>Renovasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Renovasjon

02.01.2018

Sarpsborg kommune samler inn papir, plastemballasje og restavfall fra private husholdninger. Det samles også inn hageavfall i deler av kommunen.

Søppeldunken

Ødelagt dunk? Det kan fikses!

Har du en avfallsbeholder med ødelagt lokk eller et ødelagt hjul?  

Det kan du nå melde fra selv ved å logge inn på "Min side".

Velg "Mine eiendommer", og deretter "Renovasjon". Klikk på "Selvbetjening" ved siden av aktuell dunk og velg "Meld skade". Kommunen reparerer eller skifter da ut den ødelagte beholderen.

Du kan også ringe servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Bytte til større / mindre dunk?

Du kan endre beholderstørrelse ved å logge deg inn på "Min side".

Velg "Mine eiendommer", og deretter "Renovasjon". Klikk på "Selvbetjening" ved siden av aktuell dunk og velg "Endre størrelse".

Du kan også endre beholderstørrelse ved å benytte dette skjemaet.

Overfylt dunk

Når søpla tårner seg slik at du ikke får lagt ned lokket fullstendig eller at du må sette avfallet ved siden av beholderen kaller vi den overfylt. Dette er ikke tillatt. Vi vil ikke at gata di skal flyte med søppel. Vi varsler deg derfor på sms eller epost og tar ikke med oss avfallet når beholderen er overfylt.

Les mer her om hva du må gjøre. 

Om renovasjonsordningen

Slik er renovasjonsordningen i Sarpsborg:
 • Alle husstander er pålagt å delta i renovasjonsordningen.
 • Beholdere for avfall skal oppbevares på egen eiendom mellom tømmingene.
 • Beholdere skal stå maks 3 meter fra kjørbar vei for renovasjonsbil på tømmedagen, fortrinnsvis på egen eiendom.
 • Dersom fortau, gang- eller sykkelvei må benyttes, skal beholderen plasseres til minst mulig hinder for gående/syklende og tas inn på egen eiendom så raskt som mulig etter tømming.
 • Kostnadene med beholder for restavfall finansieres gjennom et gebyr, som er avhengig av størrelsen på beholderen.
 • Husstanden har plikt til å bestille stor nok beholder. Følgende størrelser tilbys: 140 liter (standard), 180 liter, 240 liter, 360 liter, 660 liter. For endring av beholderstørrelse, benytt dette skjemaet.
 • Det er også anledning til å dele beholdere med naboen. Man kan da få lavere renovasjonsgebyr. Dersom det er ønskelig, skal det regnes minimum 60 liter av hver beholder pr. husstand.
 • Renovasjonsordningen er en selvkosttjeneste. Det vil si at kommunens kostnader dekkes fullt ut av gebyr fra dem som benytter ordningen, og at gebyret kun går til dette formål.
 • Sarpsborg kommune har en egen renovasjonsforskrift - PDF, og renovasjonsforskriften har disse tilhørende retningslinjene - PDF.

Tømmekalender

Søk opp din adresse og få en oversikt over når søppelet hentes her.

Gatedalen miljøanlegg

Les mer om kommunens avfallsmottak - Gatedalen miljøanlegg - her.

Priser

Renovasjon - priser 2018

Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del: Fast del pr. boenhet er kr 1.100,- pr. år
Variabelt gebyr avhenger av størrelsen på avfallsbeholderen. Se tabell under.

 Årlig gebyr avfallsbeholdere for private:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdeHjulPriser per år
Liten beholder 140 liter 105 48 55 2 904,40 kr
Medium beholder 180 liter 110 50 70 2 1.227,40 kr
Stor beholder 240 liter 110 58 73 2 1.550,40 kr
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 2 2.390,20 kr
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 4 4.263,60 kr

Nedgravde containere: Pris for abonnement på nedgravde containere er kr. 1.750,- pr. boenhet.

Byttegebyr: Gebyr for inn- og utkjøring/bytting av beholdere er kr 140,-
Gebyr for bytting av container er kr 715,-

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: Dersom abonnent er skyld i at avfallsbeholdere har gått i stykker, må vedkommende erstatte beholderne.

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: 
StørrelsePris
130/140 liter 460 kr
180 liter 520 kr
240 liter 540 kr
360 liter 890 kr
660 liter 1.640 kr

Ekstrahenting:

 • Ekstrahenting 130 - 370 liter, beholder med to hjul: kr. 220,- 
 • Ekstrahenting 660 - 770 liter med fire hjul: kr. 315,- 
 • Ekstrahenting container: kr. 850,- 
 • Ekstrasekk kr 25,-

Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 210 kr 420 kr 590 kr 750 kr 870 kr
660 liter med fire hjul 480 kr 1.070 kr 1.770 kr 2.230 kr 2.640 kr

Hjemmekompostering: Ved skriftlig avtale med Sarpsborg kommune om hjemmekompostering i godkjent kompostbinge vil renovasjonsgebyret reduseres med kr 212,- Kommunen lagerfører en type kompostbinge som selges til innkjøpspris: Kompostbjørn kr. 3500,- inkl. mva.

Henteordning for hageavfall: (Frivillig ordning, foreløpig tilgjengelig for husstander på Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.) 
Oppstartspris: Kr. 320,- 
Abonnement per sesong: 510,-

Renovasjonsgebyr for fritidsbolig/hytte: Gebyret for fritidsbolig er kr 860,- pr. år. 

 

Årlig gebyr for avfallsbeholdere for næringslivet:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdePriser per år papiravfallPriser per år restavfall
Liten beholder 140 liter 105 48 55 1105 kroner 2015 kroner
Medium beholder 180 liter 110 50 70 1185 kroner 2355 kroner
Stor beholder 240 liter 110 58 73 1305 kroner 2865 kroner
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 1545 kroner 3885 kroner
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 2145 kroner 6435 kroner

Priser for næringskunder:

 • Fastgebyr per bedrift kr. 825,- 
 • Variabelt gebyr, restavfall per liter kr. 8,50 
 • Variabelt gebyr, papir per liter kr. 2
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (liten skuff, 60 liter): Kr. 5,40
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (stor skuff, 100 liter): Kr. 8,50
 • Tømming av nedgravd container: Kr. 2.635,-

Returpunkter

Se returpunkter for glass og metall i Sarpsborg kommune her.

Hageavfall

Les mer om kommunens henteordning for hageavfall her. 

Sorteringsguiden

Sarpsborg kommune satser på kildesortering - se sorteringsguiden her.

Hytterenovasjon

Mer om hytterenovasjon

I Sarpsborg er hytteeiere i kystområdet pålagt å være med på kommunens renovasjonsordning. Hytteeierne må derfor betale et gebyr for hytterenovasjon.

Gebyret dekker kostnadene kommunen har til utsetting av containere for husholdningsavfall fra hyttene i området, tømming av disse og behandling av avfallet etterpå.

Fra påske til og med høstferien er det plassert ut containere hvor brukere av hyttene i kystområdet kan få levert husholdningsavfall. I disse containerne skal kun vanlig forbruksavfall leveres. Toalett-, septik- eller sanitæravfall, bygningsavfall, inventar, tepper, hagemøbler, elektrisk avfall og liknende skal leveres til Gatedalen miljøanlegg.
(Ved Bukkholmveien er en 6 kubikk container erstattet med tre beholdere for restavfall av hensyn til fremkommelighet.)

På fem steder i kystområdet har kommunen satt opp returpunkter for glass-/metalemballasje og papir, som brukere av hyttene oppfordres til å benytte.

Vi oppfordrer hytteeiere som benytter sine hytter utenom hytterenovasjonssesongen til å ta med seg avfallet hjem eller benytte kommunens avfallsanlegg Gatedalen miljøanlegg.

Vi vet at mange ønsker hytterenovasjon som helårsrenovasjon. Muligheten for dette vil bli vurdert på grunn av økende bruk av hyttene de siste årene.

Plastsortering

Sarpsborg kommune samler inn plast for gjenvinning. 

Innbyggerne oppfordres til i størst mulig grad å sortere plast, og legge dette i egne sekker. Alle husstander får utdelt gjennomsiktige plastsekker til dette. Sekkene hentes av kommunens renovatør hver fjerde uke (se tømmekalender).

Vi deler ut nye ruller med avfallsekker for plastemballasje i ukene 36-40 hvert år. Alle abonnenter i kommunen får en ny rull.
Dersom du bruker flere sekker enn dette (du kan sette ut flere enn én på hentedagen), kan du hente ny rull hos servicetorget eller Gatedalen miljøanlegg. Du kan også få renovatøren til å legge igjen en ny rull hjemme hos deg ved å knyte en sekk i håndtaket på beholderen for restavfall.

Hva skal med i plastsorteringen? I innsamlingsordningen vil vi ha all ren og tørr plastemballasje fra husholdningene. Bruk sunn fornuft; er det for krevende å rengjøre emballasjen ordentlig, kan den kastes i restavfallet. Eksempler på plast til gjenvinning:

 • Bæreposer
 • Folie
 • Beger
 • Kanner
 • Bokser
 • Shampoflasker
 • Kaffeposer
 • Ostepakker
 • Rømmebegre
 • Youghurtbegre


Dette vil vi ikke ha: Andre plastprodukter som ikke er emballasje, det vil si leker, hagemøbler, bøtter, hageslanger eller kjøkkenredskaper. Flasker og kanner som har inneholdt oljeprodukter, ekstremt brannfarlig eller giftig avfall skal heller ikke legges i plastsekken.

Plastsortering i borettslag og sameie

Det er flere mulige løsninger for husstander som i dag deler avfallsbeholdere.

Alternativ 1: Sekker for oppsamling i boligene
Sekker uten stativ passer godt for rekkehus, mindre borettslag, sameier eller eneboliger som har felles avfallsordning. Hver enkelt husstand får utlevert en rull med plastsekker til å samle plastemballasjen i. Sekkene knytes igjen og settes ved siden av papirbeholderne kvelden før henting. Det må være plass til at alle sekkene kan settes ved siden av papirbeholderne (hentes samtidig som papiravfallet).

Alternativ 2: Felles stativ for oppsamling Felles stativ med plastsekker passer godt for borettslag, sameier o.l. som har avfallsrom eller avfallshus. Dere kan velge mellom strupestativ på hjul eller veggmontert stativ. Det må være på plass til de fulle sekkene frem til renovatøren kommer og henter dem. Dere bør beregne minimum ett stativ per avfallsrom eller avfallshus

Alternativ 3: Beholder - kun for borettslag o.l. uten avfallsrom/-hus. Noen borettslag o.l. har verken avfallsrom, avfallshus eller annen skjerming av sekkestativ. I så tilfelle kan dere velge å samle plastemballasjen i beholdere. Kommunen setter ut 370 liters (mål: B:745, D:800, H:1070) beholdere for plastemballasje.

Informasjonsmateriell til borettslag

Her kan borettslag, sameier o.l. laste ned plakater til å henge opp på oppslagstavler, i avfallsrom eller dele ut til beboerne. På linkene nedenfor finner du plakater du kan laste ned og skrive ut.

Plakat 1: Kildesortering av plastemballasje - PDF
Plastemballasjen skal sorteres ut for gjenvinning. Skyll skitten plastemballasje i kaldt vann og la den tørke. Bruk gjerne oppvaskbørste. Er det for vanskelig å få plastemballasjen ren, kast den i restavfallet.

Plakat 2: Innsamling av plastemballasje - PDF
Slik sorterer du plastemballasje: 1. Legg ren og tørr plastemballasje i plastsekken du har fått utlevert. 2. Knyt igjen sekken. 3. Sett sekken ved siden av papirbeholderen/-containeren dagen før hentedagen slik at de ikke blir liggende til unødvendig sjenanse.

Plakat 3: Oppsamling i beholder - PDF
Vi har nå fått felles oppbevaring av plastemballasje. Ren og tørr plastemballasje kaster du i avfallsbeholder merket med plastemballasje (med lyse grått lokk). Takk for at du sorterer! Plastemballasjen blir gjenvunnet til nye plastprodukter.

Plakat 4: Oppsamling i sekkestativ og på hylle - PDF
Vi har nå fått felles oppbevaring av plastemballasje. Ren og tørr plastemballasje kaster du i plastsekken som er festet i sekkestativ. Fyller du opp sekken, vennligst knyt den igjen og sett inn en ny sekk i stativet og legg den fulle sekken på hyllen. Takk for at du sorterer! Plastemballasjen blir gjenvunnet til nye plastprodukter.

Plakat 5: Oppsamling i sekkestativ og samlebås - PDF
Vi har nå fått felles oppbevaring av plastemballasje. Ren og tørr plastemballasje kaster du i plastsekken som er festet i sekkestativ. Fyller du opp sekken, vennligst knyt den igjen og sett inn en ny sekk i stativet og legg den fulle sekken i samlebåsen. Takk for at du sorterer! Plastemballasjen blir gjenvunnet til nye plastprodukter.

Plakat 6: Oppsamling i sekkestativ og samlestativ - PDF
Vi har nå fått felles oppbevaring av plastemballasje. Ren og tørr plastemballasje kaster du i plastsekken som er festet i sekkestativ. Fyller du opp sekken, vennligst knyt den igjen og sett inn en ny sekk i stativet og legg den fulle i samlestativet. Takk for at du sorterer! Plastemballasjen blir gjenvunnet til nye plastprodukter.

Plakat 7: Oppsamling i veggstativ og kroker - PDF
Vi har nå fått felles oppbevaring av plastemballasje. Ren og tørr plastemballasje kaster du i plastsekken som er festet i veggstativ. Fyller du opp sekken, vennligst knyt den igjen og sett inn en ny sekk i stativet og heng opp den fulle på en av krokene. Takk for at du sorterer! Plastemballasjen blir gjenvunnet til nye plastprodukter.

Sortering av glass og metallemballasje

I Sarpsborg er det utplassert om lag 40 konteinere der du kan levere glass- og metallemballasje.

Mer om glass og metallemballasje.

Du kan blande farget og klart glass, altså kaste alt i samme innkasthull på containeren.

Eksempler på glass som kan gjenvinnes 

 • Flasker uten pant
 • Saftflasker
 • Barnemat
 • Pastasaus
 • Syltetøy
 • Dressing
 • Matolje

Eksempler på glass som ikke kan gjenvinnes

 • Drikkeglass
 • Ildfaste former
 • Keramikk
 • Krystall
 • Peisglass
 • Porselen
 • Speil
 • Stentøy
 • Stekepanner og kjeler
 • Annet glass- og metall som ikke er emballasje

Hvis disse produktene havner i råvaren, ødelegges gjenvinningsprosessen. Slike produkter pakkes forsvarlig og kastes som restavfall.


Hva er metallemballasje?

 • Hermetikkbokser
 • Brus og ølbokser uten pant
 • Lokk til glassemballasje
 • Aluminiumsformer (kyllingform, leverposteiform o.l.)


Hva gjør du med glasset og metallet?
Skyll og tørk emballasjen for å unngå lukt. Skru av eventuelle lokk og korker. Dersom lokket er av metall kan du også kaste denne i containeren.

Hva skjer med glasset og metallet?
Glasset og metallet blir sendt til et sorteringsanlegg i Onsøy i nabobyen Fredrikstad. Deretter blir metallet skilt fra hverandre og sendt videre til gjenvinningsbedrifter som lager nye produkter av dette.

Mye av glasset blir til bygningsprodukter som glava, skumglass og glassbetong. Noe glass går til glassverk i Danmark, Sverige og Nederland. Her blir glasset gjenvunnet til nye emballasjeglass som vinflasker og syltetøyglass.

Forskjellige metall blir skilt fra hverandre. Aluminiumet er spesielt verdifult og har like gode egenskaper som nytt råstoff. Aluminiumet blir gjenvunnet til nye felger, fly, sykkel og ny aluminiumsemballasje.

Visste du at man sparer mye energi ved å gjenvinne metall? Ved gjenvinning av aluminium trenger man bare 5 prosent av den energien man bruker når metallet utvikles fra råstoffet! Lever derfor metallemballasje til returpunktene og den gamle sykkelen til Gatedalen miljøanlegg.

Kompostering

Kunne du tenkt deg å produsere fin næringsrik jord? Begynn med hjemmekompostering du også!

Mer om kompostering

Komposter, spar penger og få bedre jord i hagen. Cirka 35% prosentav avfallet som havner i beholderen for restavfall, er kompostérbart organisk materiale. Ved hjemmekompostering av dette avfallet kan du spare penger ved å inngå en avtale med Sarpsborg kommune slik at du får redusert renovasjonsgebyret med kr. 212,- (pr. 01.01.17).

I tillegg får du verdifull gjødsel og jordforbedringsmiddel som du kan bruke i din egen hage. I en større sammenheng bidrar du til et bedre miljø fordi avfallsmengden til sluttbehandling (forbrenning på Borregaard) blir redusert.

Hvem kan kompostere? Alle som har plass til en kompostbeholder og som kan gjøre nytte av den ferdige komposten (jorden), kan kompostere. Ett års kjøkkenavfall fra en gjennomsnittshusholdning gir 100-200 liter ferdig jord når den er blitt blandet med litt hageavfall eller annet strø underveis.

Hvilken type kompostbeholder? Helsemyndighetene krever at ingen åpninger i bingen skal være så store at mus kan komme igjenom. Åpninger for luftinntak i bunnen bør derfor ikke være større enn 8 mm, eventuelt sikret med finmasket netting.

Kompostbeholderen må være isolert. Dette gir høy temperatur i komposterings­prosessen og sørger for en effektiv og sikker nedbryting av materialet (varmkompostering). Det isolerende laget bør være 5 cm isopor, eventuelt annen isolasjon med tilsvarende egenskaper.

Bingen må være bygget slik at regnvann ikke kan renne inn. Valg av beholderstørrelse er avhengig av antall medlemmer i husstanden. En beholderstørrelse på mellom 125 og 250 liter er vanligvis passelig for en gjennomsnittshusholdning. Sarpsborg kommune må godkjenne beholderen før en avtale om hjemmekompostering - PDF kan inngås.

De som ønsker å kjøpe en kompostbinge av kommunen har anledning til det. Kommunen har en type til salgs som heter Kompostbjørn. Den er på 210 liter. Se prisene i fanen for priser. Det inkluderer utkjøring av Kompostbjørn hjem til deg, så fremt veien er kjørbar.

Plassering av beholder
Beholderen bør plasseres på et underlag som kan absorbere eventuelt sigevann. Og det kan være hensiktsmessig å ha en tett beholder med strømateriale i nærheten.

Er dette interessant for deg? Ta kontakt med servicetorget i Sarpsborg rådhus, tlf. 69 10 80 00.

Fritak fra renovasjonsordning / slamtømming  

Hvis boligen din står ubebodd i minimum seks måneder, kan du bli fritatt fra å delta i kommunens renovasjonsordning og/eller slamtømmeordning.

Slik søker du:

Fritak gis kun for ett år om gangen og for minimum seks måneder.

Det vil kun i særskilte tilfeller bli gitt fritak ved eierskifte (kjøp/salg) av bolig. Ved eierskifte skal beholderne i utgangspunktet bli stående på eiendommen til neste eier. Eier er ansvarlig for at kommunen til enhver tid har de riktige opplysninger for eiendom / abonnent.

Gebyrplikt løper til melding er mottatt. Dersom abonnent ikke oppfyller opplysningsplikten eller gir feil opplysninger, kan kommunen foreta en avregning tre år bakover i tid, ved for lite betalt gebyr.

Søknadsskjema for fritak av renovasjonsordning/slamtømming - PDF sendes postmottak@sarpsborg.com eller Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg. Merk konvolutten "Kommunalteknikk".

Rester etter loppemarked

Rester etter loppemarked kan i stor grad leveres gratis. Les mer om dette her.

Sarpsborg kommune ønsker at gjenstander skal bli brukt om igjen framfor å bli kassert, og vil stimulere til at det arrangeres loppemarked. Derfor er det gratis å levere rester fra loppemarked i regi av frivillige organisasjoner for barn og unge.

Forutsetning for å levere gratis:

 • Restloppene leveres til Gatedalen miljøanlegg, i normal åpningstid.
 • Avtale må på forhånd fylles ut og undertegnes av ansvarlig arrangør. Avtalen må være mottatt av kommunen før arrangementet avholdes.
 • Avfallet må ikke være komprimert eller knust.
 • Avfallet må komme fra husholdninger/private i Sarpsborg.
 • Leveransen må ikke inneholde farlig avfall, bygg- og rivningsavfall eller hageavfall.
 • Avfallet må være grovsortert før det leveres.
 • Avfallet må leveres i container, lastebil eller tilhenger.
 • Avfallet leveres sortert iht. skilt og henvisning fra betjening på mottaksanlegget.
 • Leveransen må kjøres direkte fra arrangør til kommunens mottak uten at noe avfall er fjernet eller tilført.
 • Hvis det er med avfall som betjeningen på kommunens mottak mener ikke tilfredsstiller kriteriene, skal det betales gebyr etter de til enhver tid gjeldende satser.

Elektronisk avfall: I tillegg til at du kan levere dette på miljøanlegget, kan dette leveres til butikker som selger tilsvarende produkter

Grovavfall: Møbler, bygningsmateriell, større plastgjenstander som plaststoler, hageslanger, plastleker, hageavfall og større gjenstander.

Nedgravde avfallscontainere

Fordeler med nedgravde containere:
 • Redusert brannfare (særlig i trange bygårder)
 • Redusert risiko for skadedyr
 • Oppsamling av avfallet tar ikke så stor plass og kan plasseres slik at areal frigjøres
 • Frigjør plass i boder, garasjer og bakgårder der det tidligere har stått avfallsbeholdere
 • Redusert kjøring på gatetun og interne veier i borettslag

Private abonnenter

 • Dersom kommunen setter ned en nedgravd container i ditt område, blir du automatisk med i ordningen.
 • Du vil få et brev fra kommunen om dette og få tilsendt et nøkkelkort.
 • Gårdeiere må informere leietakerne om den nye ordningen
 • Pris per husholdning er 1.746 kroner. (Pris for vanlig renovasjonsordning med privat beholder på 140 liter, er over 2.000 kroner i året)

Næringsdrivende

 • Frivillig ordning for næringsdrivende.
 • Pris for næringsdrivende er et fast gebyr på 1.100 kroner i tillegg koster det 4,60 kroner per innkast (maks 60 liter).
Dette kan du kaste i nedgravde containere

Kommunen setter ut fire forskjellige typer containere; glass- og metallemballasje, plastemballasje, papir og restavfall.

Glass og metallemballasje: Glassflasker uten pant, syltetøyglass og lignende. Emballasje av metall, hermetikkbokser, leverposteibokser, kaviartuber osv.

Plastemballasje: Poser, kanner, bokser, flasker av plast (for eksempel sjampoflasker), kaffeposer, ostepakker, rømmebeger.

Papir: Aviser, blader, reklame, papp- og papiremballasje, melk- og juicekartong. Ikke legg papiret i plastposer før du kaster dem.

Restavfall: Tilgriset papir og plast, bleier, matavfall, tøyfiller.

Dette må du levere på Gatedalen miljøanlegg

Farlig avfall: Rengjøringsmidler, maling, lakk, lim, spraybokser, gass, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler.

Elektronisk avfall: I tillegg til at du kan levere dette på miljøanlegget, kan dette leveres til butikker som selger tilsvarende produkter

Grovavfall: Møbler, bygningsmateriell, større plastgjenstander som plaststoler, hageslanger, plastleker, hageavfall og større gjenstander.

Les mer om hva du kan levere på Gatedalen miljøanlegg her

Om nedgravde avfallscontainere:

Nedgravde containere består av en vanntett yttercontainer i betong. Denne graves ned i bakken.

I yttercontaineren plasseres en ny container. Den er enten for oppsamling av plastemballasje, papiravfall, glass-/og metallemballasje eller restavfall.

På toppen av den innerste containeren er det en metallplate som har påmontert en innkastløsning for avfall.

For å kunne kaste avfallet i disse containerne, må du ha et nøkkelkort. Dette får du tilsendt automatisk dersom du bor i nærheten av en nedgravd container.

Denne videoen viser hvordan nedgravde containere tømmes:

Hvordan brukes nøkkelkortet?

De nedgravde containerne for papir, plastemballasje og restavfall har en luke som er låst. Dere som skal levere avfall til disse containerne, får utlevert nøkkelkort for å låse dem opp. I tillegg er det et mindre hull, hvor alle kan kaste glass- og metallemballasje

 • Hold nøkkelkortet over glassplate ved innkastluka.
 • Åpne luka
 • Legg i det avfallet du skal kaste, og lukk igjen luka.
 • Får du ikke plass til alt avfallet, lukk luka og gjenta prosessen.

Denne videoen viser hvordan du skal bruke nøkkelkortet:

Risikoavfall

Skjema for avtale om henting av risikoavfall- PDF

Mer om risikoavfall

Helsetjeneste og dyrehelsetjenesten skal i henhold til forskrift om smittefarlig avfall sørge for at de har en forsvarlig oppbevaring og håndtering av smittefarlig avfall slik at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr og miljø.

Sarpsborg kommune tilbyr innsamling av dette avfallet slik at det får en forsvarlig håndtering, transportering og behandling.

Det tillates ikke deponert på kommunens avfallsplass, eller lagt i vanlig avfallsbeholder, det skal holdes adskilt fra annet avfall i egne beholdere for dette. Det er ledelsen ved virksomheten som har det overordnede ansvaret for at oppbevaring, håndtering og transport skjer i henhold til forskriftene.

Kommunal henteordning: De som inngår avtale med kommunen om henteordning for smittefarlig- og risikoavfall, vil få utdelt egnet emballasje for oppbevaring av avfallet (godkjente esker og kanylebokser).

Emballasjen skal merkes med navn på institusjon/avdeling/post og hva det inneholder etc. Til dette brukes utdelt deklarasjonsskjema.

Kommunen tilbyr henting av smittefarlig avfall inntil fire ganger i året. Det betales grunnavgift for hver henting samt en avgift etter ønsket mengde. Er det behov for ekstrahenting, kan dette gjennomføres mot tilleggsbetaling.

Det blir utarbeidet en årlig henteplan for hvilke uker avfallet hentes i henhold til inngått avtale. Ved avtalt henting, vil ny emballasje bli utlevert.

Nærmere opplysninger om avtale og priser fås ved kontakt med servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Hva er smittefarlig avfall? Det kan være vanskelig å vite hva som er smittefarlig og hva som ikke er det. Under finner du en veiledning for hva slags typer avfall som skal i boksene/eskene for smittefarlig avfall:

Stikkende, skjærende avfall (risikoavfall):

 • Kanyler
 • Knivblad
 • Suturnåler
 • Ampuller
 • Barberhøveler

Smittefarlig avfall:

 • Sekret
 • Puss og lignende fra pasienter med alvorlige infeksjoner (f.eks. brukte bandasjer som er blodig dryppende, drensmateriell, avfall fra luftsmitteisolater, bleier fra pasienter med tarminfeksjon som norovirus, clostridium difficile).

Biologisk avfall:

 • Vevsbiter
 • Organer
 • Blod og blodprodukter

Hva regnes ikke som smittefarlig avfall? Eksempler som ikke skal i boksene/eskene for smittefarlig avfall:

 • Bandasje
 • Ikke dryppende blodige - bind og bleier
 • Stomiposer
 • Urinposer
 • Papp og papir inkl. pasientopplysninger
 • Batterier
 • All emballasjeplast
 • Farlig avfall som kvikksølvholdig avfall m.m.
 • Patologisk avfall
 • Smittefarlig avfall som er under smitterisikogruppen 3 og 4 skal ikke leveres via denne ordningen. Se mer her.

Merk: Det er ikke alt avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste som omfattes av ordningen, det er kun det avfallet som inneholder levedyktige organismer eller deres toksiner, og det som er kjent for eller antatt å kunne forårsake sykdom.

Skjærgårdstjenesten

 Les mer om skjærgårdstjenesten her.

Klage

Her finner du skjemaer for å klage på tjenester og utvalgte typer vedtak. Du kan også melde fra om ulike feil.