Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Priser for vann og avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Priser for vann og avløp

02.01.2020

Vann og avløp - priser

Årsgebyr for vann og avløp er summen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

  • Abonnementsgebyr - inkl.mva: Vann = kr. 901  pr. fast del. Avløp = kr. 1280,- pr. fast del.
  • Forbruksgebyr - inkl. mva: Vann = kr. 12,34 pr. m3. Avløp = kr. 19,48 pr. m3.
  • Tilknytningsgebyr for vann og avløp: Kr. 840,- inkl. mva. for vann pr. gebyrpliktig eiendom. Kr. 840,- inkl. mva for avløp pr. gebyrpliktig eiendom.
  • Abonnenter med vannmåler vil i tillegg bli fakturert kr 300 inkl.mva i vannmålergebyr årlig. Dersom kommunen må møte opp for å lese av vannmåleren kreves kr. 1.600,- inkl. mva.

  • Årlig leie av vannmåler med størrelse opp til 1'' 300 kr.
  • Årlig leie av vannmåler med størrelse over 1'' 600 kr.
Beregning av forbruk for eiendommer uten vannmåler 
Beregnet areal eiemdomBeregnet forbruk
0-60m2 125 m3
61-150 m2 200 m3
151-200 m2 250 m3
200-251 m2 350 m3
251-300 m2 450 m3

 

Vanngebyr utregningseksempel 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbrukGebyr
0-60 m2 125 m3 1.542 kr
61-150 m2 200 m3 2.468 kr
151-200 m2 250 m3 3.085 kr
201-250 m2 350 m3 4.319 kr
251-300 m2 450 m3 5.553 kr

 

Avløpsgebyr utregningseksempel 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbrukGebyr
0-60 m2 125 m3 2.435 kr
61-150 m2 200 m3 3.896 kr
151-200 m2 250 m3 4.870 kr
201-250 m2 350 m3 6.818 kr
251-300 m2 450 m3 8.766 kr

I Sarpsborg kommune er det krav om tømming av slamanlegg. Tømming skal utføres av Sarpsborg kommune.

  • Slamtømmegebyr som skal tømmes årlig kr 3930,-
  • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 2. år  kr 1965,-
  • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 3. år  kr 1310,-
  • Ekstratømming koster det samme som årsgebyr kr 3930,-

Dersom adkomstvei eller anlegg ikke er klargjort for tømming til varslet tømmetid, slik at tømming ikke kan utføres, tilkommer et gebyr på kr. 910,-.

Vil du vite mer om hvordan vann- og avløpsgebyr beregnes, kan du lese Sarpsborg kommunes gebyrforskrift for vann og avløp-PDF.