>Priser og gebyrer avfall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Priser og gebyrer avfall

25.03.2022

Renovasjonsgebyr 

Renovasjon - priser

Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del: Fast del pr. boenhet er kr 1.945,- pr. år
Variabelt gebyr avhenger av størrelsen på avfallsbeholderen. Se tabell under.

 Årlig gebyr avfallsbeholdere for private:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdeHjulPriser per år
Liten beholder 140 liter 105 48 55 2 1.010 kr
Medium beholder 180 liter 110 50 70 2 1.360 kr
Stor beholder 240 liter 110 58 73 2 1.780 kr
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 2 2.560 kr
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 4 4.800 kr

Kjekt å vite: Det medfører ingen økning i renovasjonsgebyret om du ønsker en større beholder for papp/papir og/eller glass- og metallemballasje.


Nedgravde containere: Pris for abonnement på nedgravde containere er kr. 3.300,- pr. boenhet.

Erstatningskort for mistede eller ødelagte nøkkelkort til nedgravde containere koster 175 kroner inkludert merverdiavgift.

Byttegebyr: Gebyr for inn- og utkjøring/bytting av beholdere er kr 0,-
Gebyr for bytting av container er kr 1.000,-

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: Dersom abonnent er skyld i at avfallsbeholdere har gått i stykker, må vedkommende erstatte beholderne.

I denne lenken finner du informasjon om hvordan du endrer beholder eller abonnement.

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: 
StørrelsePris
130/140 liter 460 kr
180 liter 520 kr
240 liter 540 kr
360 liter 890 kr
660 liter 1.640 kr

Ekstrahenting:

 • Ekstrahenting 130 - 370 liter, beholder med to hjul: kr. 240,- 
 • Ekstrahenting 660 - 770 liter med fire hjul: kr. 350,- 
 • Ekstrahenting container: kr. 1800,- 
 • Ekstrasekk kr 50,-

Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 315 kr 335 kr 840 kr 1100 kr 1260 kr
660 liter med fire hjul 730 kr 840 kr 2.720 kr 3.450 kr 4.190 kr

Hjemmekompostering: Ved skriftlig avtale med Sarpsborg kommune om hjemmekompostering i godkjent kompostbinge vil renovasjonsgebyret reduseres med kr 220,- Kommunen lagerfører en type kompostbinge som selges til innkjøpspris: Kompostbjørn kr. 4863,- inkl. mva.

Henteordning for hageavfall: (Frivillig ordning, foreløpig tilgjengelig for husstander på Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.) 
Oppstartspris: Kr. 370,- 
Abonnement per sesong: 630,-

Renovasjonsgebyr for fritidsbolig/hytte: Gebyret for fritidsbolig er kr 1630,- pr. år. 

 

Årlig gebyr for avfallsbeholdere for næringslivet:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdePapiravfallRestavfallGlass- og metallemballasje 
Liten beholder 140 liter 105 48 55 335 kroner 1.330 kroner 335 kroner
Medium beholder 180 liter 110 50 70 450 kroner 1.820 kroner  
Stor beholder 240 liter 110 58 73 580 kroner 2.360 kroner 580 kroner
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 860 kroner 3.580 kroner  
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 1.540 kroner 6.490 kroner  

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del for næringslivet: Fast del er kr 2.380,- pr. år

 • Fastgebyr per bedrift kr. 2380,- 
 • Plastemballasje med sekk kr. 580,-
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (liten skuff, 60 liter): Kr. 6,60
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (stor skuff, 100 liter): Kr. 10,50
 • Nøkkelkort til nedgravde containere koster 175 kroner inkl. mva.
 • Nøkkel til sylinderlås for avfallsløsninger koster 175 kroner inkl. mva.
 • Vask av helt og delvis nedgravde containere, pr. lokalitet koster: 3.200 inkl. mva.

Priser for privathusholdninger ved Gatedalen miljøanlegg

Prisliste for privatpersoner som betaler renovasjonsgebyr til Sarpsborg kommune

 

Levering av avfall til Gatedalen miljøanlegg fra private i Sarpsborg:
Avgiftstype:Pris inkludert mva:
EE-avfall, farlig avfall (se info under), og fritidsbåter under 15 fot uten innenbordsmotor 0,-
Fastpris avfall levert med personbil uten henger 50,-
Fastpris avfall levert med personbil med henger 200,-
Fastpris avfall levert med varebil uten henger, pickup uten henger, kombinertbil uten henger 200,-
Fastpris avfall levert med varebil med henger, pickup med henger eller kombinertbil med henger 300,-

 

 • Hageavfall: Fastprisene over gjelder også hageavfall.

 • Farlig avfall: Maling- og lakkrester, løsningsmiddel, sparepære, impregnert trevirke, eternitt/asbest, PCB-vinduer og liknende. Eternitt må pakkes inn i plastemballasje og tapes med sterk tape. Anbefalt makshøyde på pallen er 1 meter. Henvend deg i vekta med avfallet når du kommer. Det anbefales å benytte maske ved arbeid med eternittplater.

 • Avfall levert med traktor, lastebil og andre kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kilo, betales etter vekt med en minstepris på 200 kr.

 • Biler med grønne skilter er registrert som varebiler, og de fleste av disse har en skillevegg rett bak de to forsetene. Men det finnes også varebiler med hvite skilter. De betaler også som varebil. Et tips er å se hva bilen din er definert som i vognkortet.

 • Administrasjonskostnad på kr 300,- for kunder som ikke gjør opp for seg ved besøk.

 

Se mer informasjon om Gatadalen miljøanlegg her.

Priser for næringsliv ved Gatedalen miljøanlegg

Prisliste for næringskunder og innbyggere fra andre kommuner

 

 • Trevirke (ikke impregnert) fra næring 1,20 pr. kg.
 • Hageavfall fra næring (kvist, løv, trær og røtter) 1,20 pr. kg
 • EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) 2,70 pr. kg
 • Gips fra næring 2,70 pr. kg
 • Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette) 7,00 pr. kg
 • Papp/papir og metall 200 kroner per levering.
 • Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) 2,70 pr. kg
 • Minstepris 200 kroner per besøk.


Følgende beregnes som farlig avfall og må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:

 • Impregnert trevirke fra næring 2,70 pr. kg
 • Eternitt/Asbest fra næring 2,70 pr. kg
 • Vinduer med PCB fra næring 1,850 pr. kg
 • Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring 15,00 pr. kg
 • Annet farlig avfall fra næring 15,00 pr. kg
 • NB! Begrensning på 1000 kilo farlig avfall per bedrift per år.


Brukerveiledning avfallsdeklaringer - PDF

Søknadsskjema: kundekort ved levering av avfall

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Priser for smittefarlig avfall

Skjema for avtale om henting av smittefarlig avfall- PDF

Mer om smittefarlig avfall

Koronavirus/Covid-19:

Folkehelseinstituttet anbefaler at avfall fra Covid-19 pasienter legges i restavfall både på sykehjem og i hjemmetjeneste og i virksomheter forøvrig. Covid-19 smitter ved dråpesmitte og det er tilsvarende som mange andre smittsomme sykdommer, f.eks. influensa. Det smitter ikke ved luftsmitte. Viruset i seg er heldigvis ikke veldig farlig. Utfordringen ligger i at ingen har hatt dette før, så det kan bli mange syke på en gang og det er dette man prøver å unngå. De fleste vil kun få milde symptomer, men hvis mange blir syke på en gang vil også et større antall bli alvorlig syke samtidig og det kan bli for mye for helsevesenet å håndtere.

Virus som er spesielt farlig eller smitter via luft, er det viktig at behandles på spesielle måter også ved avfallshåndtering, men det gjelder ikke dette viruset. Det er generelt liten sannsynlighet for smitte og spredning av smitte fra avfall slik avfall håndteres i dag og med de forholdsregler renovatørene bruker normalt ved håndtering av avfall. Det er mye usikkerhet i samfunnet grunnet viruset og det kan nok være en del som behandler mer avfall som risikoavfall nå enn de har grunn for.

Generelt om smittefarlig avfall:

Helsetjeneste og dyrehelsetjenesten skal i henhold til forskrift om smittefarlig avfall sørge for at de har en forsvarlig oppbevaring og håndtering av smittefarlig avfall slik at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr og miljø.

Sarpsborg kommune tilbyr innsamling av dette avfallet slik at det får en forsvarlig håndtering, transportering og behandling.

Det tillates ikke deponert på kommunens avfallsplass, eller lagt i vanlig avfallsbeholder, det skal holdes adskilt fra annet avfall i egne beholdere for dette. Det er ledelsen ved virksomheten som har det overordnede ansvaret for at oppbevaring, håndtering og transport skjer i henhold til forskriftene.

Kommunal henteordning: De som inngår avtale med kommunen om henteordning for smittefarlig- og risikoavfall, vil få utdelt egnet emballasje for oppbevaring av avfallet (godkjente esker og kanylebokser).

Emballasjen skal merkes med navn på institusjon/avdeling/post og hva det inneholder etc. Til dette brukes utdelt deklarasjonsskjema.

Kommunen tilbyr henting av smittefarlig avfall inntil fire ganger i året. Det betales grunnavgift for hver henting samt en avgift etter ønsket mengde. Er det behov for ekstrahenting, kan dette gjennomføres mot tilleggsbetaling.

Det blir utarbeidet en årlig henteplan for hvilke uker avfallet hentes i henhold til inngått avtale. Ved avtalt henting, vil ny emballasje bli utlevert.

Nærmere opplysninger om avtale og priser fås ved kontakt med servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Hva er smittefarlig avfall? Det kan være vanskelig å vite hva som er smittefarlig og hva som ikke er det. Under finner du en veiledning for hva slags typer avfall som skal i boksene/eskene for smittefarlig avfall:

Stikkende, skjærende avfall (risikoavfall):

 • Kanyler
 • Knivblad
 • Suturnåler
 • Ampuller
 • Barberhøveler

Smittefarlig avfall:

 • Sekret
 • Puss og lignende fra pasienter med alvorlige infeksjoner (f.eks. brukte bandasjer som er blodig dryppende, drensmateriell, avfall fra luftsmitteisolater, bleier fra pasienter med tarminfeksjon som norovirus, clostridium difficile).

Biologisk avfall:

 • Vevsbiter
 • Organer
 • Blod og blodprodukter

Hva regnes ikke som smittefarlig avfall? Eksempler som ikke skal i boksene/eskene for smittefarlig avfall:

 • Bandasje
 • Ikke dryppende blodige - bind og bleier
 • Stomiposer
 • Urinposer
 • Papp og papir inkl. pasientopplysninger
 • Batterier
 • All emballasjeplast
 • Farlig avfall som kvikksølvholdig avfall m.m.
 • Patologisk avfall
 • Smittefarlig avfall som er under smitterisikogruppen 3 og 4 skal ikke leveres via denne ordningen. Se flere retningslinjer fra helsebiblioteket her.

Merk: Det er ikke alt avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste som omfattes av ordningen, det er kun det avfallet som inneholder levedyktige organismer eller deres toksiner, og det som er kjent for eller antatt å kunne forårsake sykdom.