Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Priser for vann og avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Priser for vann og avløp

04.01.2021

Vann og avløp - priser

Årsgebyr for vann og avløp er summen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

 • Abonnementsgebyr - inkl.mva: Vann = kr. 966  pr. fast del. Avløp = kr. 1280,- pr. fast del.
 • Forbruksgebyr - inkl. mva: Vann = kr. 13,23 pr. m3. Avløp = kr. 19,48 pr. m3.
 • Tilknytningsgebyr for vann og avløp: Kr. 860,- inkl. mva. for vann pr. gebyrpliktig eiendom. Kr. 860,- inkl. mva for avløp pr. gebyrpliktig eiendom.
 • Abonnenter med vannmåler vil i tillegg bli fakturert kr 300 inkl.mva i vannmålergebyr årlig.

 • Årlig leie av vannmåler med størrelse opp til 1'' 300 kr.
 • Årlig leie av vannmåler med størrelse over 1'' 600 kr.
Beregning av forbruk for eiendommer uten vannmåler 
Beregnet areal eiemdomBeregnet forbruk
0-60m2 125 m3
61-150 m2 200 m3
151-200 m2 250 m3
200-251 m2 350 m3
251-300 m2 450 m3

 

Vanngebyr utregningseksempel 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbrukGebyr
0-60 m2 125 m3 1.653 kr
61-150 m2 200 m3 2.646 kr
151-200 m2 250 m3 3.307 kr
201-250 m2 350 m3 4.630 kr
251-300 m2 450 m3 5.953 kr

 

Avløpsgebyr utregningseksempel 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbrukGebyr
0-60 m2 125 m3 2.435 kr
61-150 m2 200 m3 3.896 kr
151-200 m2 250 m3 4.870 kr
201-250 m2 350 m3 6.818 kr
251-300 m2 450 m3 8.766 kr

I Sarpsborg kommune er det krav om tømming av slamanlegg. Tømming skal utføres av Sarpsborg kommune.

 • Slamtømmegebyr som skal tømmes årlig kr 4350,- 
 • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 2. år  kr 2175,-
 • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 3. år  kr 1450,-
 • Årsgebyr for levering av tørrslam til Gatedalen miljøanlegg per bruksenhet kr 750,-
 • Ekstratømming av slam kr 5750,-
 • Akutt-tømming av slam kr 7000,-
 • Forskjøvet årlig tømming kr 1750,-
 • Bomtur kr 1000,-

Vil du vite mer om hvordan vann- og avløpsgebyr beregnes, kan du lese Sarpsborg kommunes gebyrforskrift for vann og avløp-PDF.