Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Vann og avløp

Vann og avløp

Her melder du vannlekkasje

Her finner du vakttelefon og hvordan du melder fra om vannlekkasje.

Priser og gebyrer

Priser for vann og avløp i Sarpsborg kommune.

Graveprosjekter

Her finner du oversikt over en del pågående og planlagte graveprosjekter i Sarpsborg kommune.

Drikkevannkvalitet

Drikkevannet i Sarpsborg har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet. Se våre ukentlige testresultater her.

Vannmåler

Alle hus og hytter i Sarpsborg kommune skal ha vannmåler.

Overvann og separering av stikkledninger

Når kommunen bytter ut sine vannledninger til separate ledninger for avløpsvann og regnvann, må du gjøre det samme for din bolig.

VA-kart og informasjon for rørleggere

Her finner du kommunens VA-kart. Rørlegger finner her viktig informasjon og søknadsskjemaer.

Avløp - kommunale og private løsninger 

Her er blant annet retningslinjer for tilknytning til vann og avløp i spredt bebyggelse og hytteområdene, og private løsninger.

Planer, hagevanning,
abonnementsvilkår og våre anlegg

Sarpsborg kommunes kommunedelplan for vann og avløp. Standard abonnementsvilkår for alle kunder. Våre vannverk og renseanlegg.

Vann og avløp