>Starter samtalegrupper for pårørende til de som har demens

Innhold

Tina Poulsen, demenskoordinator

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Starter samtalegrupper for pårørende til de som har demens

05.04.2022

Kommunen starter nå et samtaletilbud for pårørende til de som har demens, slik at man både kan snakke med fagfolk og de som er i samme situasjon.

Det er også en rekke andre tilbud og planer kommunen har for pårørende til de som har demens dette året. Det planlegges en egen pårørendedag, det blir informasjonskampanjer, pårørendekafe og mye mer.

- Det er viktig at vi får gitt ut mye informasjon. Pårørende har mange spørsmål når de kommer i en slik situasjon. Det er ikke lett å merke at nære og kjære forandrer seg og blir til en annen person enn den man kjente, sier demenskoordinator i Sarpsborg kommune, Tina Poulsen.

Hun understreker at demensteamet er bare en telefonsamtale unna.
Se kontaktinfo til demensteamet her.

- Det er bare å ringe om man har noen spørsmål, sier hun.

Samtalegruppene starter denne måneden

Samtalegruppene starter allerede denne måneden og det er løpende påmelding. Det blir to grupper for ektefeller og det blir en gruppe for de som har foreldre med demens. 

Den første gangen blir det en fri samtale, mens man etter det legger opp et tema for hver gang. Det blir til sammen fire samlinger for hver gruppe.

- Det er en krevende situasjon for både den som har fått diagnosen, men også for de som står rundt. I år vil vi derfor jobbe enda mer med informasjonen rundt dette, sier demenskoordinatoren.

Nylig vedtok politikerne en ny plan for demensarbeidet. Den sier noe om hvordan kommunen skal jobbe med dette temaet i årene som kommer. Les den nye planen for demensarbeidet her.

Datoer og påmelding

  • Gruppe1 for ektefeller samles disse datoene: 25.04, 23.05, 13.06, 15.08. Alle dager fra kl. 14.00-16.00.
  • Gruppe2 for ektefeller samles disse datoene: 27.04, 25.05, 15.06, 17.08. Alle dager fra kl. 14.00-16.00
  • Gruppe 3 for de som har foreldre med demens 25.04, 23.05, 13.06, 15.08. Alle dager fra kl. 17.00-19.00.

Påmelding til samtalegruppene, sender du til demens@sarpsborg.com eller på telefon: 992 05 830
Det er fortløpende, men bindene påmelding. Det er plass til 8 i hver gruppe.

Les mer om demens her.