>Forebyggende helsetjenester

Innhold

Anne Thorsrud ved vaksinasjonskontoret.
Stavgang
Gravid
Helsestasjon for ungdom

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forebyggende helsetjenester

Publisert: 04.01.2022

Familiesenter

Les mer om familiesenter og helsestasjonstilbud her.

Fysioterapi

Les mer om fysioterapitjenesten her

Familierådgivning

Familierådgivning

Samtaler med familierådgiver er et forebyggende og gratis tilbud for barn og unge mellom 0-19 år og deres familier. Det trengs ingen henvisning og man kan ta direkte kontakt på telefon eller mail for timebestilling. Familierådgiver bistår med å videreformidle til annen instans ut i fra behov og ønsker.

Familierådgivere tilbyr samtaler til de som opplever at de strever. Å oppsøke hjelp tidlig kan forebygge videre problemutvikling og samtidig bidra til å fremme en god psykisk helse hos barn og unge.

Noen eksempler på at man kan ta kontakt er;

 • hvis man strever med samspillet i familien
 • hvis man er forelder med bekymring for barnet sitt
 • hvis man opplever en krise i familien
 • hvis man lever med psykisk og, eller somatisk sykdom i familien.

Gjennom en helhetlig og systemisk tilnærming jobber vi blant annet med å styrke foreldre i foreldrerollen, løfte frem ressurser i familien og i samarbeid med familien endre negative samspillsmønstre. Vi tilbyr familiesamtaler og samtaler med barn og unge.

Kontaktinformasjon:

Familierådgiver: tlf. 400 02 133

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Alle skolene i kommunen har helsesykepleier og lege.

Alle elever og foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen når det gjelder spørsmål eller problemer med elevers helse og trivsel.

Helsesykepleier kan gi vaksiner, ha gruppesamtaler, undervisning og enkeltsamtaler med barnet alene eller med foresatte til stede. Helsesykepleier har alltid ”åpen dør” i åpningstiden. Elevene kan da ta kontakt uten avtalt time. Helsesykepleier er med i skolens tiltaksteam og bistår i helsespørsmål. Ved bekymring drøftes det med foreldre eller eventuelt andre aktører.

Skolehelsetjenesten ved barneskolene:

Alvimhaugen skole
For tiden ingen helsesykepleier.
Ta kontakt med skolen.

Borgen barneskole
Helsesykepleier: Mari Skancke Risdal
Mobil: 940 16 759
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og annenhver fredag (ulik uke)

Childrens international school
Helsesykepleier: Hanne K. Årebrot
Mobil: 901 51 872
Kontortid: Onsdager

Grålum barneskole
Helsesykepleier: Brita Helen Vestby
Tlf: 69 11 60 92
Mobil: 992 05 888
Kontortid: Tirsdag, onsdag torsdag og fredag

Hafslund barneskole
Helsesykepleier: Maria Ohrstrand 
Tlf: 69 10 85 53
Mobil: 952 67 205
Kontortid: alle dager

Hafslundsøy barneskole
Helsesykepleier: Grace M. Akeri
Mobil:   913 88 263
Kontortid:  Mandag, tirsdag og onsdag.

Hannestad barneskole
Helsesykepleier: Jeanette Stenshorne
Tlf: 69 10 89 38
Mobil: 969 45 502
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Hornnes skole
Mobil: 941 40 647
Helsesykepleier: Nancy Irene H. Aschem  
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 

Jelsnes barneskole
Kontakt Hannestad familiesenter.
Telefontid:
Mandag kl. 09.30-13.00
Tirsdag til fredag kl. 08.00-13.00
Tlf. 952 23 344
Besøksadresse: Hannestadtunet 1, 1715 Yven
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Avdelingsleder: Trine Firing Jørgensen

Kurland barneskole
Helsesykepleier Åshild Lindquist
Mobil: 952 67 203
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i partallsuker

Helsesykepleier: Cecilie Wiig
Mobil: 476 98 375
Kontortid: Torsdag og fredag

Lande skole
Helsesykepleier: Ann-Christin Pettersen
Kontortid: Hver dag
Tlf: 69 10 89 61
Mobil: 982 56 335
Helsesykepleier: Ingvild Østerhaug
Kontortid: Mandag og tirsdag
Tlf: 482 14 682

Navestad barneskole
Helsesykepleier: Aina Hansen
Kontortid: Etter avtale

Olavsborg Kristne skole (1-10)
Helsesykepleier:Lene Karstensen
Telefon Skjeberg familiesenter:952 23 344

Sandbakken barneskole
Helsesykepleier: Nanette Bache
Mobil: 415 30 206
Kontortid: Alle dager

Helsesykepleier Karoline Dahl Gustavsen
Mobil: Oppdatering kommer
Kontortid: mandag, onsdag og fredag

Sandesundsveien barneskole
Helsesykepleier: Mette Langholen Prangerød 
Tlf: 69 11 60 35
Mobil: 415 32 841
Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag hver uke samt torsdager ulik og fredager i partallsuker

Tindlund barneskole
Mobil: 901 51 872
Helsesykepleier: Hanne K. Årebrot
Kontortid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Helsesykepleier: Tone Kristin Labrå Frorud
Mobil: 476 97 724
Kontortid: Tirsdag, torsdag og fredag

Helsesykepleier: Karoline Dahl Gustavsen
Mobil: Oppdatering kommer.
Kontortid: Tirsdag og torsdag

Ullerøy barneskole
Mobil: 941 40 647 
Helsesykepleier: Nancy Irene H. Aschem
Kontortid: Etter avtale 

Varteig barneskole
Helsesykepleier: Hanne N. Larsen
Mobil: 479 74 572
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, samt fredag i ulik uke.

Skolehelsetjenesten ved ungdomsskolene:

Childrens international school
Helsesykepleier: Hanne Kristensen Årebrot
Mobil: 901 51 872
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Grålum ungdomsskole
Helsesykepleier: Sanna Engelbrektsson Tronsen
Tlf: 69 10 86 80
Mobil: 948 05 820
Kontortid: mandag, tirsdag og torsdag
Ungdomskontakt: Stine J. Christensen mob: 941 67 400

Hafslund ungdomsskole
Helsesykepleier: Camilla Axelsen
Tlf: 69 11 85 48
Mobil: 477 94 350
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Ungdomskontakt Kristian Navestad mob: 488 82 903

Kruseløkka ungdomsskole
Helsesykepleier: Ann Cathrine B. Pedersen 
Mobil: 940 16 549
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.
Psykiatrisk sykepleier: Per Vidar Nielsen
Mobil: 482 38 494
Kontortid: Onsdag
Ungdomskontakt: Anita O. Andersen mob: 952 97 263

Sandbakken ungdomsskole
Helsesøster: Nanette T. Bache
Tlf: 69 11 62 90
Mobil: 415 30 206
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Ungdomskontakt Kristian Navestad mob: 488 82 903

Tindlund ungdomsskole
Helsesykepleier:Cecilie Wiig
Tlf: 69 10 89 10
Mobil: 476 98 375
Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag
Ungdomskontakt: Stine J. Christensen mob: 941 67 400

Varteig ungdomsskole
Helsesykepleier:Hanne N. Larsen
Mob. 479 74 572
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og annenhver fredag (ulik uke)
Ungdomskontakt Kristian Navestad mob: 488 82 903

Østfold fylkeskommunale skole, avd. Ise
Helsesykepleier: Hanne Nordberg Larsen
Mob. 479 74 572
Til stede ved behov

Skolehelsetjensten ved de videregående skolene:

Borg videregående skole
Helsesykepleier Kirsti Eide Sulusnes
Tlf: 992 05 814.
Kontortid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Psykiatrisk sykepleier Per Vidar Nielsen 
Tlf. 482 38 494.
Kontortid: fredag

Greåker videregående skole
Helsesykepleier: Miriam (Mie) Iren Englund
Mobil: 474 89 259
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Helsesykepleier: Ida Kristin Ophus
Mobil: 989 01 538
Kontortid: Tirsdag etter lunsj og fredag

Kalnes videregående skole
Helsesøster: Heidi Torgalsbøen
Mobil: 489 50 496
Kontortid: Mandager fra kl. 10.00, ellers onsdag og torsdag.

St. Olav videregående skole
Helsesykepleier: Annette Nilsen Paul
Mobil: 489 51 931
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag torsdag og fredag.

Olavsborg Kristne skole (1-10)
Telefon Skjeberg familiesenter: 69 11 63 73

 • Skolelege område Sentrum familiesenter: Eline S. Sjo
 • Skolelege område Skjeberg familiesenter: Jørund Enger-Olsen.
 • Skolelege område Hannestad familiesenter: Mirjana Aleksic.
St. Marie læringssenter

Helsesykepleier: Hanne Midtgaard Sigvartsen
Mobil: 459 73 991
Kontortid: Mandag og Torsdag
Helsesykepleier: Kjerstin Anette Hyggen
Mobil: 458 78 596
Kontortid: Mandag og tirsdag

Merk:

Skolehelsetjenestens ansatte kan midlertidig være fraværende i beskrevne åpningstider på grunn av kurs, møter og andre pålagte aktiviteter.

Jordmor

Jordmortjenesten

Er du gravid og bor i Sarpsborg kommune er du velkommen til svangerskapskontroller hos jordmor. Jordmortjenesten holder til ved familiesentrene i kommunen.

Den første kontrollen anbefales i uke 6-12 i svangerskapet, enten hos jordmor eller hos lege. Det er anbefalt åtte kontroller i et normalt svangerskap, men antallet tilpasses deg og din situasjon.

Svangerskapet varer cirka 40 uker. Jordmors oppgave er å gjennomføre svangerskapskontroller og forberede den gravide og hennes partner på den forestående fødselen og foreldrerollen som er i vente.

Vi gir informasjon, veiledning, støtte og hjelp, slik at du føler deg trygg og ivaretatt i svangerskapet.

Vi samarbeider med fastlege og sykehuset ved behov.

Du er velkommen til å komme alene eller ha med deg din partner.

Dette skjer ved svangerskapskontroller:

 • Vi fyller ut helsekortet for gravide
 • Vi rekvirerer alle anbefalte rutineblodprøver i svangerskapet
 • Vi henviser til tidlig ultralyd cirka uke 13 og ultralyd uke 18-22
 • Vi sjekker blodtrykk og vekt
 • Du må ha med en urinprøve
 • Vi måler livmorens vekst
 • Vi lytter på fosterets hjerteslag
 • Vi henviser til fødepoliklinikken ved behov
 • Vi svarer på spørsmål og gir råd og veiledning

Vi tilbyr også ammekurs, fødselsforberedende kurs, gravidtreff

Vi tilbyr barselbesøk 1-3 dager etter hjemkomst fra sykehuset. Her kan du få ammeveiledning og spørre om det du lurer på.

6-12 uker etter fødsel kan du få etterkontroll med prevensjonsveiledning. Vi tilbyr innsetting av spiral og p-stav. Vi kan også ta celleprøve fra livmorhalsen.

Timebestilling: Kontakt jordmortjenesten ved ditt nærmeste familiesenter her.

Kontaktopplysninger til sykehuset, føde-barsel

Ungdomskontakt

Ungdomskontakt

Et tilbud til unge opptil 18 år - og til deres familier.

Teamet arbeider med spørsmål rundt ungdomsmiljø, rus, familie, venner, seksualitet, mobbing, kriminalitet, fritid, skole og andre ting som ungdom er opptatt av.

Ungdomskontaktene holder til i Sigvat Skaldsgt 1. (v/brannstasjonen)Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl 8- 15.30 tirsdag kl 12.30-20

Stine J Christensen, Hannestad distrikt, tlf 94167400 kontaktperson for Tindlund ungdomsskole, Grålum ungdomsskole

Anita Andersen, sentrum distrikt, tlf 95297263 kontaktperson for Kruseløkka ungdomsskole

Kristian Navestad, Skjeberg distrikt, tlf 48882903 kontaktperson for Sandbakken ungdomsskole, Varteig ungdomsskole, Hafslund ungdomsskole

Epost: utekontakten@sarpsborg.com

Rus og psykisk helse

Les mer om rus og psykisk helse her.

Ergoterapi

Les mer om ergoterapi her.

Vaksine

Les om vaksinasjon her