>Hageavfall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hageavfall

04.01.2017

Sarpsborg kommune henter hageavfall. Hageavfallsordningen gjelder fra 2017 for beboere på Opsund, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.

Slik melder du deg på

  • Benytt dette skjemaet: 
    Skjema for renovasjonsordning 
  • Velg "Endring av abonnement" 
  • Velg "Beholder for hageavfall" i venstre nedtrekksmeny
  • Klikk neste og skriv inn navn, adresse, tlf.nr. og epost
  • Klikk sammendrag, deretter "Send inn".
  • Du kan også ringe servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Om hageavfallsordningen

Ordningen er frivillig, og de som velger å delta får utlevert en 360 liters beholder på hjul. I denne samler husstanden hageavfallet. (Gress, løv og småkvist. Ikke sand, jord og stein.) 

Hageavfallsordningen gjelder kun for husstander i tettbebygde strøk.

Kommunen henter henter hageavfallet i beholderen hver 14. dag, fra påske til 1. november. Hageavfallet hentes på samme dag som restavfall i partallsuker (starter i uke 16). Hageavfall tømmes på samme bil som restavfall, men i eget kammer på bilen. 

Mer om ordningen

Årsaken til at Sarpsborg kommune ønsker å hente hageavfallet ute hos husstandene, er at Gatedalen miljøanlegg årlig har svært mange besøkende som leverer hageavfall. Faktisk rundt 20.000 slike besøk. Dette innebærer mye bilkjøring og utslipp av klimagasser.

Ved å etablere innsamlingsruter, kan transport og utslipp reduseres. Og den enkelte husholdning kan bruke tiden sin på andre gjøremål enn å transportere hageavfall til Gatedalen.

Dessuten håper kommunen at ordningen skal bidra til å redusere den ulovlige praksisen med å dumpe gress og annet hageavfall i veiskråninger og liknende.

Pris

  • Pris for oppstart er kr 320,- .
  • Pris for abonnement er kr 510,- pr. sesong.

Merk: Beholderen må oppbevares av abonnenten i vinterhalvåret. Ellers påløper nytt oppstartsgebyr året etter.