Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Forebygger og bekjemper vold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forebygger og bekjemper vold

03.01.2019

Krisesenteret i Sarpsborg jobber for å forebygge og bekjempe vold. Her er en oversikt over flere kampanjer og hjelpetilbud.

Hva er vold?

Vold som forekommer mellom personer som står, eller som har stått hverandre nær, er en fellesnevner for alle som benytter seg av krisesenterets tilbud.

Der vold forekommer i familien er hele familien voldutsatt.

Folk flest forstår vold som fysisk makt, brukt for å skade andre. Men vold kan være mye mer enn det. Psykolog Per Isdal, i stiftelsen Alternativ til Vold, definerer vold slik:

"Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil."

Volden kan få mange uttrykk. Isdal og andre innenfor fagmiljøer som jobber med vold opererer med fem ulike voldstyper. Fysisk vold, psykisk vold, latent vold, matriell vold, seksuell vold

Referanse:
Per Isdal: Meningen med volden (Kommuneforlaget 2000)

Vold mot eldre

Fra 1. desember 2008 ble det opprettet en nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsatt for overgrep.

Personer over 62 år og eldre som er utsatt for overgrep, samt andre som har mistanke om at eldre personer er utsatt, kan ringe for råd, støtte og veiledning.

Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196

Du kan også ringe direkte til krisesenteret i Sarpsborg: 69 10 87 00.

Her er kampanjer fra andre aktører:

Dinutvei.no – oversikt over hjelpetilbud. Her kan du også stille spørsmål anonymt.

#ikkegreit – vold i nære relasjoner rettet mot ungdom

«Kjernekar» - politiets kampanje mot festrelaterte voldtekter

«Hvor lite skal du finne deg i?» - politiets kampanje for å gi økt kunnskap om vold i nære relasjoner, og hva politiet kan bistå med ved denne type kriminalitet

Taushet tar liv – kampanje mot vold og partnerdrap av Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet

Stop vold mot kvinner med «Rød knapp»-aksjon 

#kjærepappa – Care Norges holdningskampanje mot kvinnevold

#jegerher. Redd Barna sin kampanje med 10 ønsker fra barn og unge for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn.