 95 prosent energi, sammenlignet med produksjonen av aluminium fra ny malm.

Levering av telefon, PC, nettbrett og minnepinner

Her er viktig informasjon til deg som skal kaste telefon, pc, nettbrett og minnepinner:

Vi på Gatedalen miljøanlegg opplever at mange kaster mobiler og it-utstyr i containerne for småelektrisk. Kontakt heller betjening om dette. Da vil vi sørge for at det står innlåst frem til det blir hentet og destruert.

Tenk bare på alt du lagrer på mobilen eller pc-en din. Innhold som kan være viktig og sensitivt for deg selv, familien din eller arbeidsgiveren din. Det er både ubehagelig og skadelig om for eksempel bankdata, private bilder, opplysninger du deler med arbeidsgiveren din og alt det andre du går omkring med i lomma di i form av innholdet i en smarttelefon, kommer på avveier.

Nå har vi fått en spesialcontainer der du kan levere IT-avfall. Containeren er avlåst selv for oss som jobber på Gatedalen miljøanlegg, og har kun en smal spalte for levering av IT-avfallet. Den er stor nok til at du kan få inn en bærbar datamaskin og selvsagt mobiltelefoner, nettbrett, minnepinner og harddisker. Skal du kaste en større datamaskin, må du først sørge for å ta ut harddisken og levere til oss. Resten kaster du i de åpne kassene for elektronisk og elektrisk avfall. Spesialcontaineren blir låst inn i alarmert bygg etter stengetid.

Den låste containeren blir hentet og transportert på en sikker måte av firmaet STENA Recycling AS når den er full. De er ansvarlige for EE-avfallet etter at det er hentet hos oss. Ved ankomst Stena Recycling AS leveres avfallet på et område som er inngjerdet med kameraovervåkning tilkoblet Securitas.

EE-avfall som kommer inn via spesialcontainer blir levert til Stena sin ombruksavdeling.  Avdelingen har spesialutdannet personell, og på denne avdelingen vurderes det om produktene skal gå til ombruk eller til materialgjenvinning ut i fra kvaliteten på produktene. Etter endt arbeidsdag blir alt forsvarlig låst inn.

Harddisker kvernes ned til 1-2 cm små biter. Etter kverning sendes avfallet til Halmstad hvor det utføres enda en kverning før det går videre til en omsorteringsprosess av de ulike fraksjonene. Når de ulike fraksjonene er utsortert, blir jern og metaller sendt videre til smelteverk for omsmelting.

Henvend deg til betjening når du kommer til oss, så hjelper vi deg å kvitte deg med IT-avfall og kasserte mobiler.

Kjøp av kompostjord og ekstrasekken

Ved Gatedalen miljøanlegg kan du også kjøpe produkter:

Salg av kompostjord er innstilt inntil videre. Det blir jevnlig tatt prøver av kompostjorden før salg for å sikre kvaliteten. Prøvene av jorden som var klargjort for salg i fjor sommer viste verdier som ikke var i henhold til Gjødselvareforskriften. Sarpsborg kommune valgte derfor å stoppe salget inntil omfanget var klarlagt nærmere og tiltak for å sikre kvalitet var gjennomført. Jorden som var solgt til og med 1. juni 2021 tilfredsstilte kvalitetskravene. Vi har iverksatt ulike tiltak og startet ny prøvetaking nå, men det er en omfattende prøvetaking som tar tid, og komposten må siktes før den klargjøres for eventuelt salg. Det vil bli fortløpende informert her om og eventuelt når vi kommer i gang med salget igjen.

Er beholderen din full av og til? Eller trenger du å kaste noe ekstra og vil at renovatøren skal ta med en sekk hjemme hos deg? Da er "Ekstrasekken" løsningen. Den kan kjøpes ved Gatedalen miljøstasjon eller i servicetorget i Sarpsborg rådhus. Sekken setter du ved siden av renovasjonsbeholderen på tømmedagen for restavfall. Ikke fyll den tyngre enn 15 kilo og knytt den igjen. Oppdatert pris finner du via "Sarpsborg kommune - priser" og deretter Gatedalen.