Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Rus og psykisk helse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Rus og psykisk helse

03.01.2019

Kommunen har flere hjelpetilbud til barn, unge og voksne som har rus- eller psykiske vansker og lidelser.

For barn og unge

Tilbudet omfatter blant annet:

Her kan du lese mer om hvordan barn og unge kan få hjelp -PDF innen feltene rus og psykisk helse.

Forebyggende tjenester

Mer om forebyggende tjenester her.

For voksne

Tilbudet omfatter blant annet:

 • Fastlege, Nav, fysioterapi
 • Støttekontakt
 • Bistand i bolig
 • Forebygging, behandling, tilrettelegging, rehabilitering, oppfølging, bistand både individuelt og i grupper. 

Kompetansesenter rus og psykisk helse

Kompetansesenter rus og psykisk helse tilbyr lett tilgjengelige helsetjenester. Du trenger blant annet ikke å søke om tjenesten "Rask psykisk helsehjelp". For andre tjenester: Beskriv din situasjon og søk her.

Les mer om Kompetansesenter rus og psykisk helse her.

Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse er delt inn i fire team. Se tjenestene som tilbys og kontaktinformasjon under:

Mer om lavterskel rus og psykisk helse

Telefonnummer Lavterskel rus og psykisk helse: tlf. 982 16 325 
(alle hverdager kl.08.00-15.30). Fra klokken 15.30 til 22.00 på hverdager besvares telefonen av ansatte i Team senter for rehabilitering og aktivitet.

Ved spørsmål om søknader ring tlf. 415 30 225

Teamet er inngangsport til virksomhetens ulike tjenester. Alle kan ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssitasjon, råd og veiledning samt vurdering av hjelpebehov enten ved eget behov eller som pårørende.

Målgruppa er voksne med psykiske lidelser og barn / ungdom med psykiske vansker.

Tjenesten gir:

 • Rask psykisk helsehjelp
 • Samtaler ved hjemmebesøk
 • Vurdering av hjelpebehov
 • Rådgivning / veiledning
 • Tildeler tjenester
 • Pårørendetiltak

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Teamleder: Margrethe Limm Ruvina tlf. 900 91 292

Besøksadresse; Tuneveien 95, adm.bygg 3, 1712 Grålum.

Mer om rus og psykisk helse

Målgruppa er barn, ungdom og voksne med rus og/eller psykiske lidelser.
Tjenesten gir:

 • Behandling med fokus på mestring, endring og stabilisering
 • Samtaler med hjemmebesøk
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Rådgivning / veiledning
 • Samtaler individuelt og i grupper
 • Samtaler med pårørende
 • Gravide med ruslidelse og/eller psykiske uhelse får oppfølging før, under og etter fødsel, individuelt og i grupper med barn
 • Henvisning til poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Besøksadresse: Tuneveien 95 adm. bygg 2 og 3, 1712 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Prosjektleder FACT: Bjørn Omberg, tlf. 459 75 020

Teamleder: Håkon Steigum Løes tlf. 416 48 252

 

Mer om senter for rehabilitering og aktivitet

Målgruppa er mennesker med psykiske lidelser og mennesker som etter rusbehandling trenger et tilbud for å mestre livet som rusfri. Senter for rehabilitering og aktivitet skal tilrettelegge for rehabilitering gjennom å tilby meningsfylt aktivitet. Senteret har en todelt funksjon og er åpent fra mandag til fredag. Alder fra 18 år.

Besøksadresse: Statsminister Kolstadsvei 1-3, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Tlf. dagtid: 414 25 398 / 952 97 436
Tlf. kveld: 982 16 325
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Dagtid kl. 09.00- 14.00:

Målgruppe er mennesker mellom 18-62 år som har en psykisk lidelse eller trenger oppfølging etter gjennomgått rusbehandling

 • Miljøterapeutisk tilnærming
 • Bredt tilbud av samtale- og aktivitetsgrupper
 • Fysioterapi individuelt og i gruppe
 • Gruppetiltak med musikkterapeut
 • Sysselsettingstiltak
 • Kurs i mestring av depresjon- KiD

Kveldstid:

 • Alle kan ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssituasjon - råd og veiledning, vurdering av hjelpebehov.
 • Et treffsted som skal legge til rette for sosialt samvær der aktiv deltagelse kan bidra til en mer meningsfull hverdag
 • Ulike former for kursvirksomhet

Lavterskel vil i perioden fra oktober og frem til 02.12.19 ha følgende åpningstid:

 • Man – 18:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)
 • Tirs – 18:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)
 • Onsdag – torsdag -  fredag – 16:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)

Fra mandag 02.12.19 vil lavterskel kveld ha følgende åpningstid:

 • Man – 18:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)
 • Tirs – 16:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)
 • Ons – 18:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)
 • Tors -  16:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)
 • Fre  – 16:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)

Ta kontakt på telefon mandag-fredag:
Dagtid : 414 25 398/ 952 97 436.
Kveld : 982 16 325

Teamleder:
Morten Beiermann tlf: 404 36 922

Mer om miljøarbeidertjenesten

Målgruppa er mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Alder fra 18 år.

Besøksadresse: Stikkveien 26, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer:  69 16 40 89/ 952 97 233
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Målsettingen er å gi brukerne en hverdag hvor de mestrer livets utfordringer mest mulig selvstendig ut  fra egne forutsetninger med fokus på brukermedvirkning og eget ansvar.

Tjenesten gir :

 • Individuelle samtaler og miljøterapi
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Råd og veiledning i forhold til å bo i egen bolig
 • Ambulant døgndrift
 • Samtaler med pårørende

Teamleder: 
Øyvind Solberg Tlf: 958 18 668.

Tilskuddsordninger

Rusforebygging