Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Renovasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Renovasjon

02.01.2019

Sarpsborg kommune samler inn papir, plastemballasje og restavfall fra private husholdninger. Det samles også inn hageavfall i deler av kommunen.

Renovasjonsordningen og regelverket

Slik er renovasjonsordningen i Sarpsborg:
 • Alle husstander er pålagt å delta i renovasjonsordningen.
 • Avfall fra andre aktører kalles næringsavfall, er ikke med i renovasjonsordningen og skal bringes til lovlig avfallsmottak. Det er imidlertid ikke til hinder for at kommunen i hvert enkelt tilfelle kan vurdere å tilby innsamling av slikt avfall.
 • Beholdere for avfall skal oppbevares på egen eiendom mellom tømmingene.
 • Beholdere skal stå maks 3 meter fra kjørbar vei for renovasjonsbil på tømmedagen, fortrinnsvis på egen eiendom.
 • Huseiere og borettslag må sørge for å skuffe snø og strø is slik at renovatører kommer trygt frem til avfallsbeholderne. Det reduserer risikoen for ulykker og bidrar også til at renovatørene kommer frem i tide og får gjort jobben sin.
 • Dersom fortau, gang- eller sykkelvei må benyttes, skal beholderen plasseres til minst mulig hinder for gående/syklende og tas inn på egen eiendom så raskt som mulig etter tømming.
 • Kostnadene med beholder for restavfall finansieres gjennom et gebyr, som er avhengig av størrelsen på beholderen.
 • Husstanden har plikt til å bestille stor nok beholder. Følgende størrelser tilbys: 140 liter (standard), 180 liter, 240 liter, 360 liter, 660 liter. For endring av beholderstørrelse, benytt dette skjemaet.
 • Det er også anledning til å dele beholdere med naboen. Man kan da få lavere renovasjonsgebyr. Dersom det er ønskelig, skal det regnes minimum 60 liter av hver beholder pr. husstand.
 • Renovasjonsordningen er en selvkosttjeneste. Det vil si at kommunens kostnader dekkes fullt ut av gebyr fra dem som benytter ordningen, og at gebyret kun går til dette formål.
 • Sarpsborg kommune har en egen renovasjonsforskrift - PDF, og renovasjonsforskriften har disse tilhørende retningslinjene - PDF.

Gatedalen miljøanlegg

Les mer om kommunens avfallsmottak - Gatedalen miljøanlegg - her.

Sortering av glass- og metallemballasje

I løpet av 2019 får alle husstander og borettslag i Sarpsborg egen beholder for glass- og metallemballasje. Det vil si at alle får utlevert ny beholder hjemme i tillegg til beholdere for restavfall og papiravfall. Ordningen erstatter returpunktene og gjør det lettere å sortere. Borettslag, større sameier og andre vil få felles løsninger.

Slik er ordningen i Sarpsborg kommune

De fleste vil få en beholder på 140 liter. Den er enkel å skille fra de andre beholderne med sine oransje klips på lokket. I tillegg står det "glass- og metallemballasje" på lokket. Borettslag og sameier vil få tilpassede løsninger i form av en større beholder, iglo eller lignende.

Her finner du informasjonsbrosjyren som blir sendt til alle husstander i Sarpsborg. (PDF)

Det tar lang tid å sette ut alle beholderne. Utkjøringen startet i begynnelsen av mai og vil pågå ut hele 2019. De første tømmingene startet 2. september, og for de som har fått beholderen vil den første tømmingen skje i september eller oktober. Deretter vil beholderen bli tømt hver 8. uke. Tømmekalenderen, sms-varsling og appen "Min renovasjon" er oppdatert med tømmedatoene for din adresse. Du kan plassere beholderen hvor du vil på eiendommen din, men på tømmedagen må du sette den fram til veikanten på lik linje med beholderne for papir og restavfall.

I dag har vi returpunkter flere steder i Sarpsborg hvor du kan kaste glass og metall. Når alle har fått egne beholdere vil disse felles returpunktene fjernes.

Hva er glass- og metallemballasje?

Glass- og metallemballasje er kun emballasjeprodukter og ikke andre gjenstander, selv om de er laget av glass og metall. Dette er viktig å skille på ettersom produksjonsprosessene videre kun håndterer glass og metall fra emballasje. Enkelt forklart er emballasje glass og metall som har vært pakket rundt et produkt. Gjenstander av glass og metall som ikke er emballasje kan leveres på gjenvinningsstasjonen. Mindre produkter kan kastes i restavfallet. Hele og brukbare gjenstander bør leveres til loppemarked, bruktbutikk eller lignende.

Glass- og metallemballasje skal kastes rett i beholderen, uten noen pose. Om du samler i pose på kjøkkenet før du frakter med deg, så må innholdet tømmes i beholderen. Da kan du bruke posen om igjen, eller levere den i plastinnsamlinga.

Ja takk:

 • Flasker i klart eller farget glass
 • Syltetøyglass
 • Hermetikkbokser
 • Myke metallbokser
 • Drikkebokser som ikke kan pantes
 • Korker og lokk av metall
 • Aluminiumsfolie/former
 • Telyskopper i aluminium
 • Metalltuber (tubeoster, kaviar osv.)
 • Tomme parfymeflasker og medisinglass

Nei takk:

 • Porselen, keramikk og krystall
 • Drikkeglass og tallerkener
 • Ildfaste former
 • Speil og vindusglass
 • Spiker og skruer
 • Lyspærer og batterier
 • Kniver, stekepanner og kasseroller
 • Malingsspann
 • Bestikk
 • Vaser og glassboller 

Hva skjer med glass- og metallemballasjen?

Glasset og metallet blir sendt til Sirkel sitt sorteringsanlegg i Onsøy i nabobyen Fredrikstad. Der blir emballasjen sortert fra hverandre og sendt videre til gjenvinningsbedrifter som lager nye produkter av dette.

Mye av glasset blir til bygningsprodukter som glava, skumglass og glassbetong. Noe glass går til glassverk i Danmark, Sverige og Nederland. Her blir glasset gjenvunnet til nye emballasjeglass som vinflasker og syltetøyglass. Det kan være opptil 95 % resirkulert glass i en ny glassflaske.

Forskjellige metaller blir skilt fra hverandre. Aluminiumet er spesielt verdifullt og har like gode egenskaper som nytt råstoff. Dette blir sendt til smelteverk i Europa, og blir gjenvunnet til nye felger, fly, sykkel og ny aluminiumsemballasje. Stålet sendes til Celsa Stål i Mo i Rana som er det eneste stålverket som tar imot resirkulert stål i Norge. Dette kan gjenvinnes til f.eks. armeringsjern og kleshengere.

Hvorfor skal du sortere glass- og metallemballasje?

Glass og metall kan gjenvinnes nærmest i det uendelige uten at kvaliteten blir dårligere. Når vi gjenvinner glass- og metallemballasje, sparer vi råvarer og bruker bare en brøkdel av energien som går med til produksjon av nytt glass og metall.

Informasjonsbrosjyre om glass- og metallemballasje

Her finner du informasjonsbrosjyren om glass- og metallemballasje. (PDF)

Returpunkter

Se returpunkter for glass- og metallemballasje i Sarpsborg kommune her.

Fritak fra renovasjonsordning / slamtømming  

Hvis boligen din står ubebodd i minimum seks måneder, kan du bli fritatt fra å delta i kommunens renovasjonsordning og/eller slamtømmeordning.

Slik søker du:

Fritak gis kun for ett år om gangen og for minimum seks måneder.
Det vil kun i særskilte tilfeller bli gitt fritak ved eierskifte (kjøp/salg) av bolig. Ved eierskifte skal beholderne i utgangspunktet bli stående på eiendommen til neste eier. Eier er ansvarlig for at kommunen til enhver tid har de riktige opplysninger for eiendom / abonnent.
Gebyrplikt løper til melding er mottatt. Dersom abonnent ikke oppfyller opplysningsplikten eller gir feil opplysninger, kan kommunen foreta en avregning tre år bakover i tid, ved for lite betalt gebyr.
Søknadsskjema for fritak av renovasjonsordning/slamtømming - PDF sendes postmottak@sarpsborg.com eller Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg. Merk konvolutten "Kommunalteknikk".

Priser

Renovasjon - priser 2019

Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del: Fast del pr. boenhet er kr 1.100,- pr. år
Variabelt gebyr avhenger av størrelsen på avfallsbeholderen. Se tabell under.

 Årlig gebyr avfallsbeholdere for private:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdeHjulPriser per år
Liten beholder 140 liter 105 48 55 2 865 kr
Medium beholder 180 liter 110 50 70 2 1.190 kr
Stor beholder 240 liter 110 58 73 2 1.550 kr
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 2 2.350 kr
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 4 4.265 kr

Nedgravde containere: Pris for abonnement på nedgravde containere er kr. 1.750,- pr. boenhet.

Byttegebyr: Gebyr for inn- og utkjøring/bytting av beholdere er kr 0,-
Gebyr for bytting av container er kr 0,-

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: Dersom abonnent er skyld i at avfallsbeholdere har gått i stykker, må vedkommende erstatte beholderne.

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: 
StørrelsePris
130/140 liter 460 kr
180 liter 520 kr
240 liter 540 kr
360 liter 890 kr
660 liter 1.640 kr

Ekstrahenting:

 • Ekstrahenting 130 - 370 liter, beholder med to hjul: kr. 220,- 
 • Ekstrahenting 660 - 770 liter med fire hjul: kr. 315,- 
 • Ekstrahenting container: kr. 850,- 
 • Ekstrasekk kr 25,-

Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 230 kr 250 kr 620 kr 800 kr 950 kr
660 liter med fire hjul 550 kr 600 kr 2.000 kr 2.500 kr 3.000 kr

Hjemmekompostering: Ved skriftlig avtale med Sarpsborg kommune om hjemmekompostering i godkjent kompostbinge vil renovasjonsgebyret reduseres med kr 212,- Kommunen lagerfører en type kompostbinge som selges til innkjøpspris: Kompostbjørn kr. 4863,- inkl. mva.

Henteordning for hageavfall: (Frivillig ordning, foreløpig tilgjengelig for husstander på Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.) 
Oppstartspris: Kr. 320,- 
Abonnement per sesong: 510,-

Renovasjonsgebyr for fritidsbolig/hytte: Gebyret for fritidsbolig er kr 860,- pr. år. 

 

Årlig gebyr for avfallsbeholdere for næringslivet:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdePriser per år papiravfallPriser per år restavfall
Liten beholder 140 liter 105 48 55 290 kroner 1200 kroner
Medium beholder 180 liter 110 50 70 400 kroner 1645 kroner
Stor beholder 240 liter 110 58 73 515 kroner 2135 kroner
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 785 kroner 3245 kroner
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 1420 kroner 5870 kroner

Priser for næringskunder:

 • Fastgebyr per bedrift kr. 1000,- 
 • Variabelt gebyr, restavfall per liter kr. 8,90 
 • Variabelt gebyr, papir per liter kr. 2,15
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (liten skuff, 60 liter): Kr. 5,80
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (stor skuff, 100 liter): Kr. 9,20
 • Tømming av nedgravd container: Kr. 2.840,-

Tømmekalender

Søk opp din adresse og få en oversikt over når søppelet hentes her.

Avfallsbeholderen

Ødelagt beholder? Det kan fikses!

Har du en avfallsbeholder med ødelagt lokk eller et ødelagt hjul?  

Det kan du nå melde fra selv ved å logge inn på "Min side".

Velg "Mine eiendommer", og deretter "Renovasjon". Klikk på "Selvbetjening" ved siden av aktuell dunk og velg "Meld skade". Kommunen reparerer eller skifter da ut den ødelagte beholderen.

Du kan også ringe servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Bytte til større / mindre dunk?

Du kan endre beholderstørrelse ved å logge deg inn på "Min side".

Velg "Mine eiendommer", og deretter "Renovasjon". Klikk på "Selvbetjening" ved siden av aktuell dunk og velg "Endre størrelse.

Renovasjon - priser 2019

Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del: Fast del pr. boenhet er kr 1.100,- pr. år
Variabelt gebyr avhenger av størrelsen på avfallsbeholderen. Se tabell under.

 Årlig gebyr avfallsbeholdere for private:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdeHjulPriser per år
Liten beholder 140 liter 105 48 55 2 865 kr
Medium beholder 180 liter 110 50 70 2 1.190 kr
Stor beholder 240 liter 110 58 73 2 1.550 kr
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 2 2.350 kr
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 4 4.265 kr

Nedgravde containere: Pris for abonnement på nedgravde containere er kr. 1.750,- pr. boenhet.

Byttegebyr: Gebyr for inn- og utkjøring/bytting av beholdere er kr 0,-
Gebyr for bytting av container er kr 0,-

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: Dersom abonnent er skyld i at avfallsbeholdere har gått i stykker, må vedkommende erstatte beholderne.

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: 
StørrelsePris
130/140 liter 460 kr
180 liter 520 kr
240 liter 540 kr
360 liter 890 kr
660 liter 1.640 kr

Ekstrahenting:

 • Ekstrahenting 130 - 370 liter, beholder med to hjul: kr. 220,- 
 • Ekstrahenting 660 - 770 liter med fire hjul: kr. 315,- 
 • Ekstrahenting container: kr. 850,- 
 • Ekstrasekk kr 25,-

Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 230 kr 250 kr 620 kr 800 kr 950 kr
660 liter med fire hjul 550 kr 600 kr 2.000 kr 2.500 kr 3.000 kr

Hjemmekompostering: Ved skriftlig avtale med Sarpsborg kommune om hjemmekompostering i godkjent kompostbinge vil renovasjonsgebyret reduseres med kr 212,- Kommunen lagerfører en type kompostbinge som selges til innkjøpspris: Kompostbjørn kr. 4863,- inkl. mva.

Henteordning for hageavfall: (Frivillig ordning, foreløpig tilgjengelig for husstander på Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.) 
Oppstartspris: Kr. 320,- 
Abonnement per sesong: 510,-

Renovasjonsgebyr for fritidsbolig/hytte: Gebyret for fritidsbolig er kr 860,- pr. år. 

 

Årlig gebyr for avfallsbeholdere for næringslivet:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdePriser per år papiravfallPriser per år restavfall
Liten beholder 140 liter 105 48 55 290 kroner 1200 kroner
Medium beholder 180 liter 110 50 70 400 kroner 1645 kroner
Stor beholder 240 liter 110 58 73 515 kroner 2135 kroner
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 785 kroner 3245 kroner
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 1420 kroner 5870 kroner

Priser for næringskunder:

 • Fastgebyr per bedrift kr. 1000,- 
 • Variabelt gebyr, restavfall per liter kr. 8,90 
 • Variabelt gebyr, papir per liter kr. 2,15
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (liten skuff, 60 liter): Kr. 5,80
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (stor skuff, 100 liter): Kr. 9,20
 • Tømming av nedgravd container: Kr. 2.840,-
Overfylt dunk

Når søpla tårner seg slik at du ikke får lagt ned lokket fullstendig eller at du må sette avfallet ved siden av beholderen kaller vi den overfylt. Dette er ikke tillatt. Vi vil ikke at gata di skal flyte med søppel. Vi varsler deg derfor på sms eller epost og tar ikke med oss avfallet når beholderen er overfylt.

Les mer her om hva du må gjøre. 

Snø og avfallsbeholdere

Dette må du som innbygger huske på når det er is og snø.

Avfallsbeholderne kan kun tømmes hvis renovasjonsbilen og sjåføren kommer frem på en trygg og sikker måte. Derfor er det viktig at alle er klar over hva som er sitt ansvar.

For eneboliger:

 • Det må være god fremkommelighet til avfallsbeholderen
 • Det må være brøytet for snø foran og rundt beholder
 • Det må strøs foran og rundt beholder
 • Det må fjernes snø og is fra topplokk
 • Renovatøren kan ikke dra beholdere i snø eller over brøytekanter
 • Avfallsbeholderne må trilles frem kvelden før tømming.
 • Beholdere skal stå maks 3 meter fra kjørbar vei for renovasjonsbil på tømmedagen, fortrinnsvis på egen eiendom.
 • På tømmedager skal avfallsbeholderen stå med håndtaket ut.

For borettslag/sameier

 • Det må være god fremkommelighet til containeren/avfallsbrønnen/beholderen.
 • Det må være brøytet for snø foran og rundt containeren/avfallsbrønnen/beholderen.
 • Det må strøs foran og rundt containeren/avfallsbrønnen/beholderen.
 • Containere/avfallsbrønner må være helt fri for snø, lokk må kunne åpnes av våre renovatører og vi må kunne gå rundt container for å feste vinsj i bakkant.

I tillegg skal som alltid alt avfall være kildesortert og lagt i riktig beholder. Store gjenstander og spesialavfall skal bringes til Gatedalen miljøanlegg.

Hva er konsekvensene om du ikke overholder ansvaret ditt?

 • Dersom avfallsbeholderen din ikke er måket frem, har fryst fast eller det er uforsvarlig glatt, vil ikke avfallet bli tømt
 • Avfallet vil ikke bli tømt dersom det er fare for renovatøren, fare for skade på renovasjonsbilen, eller privat utstyr som gjerder, privatbiler, garasjer mm.
 • På store snøfallsdager kan det være vi henter avfallet senere på dagen, eller dagen etter, når veien er måkt og det er forsvarlig å kjøre
 • Det hender vi ikke kan få hentet avfallet, selv om du som innbygger har gjort alt du skal. Det kan være brøyteselskapet hos deg ikke har måkt, en kabel henger over veien etc. Da må dette være ordnet opp i før vi kan tømme avfallet
 • Vi har også en reserveløsning noen steder i kommunen der vi setter ut ekstra avfallsbeholdere når bakken blir for glatt å kjøre. Disse vinterplasseringene er de samme hver vinter og blir annonsert for dem det gjelder, på sms, når beholderne settes ut.

Nedgravde avfallscontainere

Fordeler med nedgravde containere:
 • Redusert brannfare (særlig i trange bygårder)
 • Redusert risiko for skadedyr
 • Oppsamling av avfallet tar ikke så stor plass og kan plasseres slik at areal frigjøres
 • Frigjør plass i boder, garasjer og bakgårder der det tidligere har stått avfallsbeholdere
 • Redusert kjøring på gatetun og interne veier i borettslag

Private abonnenter

 • Dersom kommunen setter ned en nedgravd container i ditt område, blir du automatisk med i ordningen.
 • Du vil få et brev fra kommunen om dette og få tilsendt et nøkkelkort.
 • Gårdeiere må informere leietakerne om den nye ordningen
 • Pris per husholdning er 1.746 kroner. (Pris for vanlig renovasjonsordning med privat beholder på 140 liter, er over 2.000 kroner i året)

Næringsdrivende

 • Frivillig ordning for næringsdrivende.
 • Pris for næringsdrivende er et fast gebyr på 1.100 kroner i tillegg koster det 4,60 kroner per innkast (maks 60 liter).
Dette kan du kaste i nedgravde containere

Kommunen setter ut fire forskjellige typer containere; glass- og metallemballasje, plastemballasje, papir og restavfall.

Glass og metallemballasje: Glassflasker uten pant, syltetøyglass og lignende. Emballasje av metall, hermetikkbokser, leverposteibokser, kaviartuber osv.

Plastemballasje: Poser, kanner, bokser, flasker av plast (for eksempel sjampoflasker), kaffeposer, ostepakker, rømmebeger.

Papir: Aviser, blader, reklame, papp- og papiremballasje, melk- og juicekartong. Ikke legg papiret i plastposer før du kaster dem.

Restavfall: Tilgriset papir og plast, bleier, matavfall, tøyfiller.

Dette må du levere på Gatedalen miljøanlegg

Farlig avfall: Rengjøringsmidler, maling, lakk, lim, spraybokser, gass, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler.

Elektronisk avfall: I tillegg til at du kan levere dette på miljøanlegget, kan dette leveres til butikker som selger tilsvarende produkter

Grovavfall: Møbler, bygningsmateriell, større plastgjenstander som plaststoler, hageslanger, plastleker, hageavfall og større gjenstander.

Les mer om hva du kan levere på Gatedalen miljøanlegg her

Om nedgravde avfallscontainere:

Nedgravde containere består av en vanntett yttercontainer i betong. Denne graves ned i bakken.

I yttercontaineren plasseres en ny container. Den er enten for oppsamling av plastemballasje, papiravfall, glass-/og metallemballasje eller restavfall.

På toppen av den innerste containeren er det en metallplate som har påmontert en innkastløsning for avfall.

For å kunne kaste avfallet i disse containerne, må du ha et nøkkelkort. Dette får du tilsendt automatisk dersom du bor i nærheten av en nedgravd container.
Denne videoen viser hvordan nedgravde containere tømmes:

Avtale om etablering og drift av nedgravde containere for avfall. (PDF)

Hvordan brukes nøkkelkortet?

De nedgravde containerne for papir, plastemballasje og restavfall har en luke som er låst. Dere som skal levere avfall til disse containerne, får utlevert nøkkelkort for å låse dem opp. I tillegg er det et mindre hull, hvor alle kan kaste glass- og metallemballasje

 • Hold nøkkelkortet over glassplate ved innkastluka.
 • Åpne luka
 • Legg i det avfallet du skal kaste, og lukk igjen luka.
 • Får du ikke plass til alt avfallet, lukk luka og gjenta prosessen.

Denne videoen viser hvordan du skal bruke nøkkelkortet:

Hytterenovasjon

Mer om hytterenovasjon

I Sarpsborg er hytteeiere i kystområdet pålagt å være med på kommunens renovasjonsordning. Hytteeierne må derfor betale et gebyr for hytterenovasjon.
Gebyret dekker kostnadene kommunen har til utsetting av containere for husholdningsavfall fra hyttene i området, tømming av disse og behandling av avfallet etterpå.
Fra påske til og med høstferien er det plassert ut containere hvor brukere av hyttene i kystområdet kan få levert husholdningsavfall. I disse containerne skal kun vanlig forbruksavfall leveres. Bygningsavfall, inventar, tepper, hagemøbler, elektrisk avfall og liknende skal leveres til Gatedalen miljøanlegg. (Ved Bukkholmveien er en 6 kubikk container erstattet med tre beholdere for restavfall av hensyn til fremkommelighet.)

På fem steder i kystområdet har kommunen satt opp returpunkter for glass-/metalemballasje og papir, som brukere av hyttene oppfordres til å benytte.

Vi oppfordrer hytteeiere som benytter sine hytter utenom hytterenovasjonssesongen til å ta med seg avfallet hjem eller benytte kommunens avfallsanlegg Gatedalen miljøanlegg.

Vi vet at mange ønsker hytterenovasjon som helårsrenovasjon. Muligheten for dette vil bli vurdert på grunn av økende bruk av hyttene de siste årene.

Sorteringsguiden

Sarpsborg kommune satser på kildesortering - se sorteringsguiden her.

Informasjonsmateriell til borettslag

Her kan borettslag, sameier o.l. laste ned plakater til å henge opp på oppslagstavler, i avfallsrom eller dele ut til beboerne. På linkene nedenfor finner du plakater du kan laste ned og skrive ut.

Plakat 1: Kildesortering av plastemballasje - PDF
Plakat 2: Innsamling av plastemballasje - PDF
Plakat 3: Oppsamling i beholder - PDF
Plakat 4: Oppsamling i sekkestativ og på hylle - PDF
Plakat 5: Oppsamling i sekkestativ og samlebås - PDF
Plakat 6: Oppsamling i sekkestativ og samlestativ - PDF
Plakat 7: Oppsamling i veggstativ og kroker - PDF

Sorteringsguide for plastemballasje - PDF
Sorteringsguide for papp, papir og drikkekartong - PDF
Sorteringsguide for glass- og metallemballasje - PDF

Plastsortering

Sarpsborg kommune samler inn plast for gjenvinning. 

Innbyggerne oppfordres til i størst mulig grad å sortere plast, og legge dette i egne sekker. Alle husstander får utdelt gjennomsiktige plastsekker til dette. Sekkene hentes av kommunens renovatør hver fjerde uke (se tømmekalender).

Vi deler ut nye ruller med avfallsekker for plastemballasje i ukene 36-40 hvert år. Alle abonnenter i kommunen får en ny rull. Dersom du bruker flere sekker enn dette (du kan sette ut flere enn én på hentedagen), kan du hente ny rull hos servicetorget eller Gatedalen miljøanlegg. Du kan også få renovatøren til å legge igjen en ny rull hjemme hos deg ved å knyte en sekk i håndtaket på beholderen for restavfall.

Hva skal med i plastsorteringen? I innsamlingsordningen vil vi ha all ren og tørr plastemballasje fra husholdningene. Bruk sunn fornuft; er det for krevende å rengjøre emballasjen ordentlig, kan den kastes i restavfallet. Eksempler på plast til gjenvinning:

 • Bæreposer
 • Folie
 • Beger
 • Kanner
 • Bokser
 • Shampoflasker
 • Kaffeposer
 • Ostepakker
 • Rømmebegre
 • Youghurtbegre

Dette vil vi ikke ha: Andre plastprodukter som ikke er emballasje, det vil si leker, hagemøbler, bøtter, hageslanger eller kjøkkenredskaper. Flasker og kanner som har inneholdt oljeprodukter, ekstremt brannfarlig eller giftig avfall skal heller ikke legges i plastsekken.

Plastsortering i borettslag og sameie

Det er flere mulige løsninger for oppbevaring av plastemballasje for husstander som i dag deler avfallsordning.

 • Sekker for oppsamling i boligene: Sekker passer godt for rekkehus, mindre borettslag, sameier eller eneboliger. Hver enkelt husstand får utlevert en rull med plastsekker til å samle plastemballasjen i. Sekkene knytes igjen og settes ut kvelden før henting.
 • Beholder: Kommunen kan etter avtale sette ut 360 liters beholdere for plastemballasje til borettslag og sameier.
 • Egenbygde stativer i avfallsrom: Felles stativ for oppsamling av plastsekker passer godt for borettslag, sameier o.l. som har avfallsrom. Det må være plass til at renovatøren lett kan komme frem og hente sekkene.

Hageavfall

Les mer om kommunens henteordning for hageavfall her. 

Kompostering

Kunne du tenkt deg å produsere fin næringsrik jord? Begynn med hjemmekompostering du også!

Mer om kompostering

Komposter, spar penger og få bedre jord i hagen. Cirka 35% prosentav avfallet som havner i beholderen for restavfall, er kompostérbart organisk materiale. Ved hjemmekompostering av dette avfallet kan du spare penger ved å inngå en avtale med Sarpsborg kommune slik at du får redusert renovasjonsgebyret med kr. 212,- (pr. 01.01.19).

I tillegg får du verdifull gjødsel og jordforbedringsmiddel som du kan bruke i din egen hage. I en større sammenheng bidrar du til et bedre miljø fordi avfallsmengden til sluttbehandling (forbrenning på Borregaard) blir redusert.

Hvem kan kompostere? Alle som har plass til en kompostbeholder og som kan gjøre nytte av den ferdige komposten (jorden), kan kompostere. Ett års kjøkkenavfall fra en gjennomsnittshusholdning gir 100-200 liter ferdig jord når den er blitt blandet med litt hageavfall eller annet strø underveis.

Hvilken type kompostbeholder? Helsemyndighetene krever at ingen åpninger i bingen skal være så store at mus kan komme igjenom. Åpninger for luftinntak i bunnen bør derfor ikke være større enn 8 mm, eventuelt sikret med finmasket netting.

Kompostbeholderen må være isolert. Dette gir høy temperatur i komposterings­prosessen og sørger for en effektiv og sikker nedbryting av materialet (varmkompostering). Det isolerende laget bør være 5 cm isopor, eventuelt annen isolasjon med tilsvarende egenskaper.

Bingen må være bygget slik at regnvann ikke kan renne inn. Valg av beholderstørrelse er avhengig av antall medlemmer i husstanden. En beholderstørrelse på mellom 125 og 250 liter er vanligvis passelig for en gjennomsnittshusholdning. Sarpsborg kommune må godkjenne beholderen før en avtale om hjemmekompostering - PDF kan inngås.
De som ønsker å kjøpe en kompostbinge av kommunen har anledning til det. Kommunen har en type til salgs som heter Kompostbjørn. Den er på 210 liter. Se prisene i fanen for priser. Det inkluderer utkjøring av Kompostbjørn hjem til deg, så fremt veien er kjørbar.

Plassering av beholder Beholderen bør plasseres på et underlag som kan absorbere eventuelt sigevann. Og det kan være hensiktsmessig å ha en tett beholder med strømateriale i nærheten.

Vil du bygge egen kompostbinge? I denne lenken får du tips til hvordan du går frem for å bygge egen kompostbinge.

Er dette interessant for deg? Ta kontakt med servicetorget i Sarpsborg rådhus, tlf. 69 10 80 00.

Salg av kompostjord

Sarpsborg kommune selger kompostjord ved Gatedalen miljøanlegg.

Hageavfall som leveres til Gatedalen miljøanlegg blir kvernet, kompostert og siktet, før det selges som et jordforbedringsprodukt. Salget startet mandag 15. juli.

Komposteringen skjer i friluft ved en temperatur i området 50 -70 varmegrader. Kompostjorden gjennomgår en kvalitetskontroll før den legges ut for salg, og den er godkjent av Mattilsynet som et jordforbedringsprodukt klasse 2. Kompostjord er et naturlig, miljøvennlig og effektivt alternativ til torvbaserte produkter. Produktet vi tilbyr egner seg fint i for eksempel bed.

Prisen er 285 kroner inkludert merverdiavgift per tonn.

NB! Salg av kompostjord tilbys kun mandag til fredag kl. 07.00-14.00.

Skal du kjøpe kompostjord kjører du til vekten og veier deg inn. Betjeningen viser deg hvor du får lastet opp tilhengeren din. Betale gjør du på vei ut gjennom vekten igjen. Du kan betale med bankkort, Vipps eller kontant. Næring kan ikke benytte kundekort til dette formålet.

Risikoavfall

Skjema for avtale om henting av risikoavfall- PDF

Mer om risikoavfall

Helsetjeneste og dyrehelsetjenesten skal i henhold til forskrift om smittefarlig avfall sørge for at de har en forsvarlig oppbevaring og håndtering av smittefarlig avfall slik at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr og miljø.

Sarpsborg kommune tilbyr innsamling av dette avfallet slik at det får en forsvarlig håndtering, transportering og behandling.

Det tillates ikke deponert på kommunens avfallsplass, eller lagt i vanlig avfallsbeholder, det skal holdes adskilt fra annet avfall i egne beholdere for dette. Det er ledelsen ved virksomheten som har det overordnede ansvaret for at oppbevaring, håndtering og transport skjer i henhold til forskriftene.

Kommunal henteordning: De som inngår avtale med kommunen om henteordning for smittefarlig- og risikoavfall, vil få utdelt egnet emballasje for oppbevaring av avfallet (godkjente esker og kanylebokser).

Emballasjen skal merkes med navn på institusjon/avdeling/post og hva det inneholder etc. Til dette brukes utdelt deklarasjonsskjema.

Kommunen tilbyr henting av smittefarlig avfall inntil fire ganger i året. Det betales grunnavgift for hver henting samt en avgift etter ønsket mengde. Er det behov for ekstrahenting, kan dette gjennomføres mot tilleggsbetaling.

Det blir utarbeidet en årlig henteplan for hvilke uker avfallet hentes i henhold til inngått avtale. Ved avtalt henting, vil ny emballasje bli utlevert.

Nærmere opplysninger om avtale og priser fås ved kontakt med servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Hva er smittefarlig avfall? Det kan være vanskelig å vite hva som er smittefarlig og hva som ikke er det. Under finner du en veiledning for hva slags typer avfall som skal i boksene/eskene for smittefarlig avfall:

Stikkende, skjærende avfall (risikoavfall):

 • Kanyler
 • Knivblad
 • Suturnåler
 • Ampuller
 • Barberhøveler

Smittefarlig avfall:

 • Sekret
 • Puss og lignende fra pasienter med alvorlige infeksjoner (f.eks. brukte bandasjer som er blodig dryppende, drensmateriell, avfall fra luftsmitteisolater, bleier fra pasienter med tarminfeksjon som norovirus, clostridium difficile).

Biologisk avfall:

 • Vevsbiter
 • Organer
 • Blod og blodprodukter

Hva regnes ikke som smittefarlig avfall? Eksempler som ikke skal i boksene/eskene for smittefarlig avfall:

 • Bandasje
 • Ikke dryppende blodige - bind og bleier
 • Stomiposer
 • Urinposer
 • Papp og papir inkl. pasientopplysninger
 • Batterier
 • All emballasjeplast
 • Farlig avfall som kvikksølvholdig avfall m.m.
 • Patologisk avfall
 • Smittefarlig avfall som er under smitterisikogruppen 3 og 4 skal ikke leveres via denne ordningen. Se flere retningslinjer fra helsebiblioteket her.

Merk: Det er ikke alt avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste som omfattes av ordningen, det er kun det avfallet som inneholder levedyktige organismer eller deres toksiner, og det som er kjent for eller antatt å kunne forårsake sykdom.

Skjærgårdstjenesten

Les mer om skjærgårdstjenesten her.

Returkartonglotteriet

Dette er Returkartonglotteriet

Hvert år gjenvinner nordmenn så mye som 12.000 tonn drikkekartong, og legger du disse etter hverandre kommer du tur/retur Lindesnes-Nordkapp 20 ganger. Returkartonglotteriet har eksistert siden 1997, og gjennom alle disse årene har det norske folket deltatt iherdig gjennom konseptet 'skyll, brett og stapp'. Hvert år trekkes det ut hele 124 vinnere som deler en pott på 1,6 millioner kroner.

Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når folk skyller, bretter, og leverer inn kartonger.

Grønt Punkt Norge sikrer og administrerer finansieringen av returordninger for drikkekartong. Gjenvinning av drikkekartong senker også avgiften som er lagt på drikkevareemballasje, noe som i praksis betyr at prisen blir lavere for forbrukeren. Men det aller viktigste er naturligvis å gjenvinne for miljøets skyld.

Drikkekartonger er laget av såkalt jomfruelig fiber. Det vil si at det er første gang dette materialet er i bruk. Derfor kan fibrene i en innlevert drikkekartong ha opptil sju-åtte liv framfor seg som for eksempel som pizzakartong eller Cornflakes-esker.

Returkartonglotteriet 

 • Alle kan delta og vinne i lotteriet – privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag og lignende.
 • Hvert år deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier på 10 000 kroner, og 4 premier på 100 000 kroner.
 • Enkeltkartonger kan være med i trekningen om 10.000 kroner. Husk også at alle typer drikkekartonger kan delta (ikke kun melkekartonger).
 • For å vinne 100.000 kroner må et lodd bestå av minimum seks tomme og skylte drikkekartonger som brettes ned i den syvende drikkekartongen. Dette utgjør en kubbe. For skolemelkkartonger gjelder fire tomme kartonger i den femte.
 • Deltager skriver navn og telefonnummer på den de vil skal vinne på kartongen, og legger denne i beholderen for papp og papir hjemme. Da har man ett lodd. NB! Du er kun med i trekningen når kubben/kartongen legges i beholderen hjemme. Kubber/kartonger som kastes direkte på Gatedalen miljøanlegg er ikke med i lotteriet!
 • Kartonger trekkes fra 84 forskjellige steder i hele landet. Her trekkes det mellom 1 og 7 kubber/enkeltkartonger avhengig av innbyggertall, til sammen maks 188 hvert kvartal. Disse kubbene/enkeltkartongene går videre til nasjonal trekning.

Visste du at…

 • Utsortert drikkekartong presses til baller og selges til papirfabrikker.
 • Kartongene kvernes opp og tilsettes vann. Papirfibrene renses, tromles og presses og blir til nye papp- og papirprodukter med minimalt bruk av kjemikalier.
 • Innsamlingsmålet for drikkekartonger er å oppnå så høy gjenvinningsgrad som mulig for å redusere miljøavgiften.

Les mer om lotteriet på Grønt punkts nettside her. 

Levering av gamle bildekk

Dekk består av ulike gummiblandinger, men kan også inneholde noen organiske miljøgifter. Dekk kan derfor ikke kastes sammen med annet avfall, og må sorteres for seg selv. Innsamling av dekk er lovregulert fra Miljøverndepartementet, og lovverket er en del av Avfallsforskriften, kapittel 5.

Når vi kjøper bildekk har vi allerede betalt en miljøavgift for riktig håndtering av dekk når de skal kasseres. Derfor plikter dekkforhandlere å ta imot dekk gratis fra forbrukere.

Ettersom Gatedalen miljøanlegg ikke er forhandler, tar vi 2,25 kroner/kilo for levering av dekk på felg. Husholdninger kan levere avfall med personbil uten henger for en fastpris på 50 kroner uavhengig av vekt. Dekk uten felg kan leveres gratis for husholdninger. Næring må betale.

NB! Vi tar ikke imot:

 • Traktordekk
 • Anleggsdekk
 • Dekk som ikke skal fylles med luft
 • Skytematter
 • Lekeapparater mm. laget av gamle bildekk

I dag gjenvinnes 95 prosent av de innsamlede dekkene. Det finnes flere metoder for gjenvinning av dekkene som har rullet ferdig på veiene våre, enn å male dem ned til gummigranulat eller dekklipp. Store dekk kan brukes som støtdempende fendere på kaier og større brygger. Noen av lastebildekkene går til regummiering, mens andre skjæres opp og benyttes til skytematter. Sider på dekk kan gjenbrukes som f.eks. silopress for flatsiloer. Ordinære dekk kan brukes for eksempel som vern på gokartbaner og andre motorsportanlegg.

Resterende mengde dekk går enten til granulering som igjen blir til nye produkter eller til dekklipp som brukes som anleggsmateriale eller som brensel i store sementovner. Sistnevnte erstatter da bruk av fossilt brennstoff som kull og olje. Forbrenning skjer på over 1000 grader og gir ikke utslipp, da all røyk og avgasser renses i store avanserte elektronfiltre. Stålfelger går til jernstøperier hvor de smeltes og blir til nye produkter, slik som bildeler, vedovner, kumlokk med mere. Aluminiumsfelger er spesielt bra å gjenvinne. Her sparer man opptil 95 prosent energi, sammenlignet med produksjonen av aluminium fra ny malm.

Klage

Her finner du skjemaer for å klage på tjenester og utvalgte typer vedtak. Du kan også melde fra om ulike feil.