Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Hageavfall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hageavfall

02.01.2019

Nå kan beboere i nesten hele Sarpsborg melde seg på hageavfallsordningen.

Det er gratis for privathusholdninger i Sarpsborg å levere kvist, løv, trær og røtter til Gatedalen miljøanlegg. Plastsekker med hageavfall må tømmes ved levering, og tomme sekker kan kastes i avfallsbeholder på hageavfallsplassen.

Hvis du ønsker en egen beholder for hageavfall hjemme, kan du melde deg på hageavfallsordning.

Slik melder du deg på

 • Benytt dette skjemaet: 
  Skjema for renovasjonsordning 
 • Velg "Nytt abonnement" 
 • Velg "Beholder for hageavfall" i venstre nedtrekksmeny
 • Klikk neste og skriv inn navn, adresse, tlf.nr. og epost
 • Klikk sammendrag, deretter "Send inn".
 • Du kan også ringe servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Disse områdene i Sarpsborg kan være med

Her er alle områdene i Sarpsborg som kan være med i hageavfallsordningen: Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.

Om hageavfallsordningen

Ordningen er frivillig, og de som velger å delta får utlevert en 360 liters beholder på hjul. I denne samler husstanden hageavfallet. (Gress, løv og småkvist. Ikke sand, jord og stein.) 

Hageavfallsordningen gjelder kun for husstander i tettbebygde strøk.

Hentes hver 14. dag

Kommunen henter hageavfallet i beholderen hver 14. dag i partallsuker samme dag som restavfallet. Beholderen tømmes fra påske til 1. november. Sjekk Tømmekalenderen for eksakte datoer for din adresse. Hageavfall tømmes på samme bil som restavfall, men i eget kammer på bilen. 

Mer om ordningen

Årsaken til at Sarpsborg kommune ønsker å hente hageavfallet ute hos husstandene, er at Gatedalen miljøanlegg årlig har svært mange besøkende som leverer hageavfall. Faktisk rundt 20.000 slike besøk. Dette innebærer mye bilkjøring og utslipp av klimagasser.

Ved å etablere innsamlingsruter, kan transport og utslipp reduseres. Og den enkelte husholdning kan bruke tiden sin på andre gjøremål enn å transportere hageavfall til Gatedalen.

Dessuten håper kommunen at ordningen skal bidra til å redusere den ulovlige praksisen med å dumpe gress og annet hageavfall i veiskråninger og liknende.

Smarte tips om bruk av dunken

Ikke overfyll beholderen

 • Avfallet skal lagres oppi dunken slik at lokket lukkes. Grener og kvister skal ikke stikke langt utenfor. Når avfallet ikke lagres oppi dunken blir den vanskelig å håndtere for renovatøren.

Sortér riktig

 • Hageavfallet skal ikke inneholde mengder av stein, jord og andre typer masse. Massene gjør dunken svært tung slik at den lett går i stykker ved tømming. Tyngden gjør også dunken lite håndterbar.

Pris

Se priser for hageavfall i lenken under.

Renovasjon - priser 2019

Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del: Fast del pr. boenhet er kr 1.100,- pr. år
Variabelt gebyr avhenger av størrelsen på avfallsbeholderen. Se tabell under.

 Årlig gebyr avfallsbeholdere for private:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdeHjulPriser per år
Liten beholder 140 liter 105 48 55 2 865 kr
Medium beholder 180 liter 110 50 70 2 1.190 kr
Stor beholder 240 liter 110 58 73 2 1.550 kr
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 2 2.350 kr
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 4 4.265 kr

Nedgravde containere: Pris for abonnement på nedgravde containere er kr. 1.750,- pr. boenhet.

Byttegebyr: Gebyr for inn- og utkjøring/bytting av beholdere er kr 0,-
Gebyr for bytting av container er kr 0,-

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: Dersom abonnent er skyld i at avfallsbeholdere har gått i stykker, må vedkommende erstatte beholderne.

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: 
StørrelsePris
130/140 liter 460 kr
180 liter 520 kr
240 liter 540 kr
360 liter 890 kr
660 liter 1.640 kr

Ekstrahenting:

 • Ekstrahenting 130 - 370 liter, beholder med to hjul: kr. 220,- 
 • Ekstrahenting 660 - 770 liter med fire hjul: kr. 315,- 
 • Ekstrahenting container: kr. 850,- 
 • Ekstrasekk kr 25,-

Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 230 kr 250 kr 620 kr 800 kr 950 kr
660 liter med fire hjul 550 kr 600 kr 2.000 kr 2.500 kr 3.000 kr

Hjemmekompostering: Ved skriftlig avtale med Sarpsborg kommune om hjemmekompostering i godkjent kompostbinge vil renovasjonsgebyret reduseres med kr 212,- Kommunen lagerfører en type kompostbinge som selges til innkjøpspris: Kompostbjørn kr. 4863,- inkl. mva.

Henteordning for hageavfall: (Frivillig ordning, foreløpig tilgjengelig for husstander på Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.) 
Oppstartspris: Kr. 320,- 
Abonnement per sesong: 510,-

Renovasjonsgebyr for fritidsbolig/hytte: Gebyret for fritidsbolig er kr 860,- pr. år. 

 

Årlig gebyr for avfallsbeholdere for næringslivet:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdePriser per år papiravfallPriser per år restavfall
Liten beholder 140 liter 105 48 55 290 kroner 1200 kroner
Medium beholder 180 liter 110 50 70 400 kroner 1645 kroner
Stor beholder 240 liter 110 58 73 515 kroner 2135 kroner
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 785 kroner 3245 kroner
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 1420 kroner 5870 kroner

Priser for næringskunder:

 • Fastgebyr per bedrift kr. 1000,- 
 • Variabelt gebyr, restavfall per liter kr. 8,90 
 • Variabelt gebyr, papir per liter kr. 2,15
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (liten skuff, 60 liter): Kr. 5,80
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (stor skuff, 100 liter): Kr. 9,20
 • Tømming av nedgravd container: Kr. 2.840,-

Merk: Beholderen må oppbevares av abonnenten i vinterhalvåret. Ellers påløper nytt oppstartsgebyr året etter.

Næringsdrivende må betale for levering av hageavfall. Se priser for næringsavfall.

Forbudt å dumpe i naturen

Vær oppmerksom på at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen.

Når en hageplante er for stor eller på annen måte overflødig graves den opp, og mange slenger den dessverre utenfor hagegjerdet på uoffisielle fyllplasser eller i veikanter, skogkanter og strandkanter der hageavfallet er til liten sjenanse. Det er i henhold til Forurensningsloven forbudt å kaste hageavfall i naturen utenfor egen tomt enten avfallet dumpes på privat eller kommunal grunn. Overtredelse er straffbart.

De fleste fremmede artene vi har i Norge er karplanter. Mange av disse har i årevis blitt dyrket i hager og parker, og vært til glede for både mennesker og dyr. Utfordringen er når disse fremmede plantene er på vei over hagegjerdet og påvirker hjemlige arter og naturtyper negativt. Veien fra hageavfallshaugene og ut i norsk natur er kort og kan derfor føre til uønsket spredning av hageplanter. Hjemlige arter blir utkonkurrert og biologisk mangfold går tapt. Hageavfallshauger er også perfekte yngleplasser for flere uønskede arter som f.eks. brunskogsnegl (Arion vulgaris).

Hindre spredning av fremmedarter i naturen

Planter som selv er i stand til å spre seg til nye områder kalles hagerømlinger.

Frø, frukter eller sporer spres med vind, og via fugler og andre dyr. Eksempel på en art som de senere åra har spredt seg er kanadagullris (Solidago canadensis). Den ble innført som hageplante, og har siden spredt seg til store områder der den fortrenger alle andre arter og forhindrer etableringen av busker og trær. En populær krydderplante, spansk kjørvel (Myrrhis odorata), er enda et eksempel på en art i spredning. Den fortrenger omtrent alle andre urteaktige karplanter der den etablerer seg, og arten er en gjengroingsart i kulturmarkseng, en truet naturtype. Andre vanlige hagerømlinger er kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum), rynkerose (Rosa rugosa), parkslirekne (Reynoutria japonica), kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), hagelupin (Lupinus polyphyllus), gravmyrt (Vinca minor), fagerfredløs (Lysimachia punctata) og russekål (Bunias orientalis) .

For å hindre at hageplanter spres i naturen i Sarpsborg er det viktig å levere hageavfallet til Gatedalen miljøanlegg eller benytte seg av hageavfallsordningen i de områdene der det tilbys. På grunn av faren for at frø overlever en kompostering  skal man ikke behandle planter som står på fremmedartslista som hageavfall men som restavfall. Fremmedartslista viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge (økologisk risiko). Disse plantene bør leveres til forbrenning, enten ved at de legges i restavfallsbeholder hjemme, eller leveres som "brennbart restavfall" hos Gatedalen miljøanlegg.