Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Gatedalen miljøanlegg - avfallsmottaket i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gatedalen miljøanlegg - avfallsmottaket i Sarpsborg

03.01.2022

Gatedalen har over 100 000 besøk hvert år. Under to prosent av innlevert avfall blir deponert. Resten leveres til materialgjenvinning, energigjenvinning eller annen behandling.

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor! 

Her finner du Gatedalen miljøanlegg

Anlegget har adresse Statsminister Torps vei 60 og ligger ved riksvei 111, cirka en kilometer syd for Hafslund hovedgård og like ved E6-avkjøringen på Årum. Innkjøringen er nord for anlegget.

Her finner du oversiktskart over området, og hvor du leverer forskjellig avfall til gjenvinning. (PDF)

Åpningstider

Våre åpningstider:

Mandag, onsdag og fredag: 
Kl. 07.00-15.00

Tirsdag og torsdag:
Kl. 07.00-19.00

Lørdag:
Kl. 09.00-13.00

Stengt på helligdager (skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. pinsedag og 2. pinsedag, julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften), 1. januar, 1. mai, 17. mai.

Disse dagene stenger Gatedalen tidligere: Onsdag før skjærtorsdag kl. 12.00. Lille julaften og i romjulen kl. 15.00 (13.00 hvis lørdag).

Pinseaften som vanlig til klokken 13.00.

NB! Salg av kompostjord er innstilt inntil videre. Vi er tomme for salgbar jord. Salg av kompostjord kun mandag, tirsdag, onsdag og fredag mellom 07.00 og 14.00 - og torsdag 07.00-18.00.

Levering av fritidsbåter (opptil 15 fot) kan kun gjøres på hverdager mellom 07.00-14.30.

Se selv om det er kø

Nå kan du se selv om det er kø ved Gatedalen miljøanlegg. I dette webkameraet kan du se veistrekningen fra porten og til innkjørselen i Navestadveien.

(Kameraet fungerer ikke optimalt med nettleseren Internet Explorer.)

Nytt adgangssystem

I perioden 1. oktober til 1. desember har vi hatt veiledere ved innkjøringsbommen til anlegget. Nå vil det være selvbetjent. Pass på å ha lastet ned app før du kommer, eller ha med kundekortet ditt. Når du kommer hit kjører du til bommen i innkjøringen og følger anvisningene på skjermen. Lurer du på noe kan du trykke på knappen «Kontakt betjening» på skjermen.

Slik bruker du app eller kort
 • Åpne App Store (for iOS) eller Google Play (for android) eller søk etter MiljøID. Last ned appen til din telefon.
 • Kort eller app skannes i bom ved innkjøringsbommen for å få adgang til miljøanlegget.
 • Følg instruksjonene på skjermen.
 • Du får en utskrift du legger godt synlig i ruten.
 • Etter avfallet er levert kan du betale i vekten nede i anlegget på vei ut, eller i utkjøringsbommen på toppen. NB! Kontantbetaling kan kun gjøres i vekten i anlegget. Det er mulig å betale med bankkort eller Vipps både i vekten og i utkjøringsbommen.
 • Ta godt vare på kortet. Mister du det, må det sperres slik at ikke andre kan misbruke det. Kontakt oss på epost: servicetorget@sarpsborg.com eller ring tlf: 69 10 80 00.
 • Tapt kort kan erstattes mot et gebyr.

De som ikke har smart-telefon, eller av andre grunner ikke har mulighet for å bruke appen, vil kunne bestille et fysisk adgangskort. Første kort vil være gratis.

Hvorfor vi innførte systemet

Gatedalen miljøanlegg finansieres delvis over renovasjonsavgiften, og regelverket for mottak av avfall fra husholdning og næring er ulikt. Ved å innføre denne adgangskontrollen vil vi bedre sikre at alle som er husholdninger eller hytteabonnenter og betaler renovasjonsgebyr i Sarpsborg kommune, betaler lavere pris. De som ikke betaler renovasjonsgebyr til Sarpsborg kommune må betale full pris. Dermed kan vi holde prisene for våre innbyggere lave.

Adgangsbevis for husholdninger i Sarpsborg

Når du besøker gjenvinningsstasjonen vil du bli bedt om å vise ditt adgangsbevis. Adgangsbevis finnes enten som app til smarttelefoner eller som et fysisk kort.

Du kan levere avfall hos Gatedalen miljøanlegg uten å bruke app eller kort, men da må du betale høyere pris etter vekt for avfallet du leverer på lik linje med næringskunder og utenbys kunder.

Nedlastning av app:

 • Det er den eller de med registrert eierandel i eiendommen som må logge inn først i appen. Deretter kan man dele tilgang til andre medlemmer av husstanden. Dette gjøres i appen. Alle i husholdningen som skal ha tilgang til Gatedalen miljøanlegg må laste ned appen. NB! Det er ikke tillatt å dele tilgang med næringsdrivende som jobber på oppdrag for deg.
 • Åpne App Store (for iOS) eller Google Play (for android) og søk etter MiljøID. Last ned appen til din telefon.
 • Start MiljøID og velg «logg inn». Velg avfallsselskap – Sarpsborg kommune. Logg inn ved bruk av BankID, BankID på mobil, MinID eller BypassID i mobil. Følg instruksjonene på skjermen. Les og godta personvernerklæringen.

Veileder for MiljøID (PDF)

Fysisk kundekort:

Dersom du ikke kan benytte app kan du bestille et kundekort. Fysisk kundekort er bare ment for de som ikke kan bruke app. Har du appen, trenger du ikke kort. Ved spørsmål, ta kontakt på epost: servicetorget@sarpsborg.com eller ring tlf: 69 10 80 00.

Her kan du bestille kundekort for private. 

Adgangsbevis for næringskunder

Ved å innføre adgangskontroll klarer vi i større grad å skille mellom husholdninger og næringskunder i miljøanlegget. Husholdninger i Sarpsborg skal fra 1. oktober levere avfall til fastpris, mens næring skal betale etter vekt som tidligere. De næringskundene som allerede har kredittavtale vil automatisk få tilsendt nye kort. Gamle kort kan da makuleres, de trenger ikke leveres tilbake.

Ønsker du å opprette kundeforhold eller bestille flere kort, kan du bruke dette skjemaet. 

Ved spørsmål ta kontakt på epost: servicetorget@sarpsborg.com eller ring tlf: 69 10 80 00.

Fremgangsmåte ved besøk hos Gatedalen miljøanlegg:

 • Når du besøker Gatedalen miljøanlegg kan du scanne ditt kundekort eller velge på skjerm ved innkjøringsbom at du ikke har kundeID. 
 • Du får en utskrift du legger godt synlig i ruten.
 • Kjør ned til vekten. Her gir du beskjed om hvilke avfallstyper du har med deg, du kan også be om å skrive inn referanse, prosjektnummer, bilnummer, og så videre, som tekst til faktura. Tidligere var kundekort knyttet opp mot skiltnummer. Dette bortfaller ved ny ordning.
 • Når du forlater området åpner porten seg automatisk dersom du er kredittkunde hos oss.
 • Er du ikke kredittkunde hos oss, men betaler ved hver levering, kan du gjøre dette enten i vekten på anlegget på vei ut, eller i utkjøringsbommen på toppen. NB! Kontantbetaling kan kun gjøres i vekten på anlegget. Det er mulig å betale med bankkort eller Vipps både i vekta og i utkjøringsbommen.
 • Ta godt vare på kortet. Mister du det, må det sperres slik at ikke andre kan misbruke det. Kontakt oss på epost: servicetorget@sarpsborg.com eller ring tlf: 69 10 80 00. Tapt kort kan erstattes mot et gebyr.

Nye priser

Fra 1. desember 2021 må du ha lastet ned app eller ha med deg privat kundekort for å kunne levere husholdningsavfall til fastpris. Har du ikke dette i orden når du kommer, må du betale etter vekt for alle fraksjoner med en minstepris på 200 kroner slik næring og utenbys kunder må gjøre.

Fastpris fra 1. oktober 2021

Vi har gått over til fastpris for å levere avfall. For private som betaler renovasjonsavgift i Sarpsborg er:

 • Avfall levert med personbil uten tilhenger: kr 50,-
 • Avfall levert med bil med tilhenger, varebil, pickup eller kombinertbil kr 200,-
 • Farlig avfall og elektrisk avfall blir fortsatt gratis å levere. (Farlig avfall er maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt, PCB-vinduer og liknende. Eternitt må pakkes inn i plastemballasje og tapes med sterk tape. Anbefalt makshøyde på pallen er 1 meter. Henvend deg i vekten med avfallet når du kommer. Det anbefales å benytte maske ved arbeid med eternittplater).

Betaling for levering av avfall blir fortrinnsvis gjort med enten bankkort eller vipps, men det vil også bli mulighet for å betale kontant.

Næringskunder og private kunder fra andre kommuner vil fortsatt betale fullpris etter vekt, med en minstepris på 200,-.

Nyttig å vite før du kjører til Gatedalen

Du må bruke gjennomsiktige sekker - ikke svarte

Du må bruke gjennomsiktige sekker og ikke svarte når du skal kaste noe i sekker ved Gatedalen miljøanlegg.

Hvorfor gjør vi dette?

 • Vi vil gjenvinne mer avfall
 • Risikoen for brann på miljøanlegget reduseres

Sammen med avfallet som i dag leveres i sorte avfallssekker, kommer ofte elektrisk avfall, farlig avfall, glass og metall. For å unngå dette, har vi valgt å innføre levering i gjennomsiktige avfallssekker.

Gjennomsiktige avfallsekker gjør at du sorterer bedre. Mesteparten av det folk til daglig ser på som avfall, er en ressurs som kan brukes på nytt.

Med restavfall menes det som blir igjen når du har sortert ut det som er mulig å kildesortere.

Byggevarekjedene selger gjennomsiktige sekker. Enkelte matvarekjeder selger det, og vi jobber for å påvirke butikk-kjedene til å ta det inn i sine sortimenter.

Ikke alt avfall får plass i sekker. Større ting kan leveres løst og bør sorteres i hauger etter ulike materialtyper som for eksempel ubehandlet trevirke, malt trevirke, impregnert trevirke og isolasjon, før du kommer til gjenvinningsstasjonen.

Kjøreregler for levering av avfall - med kart over området

Hvis avfallet er sortert før du reiser hjemmefra, blir besøket hos oss enklere. Vi har laget et oversiktskart over hvor de ulike containerne står slik at det skal bli lettere å sortere. Er du i tvil om hva som er riktig sortering, spør betjeningen når du kommer - de er der for å hjelpe deg.

Her finner du oversiktskart over området. (PDF)

 • All ferdsel skjer på eget ansvar
 • Er du innbygger en annen kommune og har avfall til forskjellig pris på en tilhenger? Spør en av de ansatte om råd.
 • Vær oppmerksom for fare i forbindelse med rygging med tilhenger og håndtering av store gjenstander
 • Dyr må sitte i bilen
 • Følg anvisning fra skilt, merking og personalet på anlegget
 • Asbest må være pakket inn i dobbel plast og være merket med "asbest". Annet farlig avfall bør leveres på originalemballasjen, merkes godt hva det er eller kontakte personalet for å gi beskjed om hva som blir levert.

Selvbetjent

De som jobber ute på anlegget her er ansatt som veiledere, og skal bistå ved spørsmål rundt hvor man skal levere de ulike avfallstypene.

Avfallsanlegget er lagt opp til at det skal være selvbetjent. Det er flere grunner til at de ansatte her ikke skal hjelpe til med løfting og bæring. Blant annet har vi tidligere hatt episoder der man i beste mening har hjulpet til med noe og vært uheldig med søl og skader på biler i den forbindelse.

Tunge løft for våre ansatte hele dagen ville også medført stor slitasje rent fysisk. Trenger du hjelp til å løfte noe ut av bil eller av henger må du derfor selv sørge for å ha med deg bærehjelp.

Levering av hageavfall

Du kan levere kvist, løv, trær og røtter i Gatedalen miljøanlegg. Dette kan du levere hele året. Plastsekker med hageavfall må tømmes ved levering, og tomme sekker kan kastes i avfallsbeholder på hageavfallsplassen.

Hvis du ønsker en egen beholder for hageavfall hjemme, kan du melde deg på hageavfallsordning. Den kan du lese mer om her. Denne ordningen går fra vår til høst med en pause gjennom vinteren.

Pris for levering av hageavfall er 50 kroner i personbil og 200 kroner på tilhenger.

Levering av asbest

Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast, være teipet godt igjen og skal være tydelig merket "asbest" før det leveres til Gatedalen miljøanlegg. Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Hvis du skal fjerne asbest på egen eiendom, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese. Vær obs på risikoen for å støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør og liknende. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i hus bygd før 1980. Det kan likevel være asbest i hus bygd fram til 1986. Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå.

Vanlige materialer med asbest:

 • Fasadeplater, eternitplater, himlingsplater
 • Isolasjon rundt rør og rørbend
 • Fliser og flislim
 • Vindsperrer og vinduskitt
 • Gulvbelegg

Asbest graves ned på deponi som er godkjent for dette formålet.

For næring, se også: Regler og informasjon om farlig avfall fra næringslivet.

Dette kan du ikke levere hos oss

Her er en liste over noen gjenstander du ikke kan levere.
 • Våpen og eksplosiver som fyrverkeri, ammunisjon, sprengstoff. Kontakt politi for hjelp, tlf. 02800.
 • Matavfall leveres i avfallsbeholder hjemme.
 • Medisiner leveres til apotek.
 • Fritidsbåter over 15 fot (kontakt Kambo Marina AS, tlf: 69 25 88 65).
 • Biler, campingvogner, motorsykler og mopeder leveres til bilopphuggeri og liknende.
 • Døde kjæledyr og smådyr.
 • Slakteavfall.
 • Gjødsel/avføring.
 • Smittefarlig og radioaktivt avfall.
 • Sprengmatter.
 • Traktordekk, anleggsdekk og liknende.

Priser for privathusholdninger

Privatpersoner kan levere noen typer avfall gratis til Gatedalen, men noe må det betales for. Det er ulike regler for nærlingslivet og privatpersoner. For å slippe overraskelser er det lurt å sjekke denne listen før du kjører til Gatedalen:

Priser for privatpersoner som betaler renovasjonsgebyr til Sarpsborg kommune
Levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg fra private i Sarpsborg:
Avgiftstype:Pris inkludert mva:
EE-avfall, farlig avfall, og fritidsbåter under 15 fot uten innenbordsmotor 0,-
Fastpris avfall levert med personbil uten henger 50,-
Fastpris avfall levert med varebil, pickup, kombinertbil eller personbil med henger 200,-

Avfall levert med traktor, lastebil og andre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kilo betales etter vekt med en minstepris på 200 kr.

Farlig avfall: Maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt, PCB-vinduer og liknende. Eternitt må pakkes inn i plastemballasje og tapes med sterk tape. Anbefalt makshøyde på pallen er 1 meter. Henvend deg i vekten med avfallet når du kommer. Det anbefales å benytte maske ved arbeid med eternittplater.

Småbåter kun under 15 fot. NB! Dette må du ordne før du kommer til Gatedalen med båten: Du må ha med deg dette skjemaet ferdig utfylt (PDF). og Du kan søke om pant på 1.000 kroner per båt hos Miljødirektoraktet. Her finner du informasjon om hvordan. (Vi tar imot båter mandag til fredag mellom 07.00 og 14.30. Ved ankomst skal båten kontrolleres før den kan leveres. Ta derfor kontakt med en av våre ansatte ved ankomst for å bli betjent. Ettersom levering av båter krever en del dokumentasjon og ekstra håndtering har vi ikke kapasitet til å ta imot båtene på langdager etter klokken 14.30 og lørdager.)
NB! Båter over 15 fot skal leveres til Kambo Marina AS, Ring for avtale om levering på tlf: 69 25 88 65/90 91 18 59 (www.kambomarina.no).

Administrasjonskostnad på kr. 300,- for kunder som ikke gjør opp for seg ved besøk.

Priser for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner

Det er ulike priser og regler for privathusholdninger som betaler renovasjonsgebyr til Sarpsborg kommune, og næringskunder og innbyggere fra andre kommuner som ikke gjør det. Avfall levert med traktor, lastebil, andre kjøretøy over 3500 kg samt kjøretøy registrert på firma beregnes som næringsavfall. Du finner prislisten her:

Gatedalen - avfall - priser for næringslivet og innbyggere fra andre kommuner (alle priser inkludert merverdiavgift.
 • Trevirke (ikke impregnert) fra næring 1,20 pr. kg.
 • Hageavfall fra næring (kvist, løv, trær og røtter) 1,20 pr. kg
 • EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) 2,70 pr. kg
 • Gips fra næring 2,70 pr. kg
 • Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette) 7,00 pr. kg
 • Papp/papir og metall 200 kroner per levering.
 • Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) 2,70 pr. kg
 • Minstepris 200 kroner per besøk.

