Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Gatedalen miljøanlegg - avfallsmottaket i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gatedalen miljøanlegg - avfallsmottaket i Sarpsborg

04.01.2021

Gatedalen har over 100 000 besøk hvert år. Under to prosent av innlevert avfall blir deponert. Resten leveres til materialgjenvinning, energigjenvinning eller annen behandling.

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor! 

Her finner du Gatedalen miljøanlegg

Anlegget har adresse Statsminister Torps vei 60 og ligger ved riksvei 111, cirka en kilometer syd for Hafslund hovedgård og like ved E6-avkjøringen på Årum. Innkjøringen er nord for anlegget.

Her finner du oversiktskart over området, og hvor du leverer forskjellig avfall til gjenvinning. (PDF)

Åpningstider

Ordinære tider:

Mandag, onsdag og fredag: 
Kl. 07.00-15.00

Tirsdag og torsdag:
Kl. 07.00-19.00

Lørdag:
Kl. 09.00-13.00

Stengt på helligdager (skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, 1. pinsedag og 2. pinsedag, julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften), 1. januar, 1. mai, 17. mai.

Disse dagene stenger Gatedalen tidligere: Onsdag før skjærtorsdag kl. 12.00. I romjulen kl. 15.00.

Pinseaften som vanlig til klokken 13.00.

Salg av kompostjord kun på hverdager mellom 07.00 og 14.00.

Levering av fritidsbåter (opptil 15 fot) kan kun gjøres på hverdager mellom 07.00-14.30.

Se selv om det er kø

Nå kan du se selv om det er kø ved Gatedalen miljøanlegg. I dette webkameraet kan du se veistrekningen fra porten og til innkjørselen i Navestadveien.

(Kameraet fungerer ikke optimalt med nettleseren Internet Explorer.)

Nyttig å vite før du kjører til Gatedalen

Ekstraregler for å redusere smittefare for koronavirus

Før du reiser til oss må du huske dette:

 • Personer i karantene, eller som er syke, skal ikke reise til Gatedalen miljøanlegg.
 • Hold to meters avstand til andre.
 • Det kan i perioder oppstå kø ettersom vi ikke vil ha for mange biler inne på anlegget samtidig.
 • Vi vil i perioder med mye trafikk dirigere trafikken i porten inn til anlegget og selve køen.
 • Maksimalt to personer kan gå ut fra hver bil.
 • Du vil ikke få bærehjelp av våre ansatte, kun veiledning.
 • Sorter avfallet godt før du reiser, slik at du bruker kortest mulig tid inne på gjenvinningsanlegget.
Du må bruke gjennomsiktige sekker - ikke svarte

Du må bruke gjennomsiktige sekker og ikke svarte når du skal kaste noe i sekker ved Gatedalen miljøanlegg.

Hvorfor gjør vi dette?

 • Vi vil gjenvinne mer avfall
 • Risikoen for brann på miljøanlegget reduseres

Sammen med avfallet som i dag leveres i sorte avfallssekker, kommer ofte elektrisk avfall, farlig avfall, glass og metall. For å unngå dette, har vi valgt å innføre levering i gjennomsiktige avfallssekker.

Gjennomsiktige avfallsekker gjør at du sorterer bedre. Mesteparten av det folk til daglig ser på som avfall, er en ressurs som kan brukes på nytt.

Med restavfall menes det som blir igjen når du har sortert ut det som er mulig å kildesortere.

Byggevarekjedene selger gjennomsiktige sekker. Enkelte matvarekjeder selger det, og vi jobber for å påvirke butikk-kjedene til å ta det inn i sine sortimenter.

Ikke alt avfall får plass i sekker. Større ting kan leveres løst og bør sorteres i hauger etter ulike materialtyper som for eksempel ubehandlet trevirke, malt trevirke, impregnert trevirke og isolasjon, før du kommer til gjenvinningsstasjonen.

Kjøreregler for levering av avfall - med kart over området

Hvis avfallet er sortert før du reiser hjemmefra, blir besøket hos oss enklere. Vi har laget et oversiktskart over hvor de ulike containerne står slik at det skal bli lettere å sortere. Er du i tvil om hva som er riktig sortering, spør betjeningen når du kommer - de er der for å hjelpe deg.

Her finner du oversiktskart over området. (PDF)

 • All ferdsel skjer på eget ansvar
 • Hvis du har avfall til forskjellig pris på en tilhenger er dette lurt å gjøre: levér det som er gratis først. Deretter veies hengeren før du leverer det som er dyrest å kaste og betaler. Deretter kjører du en runde til og kaster det som er billigst. Er du usikker? Spør en av de ansatte om råd.
 • Vær oppmerksom for fare i forbindelse med rygging med tilhenger og håndtering av store gjenstander
 • Dyr må sitte i bilen
 • Følg anvisning fra skilt, merking og personalet på anlegget
 • Asbest må være pakket inn i dobbel plast og være merket med "asbest". Annet farlig avfall bør leveres på originalemballasjen, merkes godt hva det er eller kontakte personalet for å gi beskjed om hva som blir levert.

Selvbetjent

De som jobber ute på anlegget her er ansatt som veiledere, og skal bistå ved spørsmål rundt hvor man skal levere de ulike avfallstypene.

Avfallsanlegget er lagt opp til at det skal være selvbetjent. Det er flere grunner til at de ansatte her ikke skal hjelpe til med løfting og bæring. Blant annet har vi tidligere hatt episoder der man i beste mening har hjulpet til med noe og vært uheldig med søl og skader på biler i den forbindelse.

Tunge løft for våre ansatte hele dagen ville også medført stor slitasje rent fysisk. Trenger du hjelp til å løfte noe ut av bil eller av henger må du derfor selv sørge for å ha med deg bærehjelp.

Levering av hageavfall

Det er gratis for privathusholdninger i Sarpsborg å levere kvist, løv, trær og røtter til Gatedalen miljøanlegg. Dette kan du levere hele året. Plastsekker med hageavfall må tømmes ved levering, og tomme sekker kan kastes i avfallsbeholder på hageavfallsplassen.

Hvis du ønsker en egen beholder for hageavfall hjemme, kan du melde deg på hageavfallsordning. Den kan du lese mer om her. Denne ordningen går fra vår til høst med en pause gjennom vinteren.

Levering av asbest

Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast, være teipet godt igjen og skal være tydelig merket "asbest" før det leveres til Gatedalen miljøanlegg. Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Hvis du skal fjerne asbest på egen eiendom, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese. Vær obs på risikoen for å støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør og liknende. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i hus bygd før 1980. Det kan likevel være asbest i hus bygd fram til 1986. Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå.

Vanlige materialer med asbest:

 • Fasadeplater, eternitplater, himlingsplater
 • Isolasjon rundt rør og rørbend
 • Fliser og flislim
 • Vindsperrer og vinduskitt
 • Gulvbelegg

Asbest graves ned på deponi som er godkjent for dette formålet.

For næring, se også: Regler og informasjon om farlig avfall fra næringslivet.

Kan jeg levere noe av avfallet mitt nærmere der jeg bor?

Se oversikt over returpunkter i kommunen. Hvor er de?

Priser for privathusholdninger

Privatpersoner kan levere mange typer avfall gratis til Gatedalen, men noe må det betales for. Det er ulike regler for nærlingslivet og privatpersoner. For å slippe overraskelser er det lurt å sjekke disse listene før du kjører til Gatedalen:

Dette kan du som privatperson levere gratis
 • Hageavfall: Kvist, løv, trær og røtter
 • Småelektronikk: Mikrobølgeovn, PC, TV, radio, telefon, varmeovn, lamper og lignende
 • Store elektriske produkter: Kjøleskap, fryser, komfyr, vaskemaskin, varmtvannsbereder o.l.
 • Glass- og metallemballasje: Syltetøyglass, leverposteiboks o.l.
 • Farlig avfall: Maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt, PCB-vinduer o.l. (Eternitt må pakkes inn i plastemballasje og tapes med sterk tape. Anbefalt makshøyde på pallen er 1 meter. Henvend deg i vekta med avfallet når du kommer. Det anbefales å benytte maske ved arbeid med eternittplater.)
 • Plastemballasje: Helt ren og tørr kanneplast og mykplast som plastsekker, poser og folie samt husholdningsplast i utdelte sekker for plastemballasje.
 • Klær til gjenbruk
 • Jern og metaller
 • Papir: Aviser, blader, papp og kartong
 • Isopor
 • Småbåter kun under 15 fot. NB! Dette må du ordne før du kommer til Gatedalen med båten: Du må ha med deg dette skjemaet ferdig utfylt (PDF). og Du kan søke om pant på 1.000 kroner per båt hos Miljødirektoraktet. Her finner du informasjon om hvordan. (Vi tar imot båter mandag til fredag mellom 07.00 og 14.30. Ved ankomst skal båten kontrolleres før den kan leveres. Ta derfor kontakt med en av våre ansatte ved ankomst for å bli betjent. Ettersom levering av båter krever en del dokumentasjon og ekstra håndtering har vi ikke kapasitet til å ta imot båtene på langdager etter klokken 14.30 og lørdager.)

  NB! Båter over 15 fot skal leveres til Kambo Marina AS, Ring for avtale om levering på tlf: 69 25 88 65/90 91 18 59 (www.kambomarina.no).

Gatedalen - avfall - priser for privatpersoner

• Annet avfall levert med personbil (se i vognkortet) uten henger: Kr. 50,- inkl. mva.

• Annet avfall levert med personbil med henger, pickup, varebil, kombinertbil etc. betaler etter vekt:
Trevirke (ikke impregnert): Kr. 1,00 pr. kg inkl. mva.
Annet avfall: Kr. 2,50 pr. kg inkl. mva.

Vi gjør oppmerksom på at det er en minstepris på kr. 50,- inkl. mva.

Administrasjonskostnad på kr. 300,- for kunder som ikke gjør opp for seg ved besøk.

Priser for næringskunder

Det er ulike priser og regler for privathusholdninger og næringskunder. Avfall levert med traktor, lastebil, andre kjøretøy over 3500 kg samt kjøretøy registrert på firma beregnes som næringsavfall. Du finner prislisten for næringskunder her:

Gatedalen - avfall - priser for næringslivet (alle priser inkludert merverdiavgift.

Sortert avfall til gjenvinning som kan leveres gratis: glass- og metallemballasje, klær, papp/papir og metaller.

Følgende må du betale for:

 • Trevirke (ikke impregnert) fra næring 1,15 pr. kg.
 • Hageavfall fra næring (kvist, løv, trær og røtter) 1,15 pr. kg
 • EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) 2,60 pr. kg
 • Gips fra næring 2,60 pr. kg
 • Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette) 7,00 pr. kg
 • Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) 2,60 pr. kg

Vi gjør oppmerksom på at det er en minstepris på kr. 200,- inkl. mva.

Følgende beregnes som farlig avfall og må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:

 • Impregnert trevirke fra næring 2,60 pr. kg
 • Eternitt/Asbest fra næring 2,60 pr. kg
 • Vinduer med PCB fra næring 1,850 pr. kg
 • Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring 15,00 pr. kg
 • Annet farlig avfall fra næring 15,00 pr. kg

 • NB! Begrensning på 1000 kilo farlig avfall per bedrift per år.

Brukerveiledning avfallsdeklaringer - PDF

Søknadsskjema: kreditt ved levering av avfall - PDF

Søknadsskjema: bestilling/avbestilling av veiekort

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Regler og informasjon om farlig avfall fra næringslivet

Næringslivet må deklarere farlig avfall elektronisk før slikt avfall fraktes til Gatedalen eller annet mottak for farlig avfall. Dette gjelder fra 1. mai 2016. Deklarering/registrering av farlig avfall skal gjøres på Miljødirektoratets nettside www.avfallsdeklarering.no.

Miljødirektoratet har en del faktaark med informasjon om farlig avfall, for enkelte bransjer. Dette kan være til hjelp ved deklarering og håndtering av slikt avfall. Sarpsborg kommune anbefaler næringslivet å sette seg inn i dette. Disse faktaarkene finner du på  www.avfallsdeklarering.no.

Hvorfor er det ulike priser for privathusholdninger og næringskunder?

Gatedalen miljøanlegg er primært etablert for mottak av grovavfall fra husholdninger slik kommunen er pliktig til, ifølge forurensningsloven. Kommunen har ikke plikt til å ta i mot næringsavfall, men tillater det likevel levert til sine ordninger for husholdningsavfall i den grad det passer.

Kommunen er videre pliktig til å holde separat regnskap for inntekter og kostnader for håndtering av avfall fra husholdninger og næring. Fordi regelverket er forskjellig for mottak av husholdningsavfall og næringsavfall, er også mottaksgebyrene noe ulikt for de to kategoriene avfall. 

Loppemarkeder og bruktbutikker

Sarpsborg kommune ønsker at gjenstander skal bli brukt om igjen framfor å bli kassert. Loppemarkeder og bruktbutikker er godt miljøarbeid som bidrar til økt ombruk. Kommunen ønsker derfor å legge bedre til rette for loppemarkeder og bruktbutikker ved å tilby gratis levering av rester fra disse aktivitetene når de arrangeres i regi av ikke-kommersielle aktører som attføringsbedrifter og ideelle organisasjoner. Denne søknaden må sendes inn senest 14 dager før arrangementet er planlagt, og man må ta med innvilget søknadsskjema til vekta når man skal levere avfallet.

Dette kan du kjøpe

Ved Gatedalen miljøanlegg kan du også kjøpe produkter.

Sarpsborg kommune selger kompostjord ved Gatedalen miljøanlegg. Hageavfall som leveres til Gatedalen miljøanlegg blir kvernet, kompostert og siktet, før det selges som et jordforbedringsprodukt.

Er beholderen din full av og til? Eller trenger du å kaste noe ekstra og vil at renovatøren skal ta med en sekk hjemme hos deg? Da er "Ekstrasekken" løsningen. Den koster 30 kroner og kan kjøpes ved Gatedalen miljøstasjon eller i servicetorget i Sarpsborg rådhus. Sekken setter du ved siden av renovasjonsbeholderen på tømmedagen for restavfall. Ikke fyll den tyngre enn 15 kilo og knytt den igjen. 

Kontaktopplysninger

Telefonnummer: 69 10 80 00 (Telefonnummeret er til kommunens servicetorg. Telefonhenvendelser hit blir ikke besvart på lørdager.)
Epost: postmottak@sarpsborg.com

Gatedalen miljøanlegg

Besøksadresse:

Statsminister Torps vei 60
1738 Borgenhaugen

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg