Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Gatedalen miljøanlegg - avfallsmottaket i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gatedalen miljøanlegg - avfallsmottaket i Sarpsborg

02.01.2019

Gatedalen har over 100 000 besøk hvert år. Under to prosent av innlevert avfall blir deponert. Resten leveres til materialgjenvinning, energigjenvinning eller annen behandling.

Prøv sorteringsguiden - se hva som kan leveres hvor!

Åpningstider ved Gatedalen miljøanlegg

Ordinære tider:

Mandag, onsdag og fredag: 
Kl. 07.00-15.00

Tirsdag og torsdag:
Kl. 07.00-19.00

Lørdag:
Kl. 09.00-13.00

Stengt på helligdager (skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, 1. pinsedag og 2. pinsedag, julaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften), 1. januar, 1. mai, 17. mai.

Disse dagene stenger Gatedalen tidligere: Onsdag før skjærtorsdag kl. 12.00. I romjulen kl. 15.00.

Pinseaften som vanlig til klokken 13.00.

Hvor finner du Gatedalen miljøanlegg?

Anlegget har adresse Statsminister Torps vei 60 og ligger ved riksvei 111, cirka en kilometer syd for Hafslund hovedgård og like ved E6-avkjøringen på Årum. Innkjøringen er nord for anlegget.

Klikk her for å se kart!

Nyttig å vite før du kjører til Gatedalen

Du må bruke gjennomsiktige sekker - ikke svarte

Fra 2. januar 2019 må du bruke gjennomsiktige sekker og ikke svarte når du skal kaste noe i sekker ved Gatedalen miljøanlegg.

Hvorfor gjør vi dette?

 • Vi vil gjenvinne mer avfall
 • Risikoen for brann på miljøanlegget reduseres

Sammen med avfallet som i dag leveres i sorte avfallssekker, kommer ofte elektrisk avfall, farlig avfall, glass og metall. For å unngå dette, har vi valgt å innføre levering i gjennomsiktige avfallssekker.

Gjennomsiktige avfallsekker gjør at du sorterer bedre. Mesteparten av det folk til daglig ser på som avfall, er en ressurs som kan brukes på nytt.

Med restavfall menes det som blir igjen når du har sortert ut det som er mulig å kildesortere.

Byggevarekjedene selger gjennomsiktige sekker. Enkelte matvarekjeder selger det, og vi jobber for å påvirke butikk-kjedene til å ta det inn i sine sortimenter.

Ikke alt avfall får plass i sekker. Større ting kan leveres løst og bør sorteres i hauger etter ulike materialtyper som for eksempel ubehandlet trevirke, malt trevirke, impregnert trevirke og isolasjon, før du kommer til gjenvinningsstasjonen.

Kjøreregler for levering av avfall - med kart over området

Hvis avfallet er sortert før du reiser hjemmefra, blir besøket hos oss enklere. Vi har laget et oversiktskart over hvor de ulike containerne står slik at det skal bli lettere å sortere. Er du i tvil om hva som er riktig sortering, spør betjeningen når du kommer - de er der for å hjelpe deg.

Her finner du oversiktskartet over området. (PDF)

 • All ferdsel skjer på eget ansvar
 • Hvis du har avfall til forskjellig pris på en tilhenger er dette lurt å gjøre: levér det som er gratis først. Deretter veies hengeren før du leverer det som er dyrest å kaste og betaler. Deretter kjører du en runde til og kaster det som er billigst. Er du usikker? Spør en av de ansatte om råd.
 • Vær oppmerksom for fare i forbindelse med rygging med tilhenger og håndtering av store gjenstander
 • Dyr må sitte i bilen
 • Følg anvisning fra skilt, merking og personalet på anlegget
 • Asbest må være pakket inn i dobbel plast og være merket med "asbest". Annet farlig avfall bør leveres på originalemballasjen, merkes godt hva det er eller kontakte personalet for å gi beskjed om hva som blir levert.
Levering av hageavfall

Det er gratis for privathusholdninger i Sarpsborg å levere kvist, løv, trær og røtter til Gatedalen miljøanlegg. Plastsekker med hageavfall må tømmes ved levering, og tomme sekker kan kastes i avfallsbeholder på hageavfallsplassen.

Hvis du ønsker en egen beholder for hageavfall hjemme, kan du melde deg på hageavfallsordning. Den kan du lese mer om her.

Levering av asbest

Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast, være teipet godt igjen og skal være tydelig merket "asbest" før det leveres til Gatedalen miljøanlegg. Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Hvis du skal fjerne asbest på egen eiendom, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese. Vær obs på risikoen for å støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør og liknende. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i hus bygd før 1980. Det kan likevel være asbest i hus bygd fram til 1986. Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå.

Vanlige materialer med asbest:

 • Fasadeplater, eternitplater, himlingsplater
 • Isolasjon rundt rør og rørbend
 • Fliser og flislim
 • Vindsperrer og vinduskitt
 • Gulvbelegg

Asbest graves ned på deponi som er godkjent for dette formålet.

For næring, se også: Regler og informasjon om farlig avfall fra næringslivet.

Kan jeg levere noe av avfallet mitt nærmere der jeg bor?

Se oversikt over returpunkter i kommunen. Hvor er de?

Sorteringsguiden

Prøv sorteringsguiden! Søk på hva du kan levere hvor.

Salg av kompostjord

Hageavfall som leveres til Gatedalen miljøanlegg blir kvernet, kompostert og siktet, før det selges som et jordforbedringsprodukt. Salget startet mandag 15. juli.

Komposteringen skjer i friluft ved en temperatur i området 50 -70 varmegrader. Kompostjorden gjennomgår en kvalitetskontroll før den legges ut for salg, og den er godkjent av Mattilsynet som et jordforbedringsprodukt klasse 2. Kompostjord er et naturlig, miljøvennlig og effektivt alternativ til torvbaserte produkter. Produktet vi tilbyr egner seg fint i for eksempel bed.

Prisen er 285 kroner inkludert merverdiavgift per tonn.

NB! Salg av kompostjord tilbys kun mandag til fredag kl. 07.00-14.00.

Skal du kjøpe kompostjord kjører du til vekten og veier deg inn. Betjeningen viser deg hvor du får losset opp tilhengeren din. Betale gjør du på vei ut gjennom vekten igjen. Du kan betale med bankkort, Vipps eller kontant. Næring kan ikke benytte kundekort til dette formålet.

Her ser du varedeklarasjon for kompostjord.

Priser for privathusholdninger

Privatpersoner kan levere mange typer avfall gratis til Gatedalen, men noe må det betales for. Det er ulike regler for nærlingslivet og privatpersoner. For å slippe overraskelser er det lurt å sjekke disse listene før du kjører til Gatedalen:

Dette kan du som privatperson levere gratis
 • Hageavfall: Kvist, løv, trær og røtter
 • Småelektronikk: Mikrobølgeovn, PC, TV, radio, telefon, varmeovn, lamper og lignende
 • Store elektriske produkter: Kjøleskap, fryser, komfyr, vaskemaskin, varmtvannsbereder o.l.
 • Glass- og metallemballasje: Syltetøyglass, leverposteiboks o.l.
 • Farlig avfall: Maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt, PCB-vinduer o.l. (Eternitt må pakkes inn i plastemballasje og tapes med sterk tape. Anbefalt makshøyde på pallen er 1 meter. Henvend deg i vekta med avfallet når du kommer. Det anbefales å benytte maske ved arbeid med eternittplater.)
 • Plastemballasje: Kanneplast og i tillegg mykplast som plastsekker, poser og folie. Husholdningsplast i utdelte sekker for plastemballasje.
 • Klær til gjenbruk
 • Jern og metaller
 • Papir: Aviser, blader, papp og kartong
 • Isopor
 • Småbåter kun under 15 fot. NB! Dette må du ordne før du kommer til Gatedalen med båten: Du må ha med deg dette skjemaet ferdig utfylt. og Du kan søke om pant på 1.000 kroner per båt hos Miljødirektoraktet. Her finner du informasjon om hvordan. (Vi tar imot båter mandag til fredag mellom 07.00 og 14.30. Ved ankomst skal båten kontrolleres før den kan leveres. Ta derfor kontakt med en av våre ansatte ved ankomst for å bli betjent. Ettersom levering av båter krever en del dokumentasjon og ekstra håndtering har vi ikke kapasitet til å ta imot båtene på langdager etter klokken 14.30 og lørdager.)
Gatedalen - avfall - priser for privatpersoner

Prisene gjelder for privatpersoner med avfall fra husstanden:

 • Sortert avfall til gjenvinning: Gratis.
  (Dette gjelder hageavfall, elektronikk, glass- og metallemballasje, farlig avfall, plastemballasje, klær til gjenbruk pakket i plastposer, metaller, papp/papir, isopor.)

 • Annet avfall levert med personbil (se i vognkortet) uten henger: Kr. 50,-

 • Annet avfall levert med personbil med henger, pickup, varebil, kombinertbil etc. betaler etter vekt: 
  Trevirke (ikke impregnert): Kr. 0,90 pr. kg
  Annet avfall: Kr. 2,25 pr. kg

 

Avfall levert med varebil med firmalogo, traktor, lastebil, andre kjøretøy over 3500 kg samt kjøretøy registrert på firma beregnes som næringsavfall.

Alle priser er inkl. mva. Du kan betale med bankkort, vipps og kontant.

Priser for næringskunder

Det er ulike priser og regler for privathusholdninger og næringskunder. Avfall levert med varebil med firmalogo, traktor, lastebil, andre kjøretøy over 3500 kg samt kjøretøy registrert på firma beregnes som næringsavfall. Du finner prislisten for næringskunder her:

Gatedalen - avfall - priser for næringslivet (alle priser inkludert merverdiavgift.
 • Sortert avfall til gjenvinning som kan leveres gratis: glass- og metallemballasje, klær, papp/papir og metaller.
 • Trevirke (ikke impregnert) fra næring 1,00 pr. kg
 • Hageavfall fra næring (kvist og løv, ikke trær og røtter) 1,00 pr. kg
 • EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) 2,25 pr. kg
 • Gips fra næring 2,25 pr. kg
 • Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette) 7,00 pr. kg
 • Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) 2,25 pr. kg

Følgende beregnes som farlig avfall og må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:

 • Impregnert trevirke fra næring 2,25 pr. kg
 • Eternitt/Asbest fra næring 2,25 pr. kg
 • Vinduer med PCB fra næring 1,70 pr. kg
 • Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring 15,00 pr. kg
 • Annet farlig avfall fra næring 15,00 pr. kg

Søknadsskjema: kreditt ved levering av avfall - PDF

Søknadsskjema: bestilling/avbestilling av veiekort

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Regler og informasjon om farlig avfall fra næringslivet

Næringslivet må deklarere farlig avfall elektronisk før slikt avfall fraktes til Gatedalen eller annet mottak for farlig avfall. Dette gjelder fra 1. mai 2016. Deklarering/registrering av farlig avfall skal gjøres på Miljødirektoratets nettside www.avfallsdeklarering.no.

Miljødirektoratet har en del faktaark med informasjon om farlig avfall, for enkelte bransjer. Dette kan være til hjelp ved deklarering og håndtering av slikt avfall. Sarpsborg kommune anbefaler næringslivet å sette seg inn i dette. Disse faktaarkene finner du på  www.avfallsdeklarering.no.

Hvorfor er det ulike priser for privathusholdninger og næringskunder?

Gatedalen miljøanlegg er primært etablert for mottak av grovavfall fra husholdninger slik kommunen er pliktig til, ifølge forurensningsloven. Kommunen har ikke plikt til å ta i mot næringsavfall, men tillater det likevel levert til sine ordninger for husholdningsavfall i den grad det passer.

Kommunen er videre pliktig til å holde separat regnskap for inntekter og kostnader for håndtering av avfall fra husholdninger og næring. Fordi regelverket er forskjellig for mottak av husholdningsavfall og næringsavfall, er også mottaksgebyrene noe ulikt for de to kategoriene avfall. 

Loppemarkeder og bruktbutikker

Sarpsborg kommune ønsker at gjenstander skal bli brukt om igjen framfor å bli kassert. Loppemarkeder og bruktbutikker er godt miljøarbeid som bidrar til økt ombruk. Kommunen ønsker derfor å legge bedre til rette for loppemarkeder og bruktbutikker ved å tilby gratis levering av rester fra disse aktivitetene når de arrangeres i regi av ikke-kommersielle aktører som attføringsbedrifter og ideelle organisasjoner. Denne søknaden må sendes inn senest 14 dager før arrangementet er planlagt, og man må ta med innvilget søknadsskjema til vekta når man skal levere avfallet.

Oljerester og oljetanker

Nedgravde oljetanker kan leveres til Gatedalen miljøanlegg. For å få levert tanken må du ha med et sertifikat på at den er tømt og rengjort av et godkjent foretak for slike arbeider. Gatedalen kan ta imot oljerester, men kun i begrensede volum, inntil et fat. Dette må leveres i kanner og merkes. Du kan også levere din oljefyr eller oljekamin hos Gatedalen. Prisen avhenger av materialet. Les mer om oljerester og oljetanker her.

Telefon, PC, nettbrett og minnepinner

Her finner du viktig informasjon til deg som skal kaste telefon, pc, nettbrett og minnepinner.

Vi på Gatedalen miljøanlegg opplever at mange kaster mobiler og it-utstyr i containerne for småelektrisk. Kontakt heller betjening om dette. Da vil vi sørge for at det står innlåst frem til det blir hentet og destruert.

Tenk bare på alt du lagrer på mobilen eller pc-en din. Innhold som kan være viktig og sensitivt for deg selv, familien din eller arbeidsgiveren din. Det er både ubehagelig og skadelig om for eksempel bankdata, private bilder, opplysninger du deler med arbeidsgiveren din og alt det andre du går omkring med i lomma di i form av innholdet i en smarttelefon, kommer på avveier.

Nå har vi fått en spesialcontainer der du kan levere IT-avfall. Containeren er avlåst selv for oss som jobber på Gatedalen miljøanlegg, og har kun en smal spalte for levering av IT-avfallet. Den er stor nok til at du kan få inn en bærbar datamaskin og selvsagt mobiltelefoner, nettbrett, minnepinner og harddisker. Skal du kaste en større datamaskin, må du først sørge for å ta ut harddisken og levere til oss. Resten kaster du i de åpne kassene for elektronisk og elektrisk avfall. Spesialcontaineren blir låst inn i alarmert bygg etter stengetid.

Den låste containeren blir hentet og transportert på en sikker måte av firmaet STENA Recycling AS når den er full. De er ansvarlige for EE-avfallet etter at det er hentet hos oss. Ved ankomst Stena Recycling AS leveres avfallet på et område som er inngjerdet med kameraovervåkning tilkoblet Securitas.

EE-avfall som kommer inn via spesialcontainer blir levert til Stena sin ombruksavdeling.  Avdelingen har spesialutdannet personell, og på denne avdelingen vurderes det om produktene skal gå til ombruk eller til materialgjenvinning ut i fra kvaliteten på produktene. Etter endt arbeidsdag blir alt forsvarlig låst inn.

Harddisker kvernes ned til 1-2 cm små biter. Etter kverning sendes avfallet til Halmstad hvor det utføres enda en kverning før det går videre til en omsorteringsprosess av de ulike fraksjonene. Når de ulike fraksjonene er utsortert, blir jern og metaller sendt videre til smelteverk for omsmelting.

Henvend deg til betjening når du kommer til oss, så hjelper vi deg å kvitte deg med IT-avfall og kasserte mobiler.

Levering av IT-materiell, elektrisk og elektronisk materiell ved Gatedalen miljøanlegg er gratis for privathusholdninger. For næring koster det 2,25 kr pr. kg.

Fritidsbåter under 15 fot

Alle fritidsbåter opp til 15 fot uten motor kan leveres gratis til Gatedalen miljøanlegg.

NB! Du som båteier skal selv ha med deg et ferdig utfylt papirskjema når du kommer med båten. Vi på miljøanlegget signerer skjemaet når båten er sjekket og mottatt. Skjemaet finner du hos Miljødirektoratet. Skjemaet tar du med deg hjem igjen, og kan brukes til å søke om vrakpant på kr 1000,- på miljødirektoratets sider.

Vi på Gatedalen miljøanlegg tar imot båter mandag til fredag mellom 07.00 og 14.30. Ved ankomst skal båten kontrolleres før den kan leveres. Ta derfor kontakt med en av våre ansatte ved ankomst for å bli betjent. Ettersom levering av båter krever en del dokumentasjon og ekstra håndtering har vi ikke kapasitet til å ta imot båtene etter klokken 14.30 og lørdager.

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Returordningen skal bidra til færre kasserte båter og mer materialgjenvinning. Før båten kan leveres til gjenvinningsstasjonen må motor, elektrisk utstyr og drivstofftanker være fjernet.

Ja, takk:

Båter inntil 15 fot:

 • Kajakk
 • Kano
 • Robåt
 • Jolle
 • Seilbrett
 • Gummibåt med skrog
 • Trebåt, glassfiberbåt, plastbåt og aluminiumsbåt

Nei, takk:

 • Gummibåt
 • Båter over 15 fot (må leveres egne mottak)
 • Båter med innenbordsmotor (må leveres egne mottak)
 • Båter brukt til næringsformål 

Båter fra 15-49 fot og båter med innenbordsmotor:

Nærmeste mottak er Kambo Marina i Moss.  Tlf 69 25 88 65, www.kambomarina.no

Åpningstider: hverdager 9-17. Lørdag/Søndag ring for avtale 90911859.

Kontaktopplysninger

Telefonnummer: 69 10 80 00 (Telefonnummeret er til kommunens servicetorg. Telefonhenvendelser hit blir ikke besvart på lørdager.)
Epost: postmottak@sarpsborg.com

Kart

Gatedalen miljøanlegg

Besøksadresse:

Statsminister Torps vei 60
1738 Borgenhaugen

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg