Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Slamtømming

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Slamtømming

02.01.2019

Alle slamanlegg for avløpsvann i Sarpsborg kommune er pålagt å delta i ordningen. Ingen må utføre tømming av slamanlegg uten kommunens tillatelse.

Nicolaysen Transport AS utfører denne jobben på oppdrag fra kommunen. Alle abonnentene får varsling om tømming ca. 7 dager før tømming blir gjennomført.

Tømmeplan

 • Skjeberg: januar til mars
 • Tune: mars til mai
 • Varteig: mai til desember

Har du behov for tømming før du har mottatt varsel eller trenger en ekstra tømming av ditt anlegg, kan dette bestilles via servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Hvis ditt slamanlegg ikke er klargjort og renovatøren ikke får utført den planlagte tømmingen vil man bli ilagt et gebyr.

Kommunal forskrift om slamtømming 

Forskriften om slamtømming inneholder bestemmelser om bl.a.:

 • Krav til årlig tømming.
 • Abonnenten må sørge for at slamanlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil på tømmetidspunktet.
 • I utgangspunktet plikter abonnenten å innordne seg kommunens tømmeplan. Dersom adkomstforhold eller andre forhold tilsier at aktuell tømmedag er upassende, plikter abonnenten å melde dette til kommunen for å avtale ny dato for tømming.
 • Abonnenten plikter å holde tilsyn med slamanlegget. Kommunen er ikke under noen omstendighet ansvarlig på skader og ulemper pga. tiltetting etc.
 • Ved lekkasje fra anlegget plikter eier å utbedre disse omgående.
 • Dersom slamanlegget ikke tømmes med foreskreven tømmehyppighet, skal eieren av anlegget ta kontakt med kommunen for at dette blir utført. Abonnenter plikter å holde tilsyn med anlegget slik at oversvømmelse ikke skjer. Bestilling av tømming for tette tanker må gjøres i god tid.
 • Kravet til adkomstvei.
 • Kommunen har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamanlegg som tømmes.
 • Kommunen kan foreta tømming for abonnents regning dersom abonnenten ikke overholder bestemmelsene i forskriften.
 • Kommunen har rett til å iverksette tiltak dersom abonnent ikke følger opp sine forpliktelser i henhold til forskriften.

Priser

Ordningen er en selvkosttjeneste. Det vil si at kommunens kostnader dekkes fullt ut av gebyr fra dem som benytter ordningen, og at gebyret kun går til dette formål. Gebyr for tømming er avhengig av volumet på slamanlegget. 

Slamtømming - priser

I Sarpsborg kommune er det krav om årlig tømming av slamanlegg. 
Tømming skal utføres av Sarpsborg kommune.

Det betales gebyr for tømming av slamanlegg ut fra tankens størrelse. Prisene er inkl. mva:

Priser for slamtømming:
Tankstørrelse:Gebyr:
0-3 m3  1.990,-
3,01-4 m3  2.856,- 
4,01-5 m3  3.352,-
5,01-6 m3   3.848,-
6,01-7 m3  4.344,-
7,01-8 m3   4.840,-
8,01-9 m3   5.336,-
9,01-10 m3  5.832,-
10,01-11 m3  6.328,-
11,01-12 m3  6.824,-
12,01-13 m3 7.320,-
13,01-14 m3 7.816,-
14,01-15 m3 8.312,-
15,01-16 m3 8.808,-
16,01-17 m3 9.304,-

Dersom adkomstvei eller anlegg ikke er klargjort for tømming til varslet tømmetid, slik at tømming ikke kan utføres, tilkommer et gebyr på kr. 910,-.

 

Har du et slamanlegg som skal frakobles? 

Kun autoriserte rørleggere kan benyttes til å koble fra et slamanlegg. Det er rørleggers ansvar å påse at tillatelsen foreligger før arbeidet starter og at nødvendig dokumentasjon sendes inn til kommunen etter at arbeidet er utført. Når kommunen har mottatt dokumentasjon godkjennes det at anlegget har blitt frakoblet, og anlegget blir fjernet fra abonnementsregistret for slamtømmeordningen.

Kontaktinformasjon                                                                     

Har du spørsmål om slamtømmeordningen kan du henvende deg til Enhet kommunalteknikk på tlf. 69 10 80 00 eller sende en epost til postmottak@sarpsborg.com.

Tips til deg som er med i slamtømmeordningen 

Tenk over hva du heller i vasken og toalettet:

 • Unngå vaskemidler med fosfat – se etter Svanemerket og fosfatfritt på pakken
 • Bruk rist over sluk i oppvaskkummen
 • Unngå å helle matrester eller kaffegrut i vasken og toalettet
 • Unngå bruk av kjemiske avløpsåpnere som for eksempel «Plumbo» når avløpet er tett
  – bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring (staking)
 • Ikke hell olje, løsemidler eller flytende fett i avløpet
 • Unngå bruk antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler, som for eksempel Klorin – det dreper bakteriene i renseanlegget.
 • Ikke kast gjenstander i toalettet som kan føre til tilstopping og problemer i renseanlegget, for eksempel hår, bleier, bind, våtservietter eller Q-tips.

Unngå overbelastning av renseanlegget:

 • Spar på vannet.
 • Spre klesvasken over flere dager.
 • Ikke tøm hele badekaret på en gang.
Fritak fra renovasjonsordning/slamtømming

Hvis boligen din står ubebodd i minimum seks måneder, kan du bli fritatt fra å delta i kommunens renovasjonsordning og/eller slamtømmeordning.

Fritak gis kun for ett år om gangen og for minimum seks måneder.

Det vil kun i særskilte tilfeller bli gitt fritak ved eierskifte (kjøp/salg) av bolig. Ved eierskifte skal beholderne i utgangspunktet bli stående på eiendommen til neste eier. Eier er ansvarlig for at kommunen til enhver tid har de riktige opplysninger for eiendom / abonnent.

Gebyrplikt løper til melding er mottatt. Dersom abonnent ikke oppfyller opplysningsplikten eller gir feil opplysninger, kan kommunen foreta en avregning tre år bakover i tid, ved for lite betalt gebyr.

Søknadsskjema for fritak renovasjonsordning og slamtømming - PDF

Søknadsskjema sendes postmottak@sarpsborg.com eller
Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.
Merk konvolutten "Kommunalteknikk".