Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Forebyggende helsetjenester

Innhold

Anne Thorsrud ved vaksinasjonskontoret.
Stavgang
Gravid
Helsestasjon for ungdom

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forebyggende helsetjenester

01.01.2017

Familiesenter

Les mer om familiesenter og helsestasjonstilbud her.

Fysioterapi

Les mer om fysioterapitjenesten her

Familierådgivning

Mer om familierådgivning

Samtaler med familierådgiver er et forebyggende og gratis tilbud for barn og unge mellom 0-19 år og deres familier. Det trengs ingen henvisning og man kan ta direkte kontakt på telefon eller mail for timebestilling. Familierådgiver bistår med å videreformidle til annen instans ut i fra behov og ønsker.

Familierådgivere tilbyr samtaler til de som opplever at de strever. Å oppsøke hjelp tidlig kan forebygge videre problemutvikling og samtidig bidra til å fremme en god psykisk helse hos barn og unge.

Noen eksempler på at man kan ta kontakt er;

  • hvis man strever med samspillet i familien
  • hvis man er forelder med bekymring for barnet sitt
  • hvis man opplever en krise i familien
  • hvis man lever med psykisk og, eller somatisk sykdom i familien.

Gjennom en helhetlig og systemisk tilnærming jobber vi blant annet med å styrke foreldre i foreldrerollen, løfte frem ressurser i familien og i samarbeid med familien endre negative samspillsmønstre. Vi tilbyr familiesamtaler og samtaler med barn og unge.

Kontaktinformasjon:

Familierådgiver: tlf. 400 02 133

Skolehelsetjenesten

Mer om skolehelsetjenesten - kontortid og kontaktinformasjon til helsesøstre

Alle skolene i kommunen er bemannet med helsesøster og lege. Ved noen klassetrinn møter helsesøster alle elevene. Det kan være vaksinasjon, gruppesamtaler, undervisning, enkeltsamtaler med barnet alene eller med foresatte tilstede. Helsesøster har alltid ”åpen dør” i åpningstiden. Elevene kan da ta kontakt uten avtalt time. Helsesøster er med i skolens tiltaksteam og bistår i helsespørsmål. Ved bekymring drøftes det med foreldre, PPT eller BUPP.

Skolehelsetjenesten ved barneskolene:

Alvimhaugen skole
Tlf. 69 11 60 60 Mobil: 982 95 790
Helsesøster: Marianne Finstad
Kontortid: Tirsdag.

Borgen barneskole
Tlf. 69 10 33 67 Mobil: 982 56 345
Helsesøster: Aina Hansen
Kontortid: Tirsdag og fredag.

Grålum barneskole
Tlf. 69 11 60 92 Mobil: 982 56 336
Hannestad familiesenter: 69 11 68 89
Helsesøster: Brita Helen Vestby
Kontortid: Torsdag og fredag.

Hafslund barneskole
Tlf. 69 10 85 53 Mobil: 952 67 205
Helsesøster: Maria Ohrstrand
Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag.

Hafslundsøy barneskole
Tlf. 69 10 05 05 Mobil: 415 30 257
Helsesøster: Nancy I. H. Aschem
Kontortid: Hver tirsdag og annen hver onsdag (ulik uke).

Hannestad barneskole
Tlf. 69 10 89 38 Mobil: 415 32 843
Helsesøster: Liv Sukkehagen
Kontortid: Onsdag og torsdag kl. 08.30-14.00.

Hornnes skole
Mobil: 992 05 824
Helsesøster: Ingeborg Berg-Olstad
Kontortid: Tirsdag og fredag (noen dager på Ullerøy barneskole)

Jelsnes barneskole
Vennligst ta kontakt med Hannestad familiesenter på telefon 69 11 68 89 eller 489 51 783.

Kurland barneskole
Tlf. 69 12 37 37  Mobil: 952 67 203
Helsesøster: Åshild Lindquist
Kontortid: Mandag, onsdag og torsdag i like uker. Tirsdag og onsdag i ulike uker.

Lande skole
Tlf. 69 10 89 61 Mobil: 982 56 335
Helsesøster: Ann-Christin Pettersen
Kontortid: Mandag, onsdag og fredag.

Navestad barneskole
Mobil: 952 67 205
Helsesøster: Maria Ohrstrand
Kontortid: Onsdager i like uker kl. 11.00 - 13.00, ellers kontortid på Hafslund barneskole

Olavsborg Kristne skole (1-10)
Tlf. Skjeberg familiesenter: 69 11 63 73
Helsesøster: Johanne H. Korum

Sandbakken barneskole
Mobil: 415 30 206
Helsesøster: Nanette Bache
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Sandesundsveien barneskole
Tlf. 69 11 60 35  Mobil: 415 32 841 (Mette) / 952 97 281 (Jenny)
Helsesøster: Mette Langholen Prangerød 
Kontortid:  Onsdager hver uke, samt torsdager ulik uke. (Fredager lik uke: 5-årskontroller)
Helsesøster Jenny Mari Nore
Kontortid: Mandag og tirsdag.

Tindlund barneskole
Mobil: 489 59 003
Helsesøster: Tina Cecilie Mynttinen
Kontortid: Hver torsdag og fredag + mandager i lik uke og tirsdager i ulik uke.

Ullerøy barneskole
Mobil: 992 05 824
Helsesøster: Ingeborg Berg-Olstad
Kontortid: Faste dager, se oppslag på skolen. Ellers kontortid på Hornnes - og etter avtale.

Varteig barneskole
Tlf. 69 12 36 05 Mobil: 982 56 345
Helsesøster: Aina Hansen
Kontortid: Mandager etter lunsj + onsdager og torsdager.


Skolehelsetjenesten ved ungdomsskolene:

Grålum ungdomsskole
Tlf. 69 10 86 80 Mobil: 982 56 335
Helsesøster: Ann-Christin Pettersen
Kontortid: Tirsdag og torsdag.

Hafslund ungdomsskole
Tlf. 69 11 85 48 Mobil: 952 97 234
Helsesøster: Åse Barstad Johansen
Kontortid: Onsdag og torsdag.

Kruseløkka ungdomsskole
Tlf. 69 11 62 60 Mobil: 415 32 847
Helsesøster: Mona Tvete
Kontortid: Mandag etter lunsj, tirsdag og onsdag + torsdager i ulik uke.

Sandbakken ungdomsskole
Tlf. 69 11 62 90 Mobil: 415 30 206
Helsesøster: Nanette Bache
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Tindlund ungdomsskole
Tlf. 69 10 89 10 Mobil: 982 56 342
Helsesøster: Sissel Marit Sandaker
Kontortid: Mandager kl. 10.00-14.00 og tirsdager 08.30-14.00.

Varteig ungdomsskole
Tlf. 69 12 36 05 Mobil: 982 56 345
Helsesøster: Aina Hansen
Kontortid: Onsdag og torsdag.


Skolehelsetjensten ved de videregående skolene:

Borg videregående skole
Mobil: 992 05 814
Helsesøster: Kirsti E. Sulusnes
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

Greåker videregående skole
Mobil: 982 56 340
Helsesøster: Inger Helgerød
Kontortid: Mandager fra 12.00, ellers tirsdag, onsdag og torsdag.

Kalnes videregående skole
Mobil: 489 50 496 
Helsesøster: Heidi Torgalsbøen 
Kontortid: Mandager fra kl. 10.00, ellers onsdag og torsdag.

St. Olav videregående skole
Mobil: 415 30 293
Helsesøster: Elke D. Nilsen
Kontortid: Tirsdag, torsdag og fredag.

Ved alle de fire skolene – psykiatrisk sykepleier
Mobil: 482 38 494
Psykiatrisk sykepleier: Per Vidar Nielsen
Kontortid:
Tirsdag: Greåker vgs. 
Onsdag: Kalnes vgs.
Torsdag: St. Olav vgs.
Fredag: Borg vgs.


Merk: Skolehelsetjenestens ansatte kan midlertidig være fraværende i beskrevne åpningstider på grunn av kurs, møter og andre pålagte aktiviteter.

 

Jordmor

Mer om jordmortjenesten

Er du gravid og bor i Sarpsborg kommune er du velkommen til svangerskapskontroll hos jordmor. Jordmortjenesten holder til i familiesentrene i kommunen.

Du trenger ikke å ha vært hos lege før du kommer til oss. Den første kontrollen anbefales i uke 6 – 12 i svangerskapet. Vi tilbyr også fødselsforberedende samtaler. Formålet med samtalen er å gi økt kunnskap om fødsel, smertelindring, amming og foreldrerollen.

6 uker etter fødsel tilbys etterkontroll, gjennomgang av fødselsopplevelse, prevensjonsveiledning og ammeveiledning. Du kan også snakke med oss om fødselsangst/tidligere traumatiske opplevelser.

Utekontakten

Utekontakten

Et tilbud til ungdom mellom 13 og 23 år - og til deres familier.

Dette er et fleksibelt, oppsøkende og tverrfaglig team som møter ungdommen der de oppholder seg både på dag- og kveldstid. Teamet arbeider med spørsmål rundt ungdomsmiljø, rus, familie, venner, sex, mobbing, kriminalitet, fritid, skole osv.

Utekontakten er tilgjengelig på dagtid alle hverdager - og på tirsdager fram til klokken 20.00 / 21.30 på sommeren

Besøksadr: Kirkegata 49, 1721 Sarpsborg

Postadr: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Tlf: 979 74 051
Epost: utekontakten@sarpsborg.com

Rus og psykisk helse

Les mer om rus og psykisk helse her.

Ergoterapi

Les mer om ergoterapi her.

Forebygging av skader og ulykker

Les mer om forebygging av skader og ulykker her.

Vaksine

Les mer om hvilke vaksiner som er anbefalt her.