>Skjærgårdstjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skjærgårdstjenesten

02.01.2018

Skjærgårdstjenesten skal sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir muligheter for en variert naturopplevelse for de som besøker områdene.

Skjærgårdstjenesten holder til i Skjærgårdens hus på Skjærhalden sammen med Ytre Hvaler nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn. Les mer om Skjærgårdens hus her.

Dette er en tjeneste som drives av midler/tilskudd fra Staten, (Miljødirektoratet, MD/Statens Naturoppsyn, SNO), Østfold fylkeskommune, Oslofjordens Friluftsråd og samarbeidskommunene Hvaler, Halden og Sarpsborg.

Driftsområde I - Ytre Oslofjord øst, søndre driftsenhet, består av et samarbeid mellom kommunene Hvaler, Sarpsborg og Halden, hvor Hvaler kommune er vertskommune.

Hovedmål

Skjærgårdstjenesten skal sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir muligheter for en variert naturopplevelse for de som besøker områdene.

Skjærgårdstjenesten skal ivareta naturens mangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å ta vare på naturen og stimulere til aktiv bruk av natur og friluftslivsområder.

Arbeidsoppgaver

  • Tilsyn: At områdene blir brukt som forutsatt. At det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes opplevelsesfaktorer.
  • Områderydding: Rydde områdene for ilanddrevet søppel med faste intervaller og ellers etter behov, f eks strandrydding om våren.
  • Renovasjon: Regelmessige kjøreruter for henting av fritidsavfall fra ca. 20 boder.
  • Renhold: Vask av toalettboder / serviceanlegg etter fastsatt program.
  • Vegetasjonspleie: Klipping av gress. Stell og rydding av busker og trær. Tilrettelegging av stier.
  • Utstyr: Utsetting, inntaking og løpende tilsyn av badebøyer, badetrapper, flytebrygger, og så videre.

Samarbeidspartnere Oslofjordens Friluftsråd (sekretariat), Statens Naturoppsyn (Skjærgårdens Hus) Fylkesmannen i Østfold, Nasjonalparkforvalteren, m.fl. Teknisk drift, Hvaler (avfallslevering og kildesorteringsanlegg) Lokale lag og velforeninger, enkeltpersoner, skoler og barnehager, med flere.

Frakt-oppdrag Skjærgårdstjenesten er tilgjengelig for frakt-oppdrag utenom hovedsesongen (skoleferien). Vi prioriterer frakt av skrot - etter forhåndsavtale om plassering/sortering og hentetidspunkt.