Følgende beregnes som farlig avfall og må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:

 • Impregnert trevirke fra næring 2,70 pr. kg
 • Eternitt/Asbest fra næring 2,70 pr. kg
 • Vinduer med PCB fra næring 1,850 pr. kg
 • Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring 15,00 pr. kg
 • Annet farlig avfall fra næring 15,00 pr. kg

 • NB! Begrensning på 1000 kilo farlig avfall per bedrift per år.

Brukerveiledning avfallsdeklaringer - PDF

Søknadsskjema: kundekort ved levering av avfall

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Regler og informasjon om farlig avfall fra næringslivet

Næringslivet må deklarere farlig avfall elektronisk før slikt avfall fraktes til Gatedalen eller annet mottak for farlig avfall. Dette gjelder fra 1. mai 2016. Deklarering/registrering av farlig avfall skal gjøres på Miljødirektoratets nettside www.avfallsdeklarering.no.

Miljødirektoratet har en del faktaark med informasjon om farlig avfall, for enkelte bransjer. Dette kan være til hjelp ved deklarering og håndtering av slikt avfall. Sarpsborg kommune anbefaler næringslivet å sette seg inn i dette. Disse faktaarkene finner du på  www.avfallsdeklarering.no.

Hvorfor er det ulike priser for privathusholdninger og næringskunder?

Gatedalen miljøanlegg er primært etablert for mottak av grovavfall fra husholdninger slik kommunen er pliktig til, ifølge forurensningsloven. Kommunen har ikke plikt til å ta i mot næringsavfall, men tillater det likevel levert til sine ordninger for husholdningsavfall i den grad det passer.

Kommunen er videre pliktig til å holde separat regnskap for inntekter og kostnader for håndtering av avfall fra husholdninger og næring. Fordi regelverket er forskjellig for mottak av husholdningsavfall og næringsavfall, er også mottaksgebyrene noe ulikt for de to kategoriene avfall. 

Loppemarkeder og bruktbutikker

Sarpsborg kommune har som mål å legge til rette for økt ombruk av kasserte gjenstander fra privathusholdninger. Loppemarkeder og bruktbutikker er arenaer der gjenstander og ting kan bli brukt om igjen. I kommunens avfallsplan er strategien at det skal stimuleres til økt ombruk, og at det skal legges bedre til rette for dette ved etablering av ny gjenvinningsstasjon

Kommunen tillater gratis levering av kasserte gjenstander fra loppemarkeder arrangert av frivillige organisasjoner/foreninger. Det er et tak på maks 5.000 kilo per år og det må søkes senest en uke før arrangementet skal gjennomføres.

Bruktbutikker må fra 1. januar 2022 betale for levering av avfall på linje med andre næringsdrivende og er ikke innlemmet i samme ordning som loppemarkeder.

Søknadsskjema for levering av rester fra loppemarkeder. (PDF)

Telefon, PC, nettbrett og minnepinner

Her finner du viktig informasjon til deg som skal kaste telefon, pc, nettbrett og minnepinner.

Vi på Gatedalen miljøanlegg opplever at mange kaster mobiler og it-utstyr i containerne for småelektrisk. Kontakt heller betjening om dette. Da vil vi sørge for at det står innlåst frem til det blir hentet og destruert.

Tenk bare på alt du lagrer på mobilen eller pc-en din. Innhold som kan være viktig og sensitivt for deg selv, familien din eller arbeidsgiveren din. Det er både ubehagelig og skadelig om for eksempel bankdata, private bilder, opplysninger du deler med arbeidsgiveren din og alt det andre du går omkring med i lomma di i form av innholdet i en smarttelefon, kommer på avveier.

Nå har vi fått en spesialcontainer der du kan levere IT-avfall. Containeren er avlåst selv for oss som jobber på Gatedalen miljøanlegg, og har kun en smal spalte for levering av IT-avfallet. Den er stor nok til at du kan få inn en bærbar datamaskin og selvsagt mobiltelefoner, nettbrett, minnepinner og harddisker. Skal du kaste en større datamaskin, må du først sørge for å ta ut harddisken og levere til oss. Resten kaster du i de åpne kassene for elektronisk og elektrisk avfall. Spesialcontaineren blir låst inn i alarmert bygg etter stengetid.

Den låste containeren blir hentet og transportert på en sikker måte av firmaet STENA Recycling AS når den er full. De er ansvarlige for EE-avfallet etter at det er hentet hos oss. Ved ankomst Stena Recycling AS leveres avfallet på et område som er inngjerdet med kameraovervåkning tilkoblet Securitas.

EE-avfall som kommer inn via spesialcontainer blir levert til Stena sin ombruksavdeling.  Avdelingen har spesialutdannet personell, og på denne avdelingen vurderes det om produktene skal gå til ombruk eller til materialgjenvinning ut i fra kvaliteten på produktene. Etter endt arbeidsdag blir alt forsvarlig låst inn.

Harddisker kvernes ned til 1-2 cm små biter. Etter kverning sendes avfallet til Halmstad hvor det utføres enda en kverning før det går videre til en omsorteringsprosess av de ulike fraksjonene. Når de ulike fraksjonene er utsortert, blir jern og metaller sendt videre til smelteverk for omsmelting.

Henvend deg til betjening når du kommer til oss, så hjelper vi deg å kvitte deg med IT-avfall og kasserte mobiler.

Levering av asbest

Asbest må pakkes veldig godt inn før det leveres ved Gatedalen miljøanlegg.

Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast, være teipet godt igjen og skal være tydelig merket "asbest" før det leveres til Gatedalen miljøanlegg. Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Hvis du skal fjerne asbest på egen eiendom, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese. Vær obs på risikoen for å støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør og liknende. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i hus bygd før 1980. Det kan likevel være asbest i hus bygd fram til 1986. Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå.

Vanlige materialer med asbest:

 • Fasadeplater, eternitplater, himlingsplater
 • Isolasjon rundt rør og rørbend
 • Fliser og flislim
 • Vindsperrer og vinduskitt
 • Gulvbelegg

Asbest graves ned på deponi som er godkjent for dette formålet.

For næring, se også: Regler og informasjon om farlig avfall fra næringslivet.

Fritidsbåter under 15 fot

Alle fritidsbåter opp til 15 fot uten motor kan leveres gratis til Gatedalen miljøanlegg.

NB! Du som båteier skal selv ha med deg et ferdig utfylt papirskjema når du kommer med båten. Vi på miljøanlegget signerer skjemaet når båten er sjekket og mottatt. Skjemaet finner du hos Miljødirektoratet. (PDF) Skjemaet tar du med deg hjem igjen, og kan brukes til å søke om vrakpant på kr 1000,- på miljødirektoratets sider.

Vi på Gatedalen miljøanlegg tar imot båter mandag til fredag mellom 07.00 og 14.30. Ved ankomst skal båten kontrolleres før den kan leveres. Ta derfor kontakt med en av våre ansatte ved ankomst for å bli betjent. Ettersom levering av båter krever en del dokumentasjon og ekstra håndtering har vi ikke kapasitet til å ta imot båtene etter klokken 14.30 og lørdager.

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Returordningen skal bidra til færre kasserte båter og mer materialgjenvinning. Før båten kan leveres til gjenvinningsstasjonen må motor, elektrisk utstyr og drivstofftanker være fjernet.

Ja, takk:

Båter inntil 15 fot:

 • Kajakk
 • Kano
 • Robåt
 • Jolle
 • Seilbrett
 • Gummibåt med skrog
 • Trebåt, glassfiberbåt, plastbåt og aluminiumsbåt

Nei, takk:

 • Gummibåt
 • Båter over 15 fot (må leveres egne mottak)
 • Båter med innenbordsmotor (må leveres egne mottak)
 • Båter brukt til næringsformål 

Fritidsbåter over 15 fot

Båter fra 15-49 fot og båter med innenbordsmotor

Nærmeste mottak er Kambo Marina i Moss.  Tlf 69 25 88 65, www.kambomarina.no

Åpningstider: hverdager 9-17. Lørdag/Søndag ring for avtale 90911859.

Levering av gamle bildekk

Slik er ordningen ved levering av bildekk ved Gatedalen miljøanlegg:

Dekk består av ulike gummiblandinger, men kan også inneholde noen organiske miljøgifter. Dekk kan derfor ikke kastes sammen med annet avfall, og må sorteres for seg selv. Innsamling av dekk er lovregulert fra Miljøverndepartementet, og lovverket er en del av Avfallsforskriften, kapittel 5.

Når vi kjøper bildekk har vi allerede betalt en miljøavgift for riktig håndtering av dekk når de skal kasseres. Derfor plikter dekkforhandlere å ta imot dekk gratis fra forbrukere.

Ettersom Gatedalen miljøanlegg ikke er forhandler, tar vi betalt for for levering av dekk. Se priser i denne lenken her.

NB! Vi tar ikke imot:

 • Traktordekk
 • Anleggsdekk
 • Dekk som ikke skal fylles med luft
 • Skytematter
 • Lekeapparater mm. laget av gamle bildekk

I dag gjenvinnes 95 prosent av de innsamlede dekkene. Det finnes flere metoder for gjenvinning av dekkene som har rullet ferdig på veiene våre, enn å male dem ned til gummigranulat eller dekklipp. Store dekk kan brukes som støtdempende fendere på kaier og større brygger. Noen av lastebildekkene går til regummiering, mens andre skjæres opp og benyttes til skytematter. Sider på dekk kan gjenbrukes som f.eks. silopress for flatsiloer. Ordinære dekk kan brukes for eksempel som vern på gokartbaner og andre motorsportanlegg.

Resterende mengde dekk går enten til granulering som igjen blir til nye produkter eller til dekklipp som brukes som anleggsmateriale eller som brensel i store sementovner. Sistnevnte erstatter da bruk av fossilt brennstoff som kull og olje. Forbrenning skjer på over 1000 grader og gir ikke utslipp, da all røyk og avgasser renses i store avanserte elektronfiltre. Stålfelger går til jernstøperier hvor de smeltes og blir til nye produkter, slik som bildeler, vedovner, kumlokk med mere. Aluminiumsfelger er spesielt bra å gjenvinne. Her sparer man opptil 95 prosent energi, sammenlignet med produksjonen av aluminium fra ny malm.

Dette kan du kjøpe

Ved Gatedalen miljøanlegg kan du også kjøpe produkter.

NB! Vi har midlertidig stoppet salget av kompostjord fra og med 2. juni 2021. Det blir jevnlig tatt prøver av kompostjorden før salg for å sikre kvaliteten. Prøvene av jorden som var klargjort for salg nå i sommer viser verdier som ikke er i henhold til Gjødselvareforskriften. Sarpsborg kommune velger derfor å stoppe salget inntil omfanget er klarlagt nærmere og tiltak for å sikre kvalitet er gjennomført. Jorden som har vært solgt til og med 1. juni 2021 har tilfredsstilt kvalitetskravene.

Sarpsborg kommune selger kompostjord ved Gatedalen miljøanlegg. Hageavfall som leveres til Gatedalen miljøanlegg blir kvernet, kompostert og siktet, før det selges som et jordforbedringsprodukt. Vi laster hageavfall opp i tilhengeren din.

Er beholderen din full av og til? Eller trenger du å kaste noe ekstra og vil at renovatøren skal ta med en sekk hjemme hos deg? Da er "Ekstrasekken" løsningen. Den koster 30 kroner og kan kjøpes ved Gatedalen miljøstasjon eller i servicetorget i Sarpsborg rådhus. Sekken setter du ved siden av renovasjonsbeholderen på tømmedagen for restavfall. Ikke fyll den tyngre enn 15 kilo og knytt den igjen. 

Kontaktopplysninger

Telefonnummer: 69 10 80 00 (Telefonnummeret er til kommunens servicetorg. Telefonhenvendelser hit blir ikke besvart på lørdager.)
Epost: postmottak@sarpsborg.com

Gatedalen miljøanlegg

Besøksadresse:

Statsminister Torps vei 60
1738 Borgenhaugen

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg