>Gatedalen miljøanlegg - avfallsmottaket i Sarpsborg

Innhold

Telefonnummer
69 10 80 00

E-post:
postmottak@sarpsborg.com

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gatedalen miljøanlegg - avfallsmottaket i Sarpsborg

01.01.2017

Gatedalen har over 100 000 besøk hvert år. Av 16 millioner kilo med avfall ble under to prosent deponert i Gatedalen i 2015. Resten ble levert til materialgjenvinning, energigjenvinning eller annen behandling.

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor!

Kontaktopplysninger

Telefonnummer: 69 10 80 00
Epost: postmottak@sarpsborg.com

Åpningstider ved Gatedalen miljøanlegg

Mandag, onsdag og fredag: 
Kl. 07.00-15.00

Tirsdag og torsdag:
Kl. 07.00-19.00

Lørdag:
Kl. 09.00-13.00

Disse dagene holder Gatedalen stengt i 2017: Påsken (13. – 17. april), 1. mai, 17. mai, 25. mai, 5. juni, samt julen (24. – 26. desember).
Disse dagene stenger Gatedalen tidligere: Pinseaften (kl 12.00) og onsdag før skjærtorsdag (kl. 12.00).

Åpningstider julen 2017: 27.-29. desember 07.00-15.00 og 30. desember 09.00-13.00.

Hvor finner du Gatedalen miljøanlegg?

Anlegget har adresse Statsminister Torps vei 60 og ligger ved riksvei 111, cirka en kilometer syd for Hafslund hovedgård og like ved E6-avkjøringen på Årum. Innkjøringen er nord for anlegget.

Klikk her for å se kart!

Priser for privathusholdninger

Privatpersoner kan levere mange typer avfall gratis til Gatedalen, men noe må det betales for. Det er ulike regler for nærlingslivet og privatpersoner. For å slippe overraskelser er det lurt å sjekke disse listene før du kjører til Gatedalen:

Dette kan du som privatperson levere gratis
 • Hageavfall: Kvist, løv, trær og røtter
 • Småelektronikk: Mikrobølgeovn, PC, TV, radio, telefon, varmeovn, lamper og lignende
 • Store elektriske produkter: Kjøleskap, fryser, komfyr, vaskemaskin, varmtvannsbereder o.l.
 • Glass- og metallemballasje: Syltetøyglass, leverposteiboks o.l.
 • Farlig avfall: Maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt, PCB-vinduer o.l.
 • Plastemballasje: Kanneplast og i tillegg mykplast som plastsekker, poser og folie. Husholdningsplast i utdelte sekker for plastemballasje.
 • Klær til gjenbruk
 • Jern og metaller
 • Papir: Aviser, blader, papp og kartong
 • Isopor
 • Småbåter kun under 15 fot. NB! Dette må du ordne før du kommer til Gatedalen med båten: Du må ha med deg dette skjemaet ferdig utfylt. og Du kan søke om pant på 1.000 kroner per båt hos Miljødirektoraktet. Her finner du informasjon om hvordan. (Vi tar imot båter mandag til fredag mellom 07.00 og 14.30. Ved ankomst skal båten kontrolleres før den kan leveres. Ta derfor kontakt med en av våre ansatte ved ankomst for å bli betjent. Ettersom levering av båter krever en del dokumentasjon og ekstra håndtering har vi ikke kapasitet til å ta imot båtene på langdager etter klokken 14.30 og lørdager.)
Gatedalen - avfall - priser for privatpersoner

Prisene gjelder for privatpersoner med avfall fra husstanden:

 • Sortert avfall til gjenvinning: Gratis.
  (Dette gjelder hageavfall, elektronikk, glass- og metallemballasje, farlig avfall, plastemballasje, klær til gjenbruk pakket i plastposer, metaller, papp/papir, isopor.)

 • Annet avfall levert med personbil (se i vognkortet) uten henger: Kr. 50,-

 • Annet avfall levert med personbil med henger, pickup, varebil etc. betaler etter vekt: 
  Trevirke (ikke impregnert): Kr. 0,90 pr. kg
  Annet avfall: Kr. 2,25 pr. kg


Alle priser er inkl. mva.

Priser for næringskunder

Det er ulike priser og regler for privathusholdninger og næringskunder. Du finner prislisten for næringskunder her:

Gatedalen - avfall - priser for næringslivet

Prisene gjelder for næringslivet:

 • Sortert avfall til gjenvinning (glass- og metallemballasje, plastemballasje (ikke landbruksplast), hele klær til gjenbruk, papp/papir, metaller): Gratis.

 • Hageavfall (kvist og løv, ikke trær og røtter): Kr. 0,90 pr. kg.

 • Trevirke (ikke impregnert): Kr. 0,90 pr. kg

 • Trevirke impregnert: Kr. 2,25 pr. kg

 • Eternitt/asbest: Kr. 2,25 pr. kg

 • Inert avfall (teglstein, porselensskåler, leca osv.) kr 2,25 pr kg

 • PCB-vinduer: Kr. 1,70 pr. kg

 • Farlig avfall: Kr. 14,60 pr. kg

 • Annet avfall: Kr. 2,25 pr. kg (Dette gjelder alt annet enn det som står spesifisert i listen.)

 • Kommunal sortering av usortert avfall, kun etter avtale: Kr. 3,40 pr. kg.

Alle priser er inkl. mva.

Søknadsskjema: kreditt ved levering av avfall-PDF

Søknadsskjema: bestilling/avbestilling av veiekort-PDF

Regler og informasjon om farlig avfall fra næringslivet

Næringslivet må deklarere farlig avfall elektronisk før slikt avfall fraktes til Gatedalen eller annet mottak for farlig avfall. Dette gjelder fra 1. mai 2016. Deklarering/registrering av farlig avfall skal gjøres på Miljødirektoratets nettside www.avfallsdeklarering.no.

Miljødirektoratet har en del faktaark med informasjon om farlig avfall, for enkelte bransjer. Dette kan være til hjelp ved deklarering og håndtering av slikt avfall. Sarpsborg kommune anbefaler næringslivet å sette seg inn i dette. Disse faktaarkene finner du på  www.avfallsdeklarering.no.

Hvorfor er det ulike priser for privathusholdninger og næringskunder?

Gatedalen miljøanlegg er primært etablert for mottak av grovavfall fra husholdninger slik kommunen er pliktig til, ifølge forurensningsloven. Kommunen har ikke plikt til å ta i mot næringsavfall, men tillater det likevel levert til sine ordninger for husholdningsavfall i den grad det passer.

Kommunen er videre pliktig til å holde separat regnskap for inntekter og kostnader for håndtering av avfall fra husholdninger og næring. Fordi regelverket er forskjellig for mottak av husholdningsavfall og næringsavfall, er også mottaksgebyrene noe ulikt for de to kategoriene avfall. 

Nyttig å vite før du kjører til Gatedalen

Kjøreregler for levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg
 • All ferdsel skjer på eget ansvar
 • Vær oppmerksom for fare i forbindelse med rygging med tilhenger og håndtering av store gjenstander
 • Dyr må sitte i bilen
 • Følg anvisning fra skilt, merking og personalet på anlegget
 • Asbest må være pakket inn i dobbel plast og være merket med "asbest". Annet farlig avfall bør leveres på originalemballasjen, merkes godt hva det er eller kontakte personalet for å gi beskjed om hva som blir levert.
Kan jeg levere noe av avfallet mitt nærmere der jeg bor?

Se oversikt over returpunkter i kommunen. Hvor er de?

Prøv sorteringsguiden! Søk på hva du kan levere hvor

Kart

Gatedalen miljøanlegg

Besøksadresse:

Statsminister Torps vei 60
1738 Borgenhaugen

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg